Holohlavy - domy na pravé straně Smiřické ulice

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku            Popis celé ulice            Domy na druhé straně ulice

Domy s č.p. 24 a 25, 26, 27, 28 a 29, 30, 31, 58, 32 a 76, 59, 60, 62

Popisy historie domů jsou vypsány z holohlavské kroniky od p. Prokopa.
,,Dnešní" majitel neodpovídá stavu v roce 2006. Nedatované ,,zimní" fotografie jsou pořízeny 7.3.2006
Jestliže máte nějaké další doplňující informace, budu rád, když mi napíšete.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.


Čp. 32 a 76

Smiřická ulice 32
Plánek na přístavbu nové stodůlky a opravu domovního stavení Kateřiny Vognarové č. 32 v Holohlavech.
Rýsoval, v červenci 1900, Václav Holub, stavitel v Jaroměři
Texty půdorysu zleva: Mlátek, Komora, Světnička, Síň, Světnička, Chlév, Světnička, Světnička, Zadní síň, Síň, Seknička, Světnice


Majitelé čp. 32 a 76
Smiřická ulice 32 Vpravo: Čp. 32,


   V roce 1654 Nikodim Syruček
   V roce 1713 Franz Šíša
   V roce 1730 Franz Šíša
   Josefínský katastr č. 29 Franz Springar
   čp. 32 Josef Vognar
   čp.76 Josef Merkl

   Názvy polí: Na Hradečnici, Za Příkopy, Rodovská, Chlumecký – celkem 58 strychu ( 1 strych nebo také korec byl 2850 m2 )
   Názvy luk: V Jespě, Za Pastvišťaty

   Statek doznal velikých změn a převratů. Syručkové as po selském vzbouření 1650 mizí a vedeni jsou na č.12, odkud zmizel rod Kubků úplně. Nastoupivší rod Šíšů se též dlouho neudržel a v Josef. katastru veden jest Franz Springar co držitel. Týž zúčastnil se selského vzbouření na Smiřicku r. 1775 a byl s chalupníkem Wiesnerem ( Víznerem ) popraven.
   Po Springarovi nejbližší známý vlastník byl Joneš, původem z Jásenné. Po Jonešovi držel krátký čas statek dr. Pšorn, panský lékař ve Smiřicích. Od něho převzal statek Matěj Feigl z Chlumu, který jej v pravém slova smyslu rozparceloval. Na zahradě vznikla nové čp. 68, 69, 74, 75, 77. Rozdělil i vlastní stavbu, čímž vzniklo čp. 76 ze sýpek statku.
   Nynější čp. 32 koupila od Feigla r. 1875 Marie Adamírová, vdova po panském kočím a odevzdala dceři, která se provdala za Václava Vognara, z čp. 51, otce dnešního majitele ( 1934 ) Josefa Vognara.
   V seznamu z r. 1801 a ve sčítání r. 1813, veden je Jan Fleigr, tím se doplňuje ústní podání Václava Tučka. Vognar

Doplnění:
   Dcera Josefa Vognara provdaná Šolcová, žije v roce 2006 v domě čp. 32 se synem a dcerou. Po smrti paní Šolcové byl dům rozdělen na dvě části mezi sourozence.
V čp. 76 žila snacha Josefa Merkla ( zmíněného v článku ) a její syn s rodinou.

Podpis Václava Vognara je z povolení stavby pro souseda Václava Merkla z roku 1896. Druhý nečitelný podpis by měl být sousedky Františky Zelinkové.


Smiřická ulice 76
Čp. 76 - 26.7.2006

Protokol sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 19. listopadu 1900.
Smiřická ulice Předmět jest přestavění nového krytu na domku Josefa Zilvara čís. 76 v Holohlavech. Spolu mezující sousedé p. Vaclav Merkl a Kateřina Vognarová kladou tyto podmínky:
p. Vaclav Merkl je srozumněn s vyměřením uličky mezi oběma stavení a to čís. 31. a čís 76. tak aby každá strana měla výměry kapu odezdí 53 cm na prostřed zasazen byl mezník, dále nesmí kap z čís. 76. padati na střechu čís. 31. v pádu žeby se tak stalo jest Josef Zilvar povinen zříditi plechový žklábek na odtok kapové vody, též nesmí Josef Zilvar stavěti větší okna na pozemek Vaclava Merkla než jaké jen puvodně byli.
Kateřina Vognarová žadá aby při její straně byl postaven na hranicích řadný plot aby nemohla drubež škodit na te neb oné stráně, a má býti zavezen tak ze strany zahrady Kateřiny Vognarové aby se z jejího pozemku hlína nesesipala, naproti tomu nesmí ze strany Kateřiny Vognarové plot a lože z jejího dvora podmokati.

