Holohlavy - ulice U Trati

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 17.1.2019 evidováno 8 adres: čp. 57, 84, 108, 109, 144, 147, 251 a 332ulice U Trati
Letecká fotografie prostoru ulice U Trati. 10.6.2008
Vlevo dole vede panelová cesta, celou délku (mezi tratí a potokem Jordán) zabírá staré zasypané smetiště.

ulice U Trati
30.10.2018

ulice U Trati ulice U Trati
Stará mapa od p. Kupky má zakreslené rybníky v Holohlavech. Čp. 84 ještě mají jiné dvě budovy.
Letecká mapa z webu Mapy.cz ukazuje stejný prostor.

ulice U Trati čp. 108
Vzadu, za paní Svatoňovou, stojí dům čp. 108 v podobě před přestavbou.
Její manžel Vlasta stojí s Láďou Sukem vpředu. Archiv HK.

ulice U Trati čp. 108 ulice U Trati čp. 109
Vlevo: Dům s čp. 108 stojí na křižovatce se smiřickou ulicí. Dům byl postaven v roce 1927. Foto 7.3.2006
Vpravo: Dům čp. 109 byl postaven v roce 1927.

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati
4.8.2019

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati čp. 144 ulice U Trati 251
Vlevo: Dům čp. 144 byl postavený v roce 1958 na bývalé děkanské zahradě.
Stavitel použil cihly z bývalé děkanské stodoly, kterou od obce koupil a rozboural.
Vpravo: novostavba čp. 251. Foto 7.3.2006

ulice U Trati
Nová fasáda na domě čp. 251 a na bývalé stodole v Dlouhé ulici. 2.5.2009

ulice U Trati čp. 147 ulice U Trati čp. 84
Čp. 147 + Čp. 84

ulice U Trati
Původní podoba domu čp. 84, vpravo je podoba domu dne 2.5.2009.

Čp. 84
Bývalé děkanství čp. 5 bylo po výstavbě nové budovy pro děkanství rozděleno na 3 části: Chudobinec, který převzal statek a zůstalo mu čp. 5, Školu obce, která obdržela čp. 6 a děkanský statek, který později obdržel čp. 84 a když statek po zrušení církevního jmění převzala obec, rozdělila ho a prodala co bouračku zájemníkům o stavbu Štréglovi, Kopeckému a Trčkovi.
  Staré obytné stavení a chlévy koupil Frant. Štrégl a spolu se synem Josefem postavili nový vilový domek ( na části parcely, který podržel čp. 84 – r. 1953 )


ulice U Trati
Zadní části domů ulice U Trati. 12.2.2011
Foceno z věže kostela. dům na obrázku dole ještě nemá ani základy.

ulice U Trati
Dům čp. 332. 14.6.2014

ulice U Trati
Dům čp. 332. 13.7.2014

ulice U Trati
Zadní části domů a pozemků. 28.4.2012

ulice U Trati
Bývalý strážní domek čp. 