-------------------

Foto vpravo
ze dne 21.3.2015 ukazuje polohu domů: s popisovanou uličkou (mezerou) mezi čp. 31 a čp. 76. Na křižovatce u bývalé školy stojí čp. 32.Smiřická ulice Obrázek vpravo
byl součástí plánu pro Václava Merkla na přístavbu zeleně zakreslené kolny z roku 1909, viz dole.

U cesty vpravo dole je vidět výřez obecní cesty u čísla 28, který byl odkoupen v roce 1944, tím se cesta zarovnala.

Chybně je číslo 78, má být 76. Původní zdejší číslo popisné 33 je v dnešní Školní ulici.
Čp. 31

Smiřická ulice
Fotografie od p. L. Merkla ukazuje i jeho předky. Statek má čp. 31.

plán plán plán
Plány na přístavbu kony pro p. Václava Merkla vlevo rýsoval Karel Volt, mistr zednický ve Smiřicích v červenci 1909.
Uprostřed a vpravo je plán na přístavbu kurníka a kolny z července 1941, rýsoval J. Hájek Smiřice.
Kliknutím se plány zvětší.

Smiřická ulice
Pro porovnání foto ze dne 24.4.2005. Po zabrání komunisty ve statku hospodařilo JZD.
Vybudovalo zde dílnu, kterou později využíval Místní národní výbor.

plán Plán přístavby kolny\ p. Merkla v Holohlavech = plevník,
rýsoval Architekt - stavitel Josef Hájek Smiřice v červenci 1941.
Povolení dáno 15. 9.1941.
Texty zleva: Stodola, Stodola, Soused, Kolna, Kolna, Zahrada p. Frant. Srkala, dole zahrada stavebníka Jos. Merkla.

------------------------


   Majitelé čp. 31
   V roce 1654 Adam Sehnoutka
   V roce 1713 Václav Rúžička
   V roce 1730 Václav Rúžička
   Josefínský katastr č. 28 Jan Sehnoutka
   Václav Merkl
   Josef Merkl Merklovi

   Názvy polí: Široká, Havlovská, Na Hradečnici, Na Ouzkej, Na Chlumecký, Pod Chloumkem – výměra celkem 54 str
   Názvy luk: Pod Bažantnicí, V Jespě, Bahniště, Přední
   Statek zůstal skoro v původní velikosti, až na poli Chlumskou, ktero prodal Sehnoutka r. 1887 Hofmanovi a louku Pod Bažantnicí.

   Zda původní držitel Adam Sehnoutka a pozdější Jan Sehnoutka jsou z jednoho rodu, nedá se zatím zjistit. *) Otec nynějšího majitele Václav Merkl, přiženil se k Sehnoutkovům r. 1892 z Brodu, ale pocházel a byl vychován v Sendražicích. Byl dobrým hospodářem a chovatelem. Pověstný …. ….. ( ? ) Sehnoutka byl na svoji dobu značně radikální i svobodomyslný a měl časté spory s kněžími ( což mu přineslo přízvisko ,,rouhač“ ) Pro urážku veličenstva Frant. Josefa I. Byl zavřen a teprve po velkých prosbách paní, která se starostou J. Šanderou dostala se až k císaři k audienci, byl propuštěn. Jinak měl pověst vesnického bankéře.
   Syn František, ml. bratr dnešního majitele ( Josefa Merkla ) zemřel tyfem v Novém Pazaru, Srbsko 4.srpna 1916.

    *) V době, kdy statek drželi Růžičkové byli Sehnoutkové na nynějším čp. 38 a čp. 49 tutíž je spojitost možná ( jako u Kotlantů ) odměnou po povstání r. 1775. ( viz Růžička čp. 41 ), právě tak, jako zmizení rodu z čp. 31 po r. 1654 možno vysvětliti trestem po povstání 1680.
   Doplnění:
   Josef Merkl měl syna Lubomíra ( tento majetek patří v r. 2006 jeho dvěma synům ) a dceru Danušku.

Na vloženém obrázku je výřez z horní fotografie: uprostřed je Anna Merklová se synem Lubomírem a dcerou Danuškou.
Merkl Zdeněk Tichý, syn Danušky mi nechal okopírovat fotky z mládí své matky
--- zde jsou zmíněné fotografie ---.


Podpis Václava Merkla
je z protokolu k povolení stavby dvou kurníků, dřevníku a kulny dne 24.11.1896.Čp. 30

Smiřická ulice
Torzo staré chalupy u Srkalů. Vzadu je vidět Merklův statek z fotografie nahoře. Holohlavský archiv.

Smiřická ulice 30 Smiřická ulice
Čp. 30 - nový dům převzal číslo po staré chalupě rodiny Srkalovy. Foto od p. Minaříka.
Vpravo dole je foto ze dne 4.5.2008.

Smiřická ulice
   Majitelé čp. 30
   V roce 1654 Tomáš Hlaváček
   V roce 1713 Václav Rozvařil
   V roce 1730 Václav Rozvařil
   Josefínský katastr Václav Rozvařil
   František Srkal
   Názvy luk: U Jánský

   Jan Rozvařil ( jméno Jan je tu opsáno správně - ? - pozn. P.) je ještě veden v rejstříku r. 1813, jsa 54 let stár, s manželkou Alžbětou a 4 dcerami 17 – 5 roků. R. 1850 vyvozoval František Wachek ( asi zeť )

   Doplnění:
   František Srkal měl pronajatý hostinec U Nepasických ( blízko Obecního úřadu Holohlavy ). Měl syny Františka, Jiřího a dceru Hanu. Hana se provdala za Františka Fejgla z Rodova ( jeho rodiče Františka a František Fejglovi, vlastnili v Rodově hostinec ). Jiří zemřel při vlakovém neštěstí u Stéblové. Původní chalupa je zbouraná, v nově postaveném domě žil syn František. Nemohl ohnout nohu v koleně, proto si ho mohou pamětníci pamatovat, jak jezdil na motorce s nohou nataženou dopředu. V roce 2006 vlastní dům jeho dcera s manželem.

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Fotografie ukazuje divadelní představení holohlavských ochotníků před srkalovou chalupou. Foto od p. Minaříka.
Vpravo: Na místě bývalého statku čp. 29 vyroste Lipová ulice. Tomuto statku je věnována tato samostatná stránka.

Smiřická ulice
Čp. 30 dostalo na jaře 2011 nový kabát a střechu. 21.5.2011


Čp. 28 a 29

Smiřická ulice
Uprostřed stojí dům čp. 28. Tomuto stavení je věnována tato samostatná stránka.
V nově zbudované LIpové ulici již rostou nové domky. 29.3.2009

Smiřická ulice
Pohled do ulice od křižovatky s ulicí Na Kopečku 31.3.2011

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Čp. 28 - 18.6.2006
Vpravo: Čp. 29 - dům převzal číslo po zrušeném statku rodiny Tvrdých.
Novostavba byla postavena na rodinném pozemku čp. 28. - 28.7.2006

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Statek vlevo dole čp. 29 se zbourá a vyroste tady nová ulice, se jménem Lipová.
Stodola ( s hnědou střechou ) je v r. 2006 pryč. Vlevo od čp. 28 se staví nový dům čp. 29.
Vpravo: Dům se zářivou střechou má čp. 27. Chodník pod mostek vede do Smiřic.

Smiřická ulice
Na podzim 2017 dostal dům čp. 29 (uprostřed) konečnou barevnou podobu. 4.11.2017


Čp. 27

Smiřická ulice
Čp. 27
Majitelé čp. 27. Majitel v čase Josefínského katastru byl Jan Andrejsek, 1780 – Jan Andrejsek, minér, 1850 - Václav Andrejsek,
V čase psaní kroniky byl majitel Josef Bezvoda. Červen 2000 před demolicí. Hol. archiv.

Smiřická ulice 27 Smiřická ulice
Vlevo: Čp. 27 - Červen 2000, hol. archiv.
Vpravo: V březnu 2001 už z domu čp. 27 moc nezbývalo. Na místě původního domu staví nový dům vnuk Josefa Bezvody.

Smiřická ulice
Čp. 27 - pohled ke kostelu.

Smiřická ulice
Nový dům si ponechal stejné popisné číslo 27, jako původní dům. - 5.7.2008
Vpředu jsou vrata čp. 29


Čp. 26

Smiřická ulice Smiřická ulice
Čp. 26 - Dům vlastnil v čase Josef. katastru – Matěj Barták, pastouška, v čase sepsání hol. kroniky František Šrámek
( Vpředu prý bydleli Šrámkovi a vzadu Vlčkovi. ) Dům koupili Paliarikovi. V roce 2006 dům vlastní jejich dcera. - 23.3.2006

V roce 2015 je dům stále prázdný a pomalu podléhá zubu času. V roce 2017 jej zakoupil majitel vedlejšího domu čp. 27.


Čp. 24 a 25

Smiřická ulice 25 Smiřická ulice 24
Vlevo: Čp. 25 - 23.3.2006, vpravo: Čp. 24

Majitelé - čp. 24 a čp. 25 Smiřická ulice
   Josefínský katastr Matěj Honsneiman
   nyní čp. 24 František Jelínek
   nyní čp. 25 Josef Novák

   Bylo rozděleno mezi dvě rodiny, dle nejstarších pamětí tak, že čp. 24 držela rodina Vítova k jejichž dceři se přiženil Václav Prokeš panský kočí z Černilova. Týž prodal stavení r. 1892 dnešnímu majiteli Františku Jelínkovi nádražnímu zřízenci a známému pěstiteli růží.
   Manželé Jelínkovi neměli děti a vzali si sirotka Boženu za vlastní, která se provdala za Josefa Koubu, pošťáka, rybáře a včelaře.
Nynější čp. 25 po rozdělení držela rodina Voltova, poslední praděd nynějšího stavitele Václava Volta ve Smiřicích. Po ohni v r.1865 byla obě stavení přistavěna v dnešním rozsahu.

Doplnění:
Koubovi měli dceru, která stále čp. 24 vlastní. Ještě si pamatuji včelí úly na zahradě tohoto domu. Smiřická ulice
V čp. 25 bydleli Maršíkovi, dům prodali rodině Černých, v r. 2006 vlastnila dům dcera majitelů Anna s manželem.

Foto vpravo: Sklípek a jeho hlídač u domu čp. 24. - 27.12.2009

--------------------------

Usnesení.
    Podle smlouvy trhové ze dne 28. listopadu 1911 k vyměření poplatků dne 4. prosince 1911 ... ohlášené, plánu polohy ze dne 15. března 1911 a prohlášení ze dne 8. prosince 1911 .... povoluje se, aby dílec pozemku čkat. 88/1 zahrada v Holohlavech, ... ve výměře 1 a 38m2 z Holohlavské knihovní vložky čís. 61 dluhoprostě odepsán a se zahradou čkat. 71/2 v Holohlavech ve vložce č. 24, Františku a Leopoldině Jelínkovým (čp. 24) patřící sloučen byl. ...
C.k. okresní soud v Jaroměři dne 18. prosince 1911

--------------------------

Matrika oddaných Skalice (Velká Skalice) na str. 78 zmiňuje ještě Vognarovi:
Jiří Boháč, 52 let 16/12, vdovec, chalupník z v. Skalice č.p. 41 manželský syn Jana Boháče, chalupníka z v. Skalice č.p. 35 a jeho manželky Anny, roz. Vognarové z Holohlav č.p. 25
si vzal 30. ledna 1860 za manželku
Františka Chára, 33 let 10/12, manželská dcera Jana Cháry, podruhu z Laukonoš(?) č.p. 8. okr. Chlumeckého a jeho manželky Anny, roz. Václav Bludský z Přepych


Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Mezi domy čp. 24 a 60 prochází chodník, směrem ke smiřickému nádraží. Stodola vpravo je dobře vidět na staré fotografii dole.
Vpravo: Zadní části domů čp. 60 a vpravo čp. 58


Čp. 60

Smiřická ulice 60 Čp. 60
Postavil v r. 1865 Andrejsek Jiří, který předal domek synu Karlovi ( zedníku ). Týž r. 1902 prodal Josefu Štěničkovi dělníkovi velkostatku a sám si postavil čp. 82.
Když Štěnička zemřel, obývala domek jeho dcera Růžena, s husami a kozami, vedla poustevnický život ( přímo nelidský ) o údržbu se vůbec nestarala. Nakonec musel MNV zasáhnouti, aby se předešlo nejhoršímu. Růženu umístil v ústavě v Teplicích a domek svěřil manželům Miladě a Stanislavu Luňáčkovým , kteří značným nákladem domek restaurovali a obsadili. Zaretušovali nemilou skvrnu obce.

Doplnění:
V roce 2006 domek vlastní vnučka manželů Luňáčkových.


Čp. 58

Smiřická ulice 58
Plán na nadezdívku domu čp. 58, majitel p. Frant. Andrejsek v Holohlavech.
Rýsoval Karel Volt, úředně opráv. mistr zednický ve Smiřicích n. L. v květnu 1911.
Půdorys, texty zleva: Komora,Kuchyň, Chodba, Komora, Kuchyň, Komora, Předsíň, Světnice


Čp. 58 Smiřická ulice 58
Stavěl Pácalt Josef, otec strážníka, po němž zdědil Pácalt František, jehož vdova prodala stavení Andrejsku Františkovi, zedníku, který padl ve světové válce v Srbsku. Dcera Marie provdala se za nynějšího majitele Rud. Vacka, úředníka firmy Malburg ve Smiřicích, který přistavěl vilu do zahrádky. Jako všichni sousedé přikoupil zahradu od obce.

Doplnění: Vackovi měli dvě dcery, jedna z nich si vzala otce dnešního majitele.

-------------------

Usnesení.
    Povoluje se, aby se ve vložce č. 58 poz. knihy obce Holohlavy na domek čp: 58 v Holohlavech s pozemky vložilo:
I. podle smlouvy trhové ze dne 22. března 1911:
1) právo vlastnické manželům:
a) Františku Andrejskovi na polovici, b) Anně Andrejskové na polovici;
2) služebnost bytu dle odtavce 7ho této smlouvy pro Františku Pácaltovou,
II. výnosy práva zástavního za pohledávání:
a) obce Holohlavy .... b) spořitelny ve Smiřicích ....
výmaz výměnku pro Josefa a Annu Pácaltovy ... podle dvou úmrtních listů ze dne 11. listopadu 1907
C.k. okresní soud v Jaroměři dne 24. května 1911

-------------------

Slavnému obecnímu zástupitelství v Holohlavech
V úctě podepsaný podává tímto slušnou žádost slavnému obec. zástupitelství v Holohlavech že jsem nucen stavení čp. 59 dle přiložených plánů opraviti, a žádám aby komisionélní šetření o tom učiněno bylo.
Stavba provede se tak že s hlavními zdi uvedeného stavení hýbáno nebude, ani žádné změny obytných místností nebude přistavěno.
Andrejsek V Holohlavech dne 25.V.1911 Frant Andrejsek

Pan Andrejsek napsal na žádost jiné číslo popisné, na plánu ze stejného data je číslo 58. ? - P.

-------------------

Titl. Obecní co stavební úřad V Holohlavech.
Vacek Nížepodepsaní manželé Rudolf a Marie Vackovi, z nichž prvý úředník u fmy Malburg ve Smiřicích, bytem v Holohlavech čp. 58., míní přestavěti zadní část domu čp. 58 v Holohlavech, dosud náležející pí. Marii Vackové a Anně Andrejskové, tak jak jest vidno z dvojmo přiloženého plánu stavebního.
Za tím účelem žádají o laskavé vyslání komise stavební a povolení této přestavby.
Stavbu prováděti bude architekt a stavitel Josef Hájek ze Smiřic.
… V dokonalé úctě: Marie Vacková Rud. Vacek
Holohlavy, dne 3. května 1938. čelný a bočný pohled

Holohlavy, dne 23. listopadu 1938.
Nížepodepsaní manželé Rudolf a Marie Vackovi z Holohlav dokončili dnešního dne přestavbu zadní části domu čp. 58 ....

-------------------

Vpravo jsou plány přestavby z roku 1938,
Čelní a boční pohled
Žlutě je původní stav, červená je přístavba.
přízemí Nahoře jsou dva pokoje, níž kuchyň , koupelna a spíž.
Starý byt má předsíň, komoru a obývací kuchyň
Objekt vlevo je prádelna.

-------------------

V matrice oddaných obce Oujezd na str. 114 jsou zmíněni jako majitelé čp. 58 Kutíkové:
Václav Kutík *11.10.1868, kočí v Čerychově továrně v Jaroměři, rozen v Holohlavech č. 58, manželský syn zemřelého Václava Kutíka, obecního strážníka v Holohlavech č. 58 a jeho manželky Anny, dcery Jana Srkala, výměníka z Neznášova č. 11
si vzal 21. srpna 1893 za manželku
Anna Diveckých *10.3.1873, služebná, rodem a bytem v Oujezdě č. 18, manželská dcera zemřelého Josefa Divecký-ho, domkaře v Oujezdě č. 18 a jeho manželky Marie, dcery Václava Kudyvejsa, výmínkáře z Oujezda č. 42.

Matrika oddaných Vlkov str. 186:
František Kutík, *8.11.1863, tovární dělník bytem v Čerychově továrně u Jaroměře Pražské předměstí, rozen v Holohlavech č. 58, manželský syn Václava Kutíka, obecního strážníka v Holohlavech č. 61 a jeho manželky Anny, dcery Jana Srkala, výměnkáře z Neznášova č. 11
si vzal za manželku 18. září 1893 v Čibuzi
Marie Procházkova, *2.1.1867, tovární dělnice rodem a bytem ve Vlkově č. 44, manželská dcera Jana Procházky, zedníka ve Vlkově č. 44 a jeho manželky Františky, dcery Jana Andrejse, chalupníka ve Vlkově č. 51
Svědci Václav Procházka, zedník ve Vlkově č. 74 a Václav Kutík, kočí v Čerychově továrně u Jaroměře


Čp. 59

Smiřická ulice
Příprava na svatbu kolem roku 1975. Vlevo čp. 59, vzadu čp.58. Domek uprostřed je původní čp. 59.
Zleva Sláva Adámek řídil koně, Jaroslav Merkl, Josef Kábr, dole Lubomír Merkl, František Černý,
Milan Chlupatý se zakrytou hlavou a Mirek Duchoň.

Smiřická ulice
Pro srovnání pohled ze dne 20.3.2010. Zleva čp. 59, 58 a 60. Místo původního domu čp. 59 stojí nyní široká garáž.

Smiřická ulice 59
Boční pohled na čp. 59
Plán na přístavbu rýsoval František Plšek, úředně oprávněný mistr tesařský, v Holohlavech 18ho ledna 1898

Smiřická ulice 59
Půdorys
Místnosti zleva: dvě Světnice, Chodba, Komora, Světnice, Kuchyň, Chodba, Světnice
Šířka domu 6.20 a 5.50 m, délka 18.00 m.

Čp. 59
Stavěl Kutík Jan. Jeho syn Václav prodal Merklovi Václavovi ( Melgrovi pozn. P.) původem z Habřiny otci dnešního majitele, který se oženil s Annou Novákovou z.čp. 25.

-------------------

Melgr Slavný obecní úřade v Holohlavech.
Pan Václav Melgr v Holohlavech čís. 59 hodlá domek svůj přestavěti a sice vyzdívku takzvané pulpatro přistavěti, též novou vazbu postaviti,pod taškovou krytinou i upravení domu zevnitř i venku. ….
V Holohlavech 18.1.1898 Václav Melgr

MelgrVpravo je třetí část plánu 1898. Kliknutím se obrázek zvětší.

-------------------

kolna Pan Václav Mergl, domkař v Holohlavech č. 59
K žádosti Vaší podané dne 19. dubna 1925 uděluje se Vám povolení ku stavbě kolny....

........

Plán vpravo
rýsoval Václav volt, stavitel Smiřice
Kliknutím se obrázek zvětší.

-------------------

Protokolární vyjádření:
Podepsaný zástupce odboru pro udržování dráhy v Josefově, podává.... toto vyjádření:
Nejbližší roh projektované kolny v km 33.895 trati Pardubice – Seidenberg vlevo dráhy jest vzdálen 27.80 m od koruny dráhy nebo 30.80 m od osy koleje. Stavební místo leží 2.73 m pod horní plochou pražců.
Projektovaná stavba leží v požárním obvodu dráhy, který měří dle dekretu býv. dvorní kanceláře ze dne 28. prosince 1843 číslo 40114 30 sáhů tj. 56.9 m od koruny dráhy. Dle popisu bude stavba provedena z cihel, střecha bude pokryta taškami.
Smiřická ulice 59 …. V Holohlavech dne 26. dubna 1925 Ing Bondy, přednosta odboru pro udržování dráhy v Josefově.

-------------------

Plán vpravo
na stavbu prádelny a dřevníku p. Josefu Anně Merklovým rýsoval Jan Hofman z Holohlav v dubnu 1932.

-------------------

Pozvání ke komisi stavební.
K žádosti pana Josefa Melgra čís. 59 v Holohlavech za povolení k postavení plotu s podezdívkou vedle sousední usedlosti pí Anny Andrejskové a Marie Vackové … dne 26. února 1939

-------------------

Matrika oddaných obce Hubiles zmiňuje na str. 60 jméno Kutík:
Václav Kutík, *1.11.1851, vdovec zedník v Holohlavech č. 59, manželský syn zemřelého Jana Kutíka, nájemníka v Holohlavech č. 55 a jeho manželky Kateřiny, dcery Josefa Veselý-ho, chalupníka z Nedělišť č. 5
Smiřická ulice 59 si vzal 29. ledna 1889 za manželku
Anna Dušková, *5.6.1852, vdova po zemřelém Jíří Duškovi, chalupníkovi z Hubilesa č. 24, rozená Rakova z Vysokého (Hohenstadt) na Moravě, manželská dcera zemřelého Františka Raka, hlídače při dvoře v Černožicích 39 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Františka Laka, knížecího sluhy v Lövenau u Vysokého na Moravě
Svědci: Skokan Josef, rolník v Holohlavech č. 54 a Václav Andrýs, rolník v Holohlavech č. 28

-------------------

Vpravo je vidět lokomotiva na blízké trati.Čp. 62


Stavěl Jarkovský Antonín ( as v r. 1865 ) a syn jeho Václav prodal r. 18.. Václavovi Henclovi, otci dnešního majitele Jos. Henclovi. Smiřická ulice 62
Doplnění:
Později v domě bydleli Peřinovi, v roce 2006 je stále v držení této rodiny, domek pustne. Konečně v roce 2009 byl prodán novému majiteli. Koupila ho dcera majitele domu naproti.
-------------------
Podoba domu se změnila, fotografie z přestavby domu
jsou na této stránce.
-------------------
Václav Jarchovský si podal žádost 14. května 1882 za povolení stavby prasečího chléva u domovního stavení č. 62

Václav Jarchovský
Podpis Václava Jarchovského ze 6. srpna 1882.

--------------------------

Usnesení.
    Povoluje se, aby podle smlouvy trhové ze dne 28. listopadu 1911 k vyměření poplatků dne 4. prosince 1911 ... ohlášené, plánu polohy ze dne 11. března 1911 a prohlášení ze dne 8. prosince 1911:
    v Holohlavské knihovní vložce čís. 61 poznamenáno bylo dělení pozemku čkat. 88/1 zahrada na čkat. 88/1 a 88/19 i pozemek čkat. 88/19 zahrada v Holohlavech, z Holohlavské knihovní vložky č. 61 dluhoprostě odepsán a co vlastnictví Václava a Františky Henclových do vložky Holohlavské čís. 62 k domku čp: 62 v Holohlavech připsán byl.
C.k. okresní soud v Jaroměři dne 18. prosince 1911

Smiřická ulice 62
Plán k vystavení obidelního stavení pro Václava Jarchovskýho v Holohlavech rýsoval stavitel Valášek ze Smiřic 12. června 1864.

Smiřická ulice 62
Plán projekt. přístavby p. Václavu Henclovi čp. 62 v Holohlavech
rýsoval Josef Špaček, úř. zkouš. mistr zednický v Černilově, v únoru 1905

Smiřická ulice 62
Nová podoba domu čp. 62. - 13.12.2014

Smiřická ulice
Foto ze sm. archivu ukazuje zadní části domů této strany smiřické ulice.
Vlevo štít čp. 25, dále čp. 25, stodola s velkými vraty u čp. 24 se skoro nezměnila, až vpravo stojí čp.60.
Mezi těmito domy dnes vede ulička pod mostek a do Smiřic.

Smiřická ulice
Pokračování fotografie nahoře. Zleva čp. 58, 59 a na konci čp.62. Ploty jsou ještě v blízkosti domů.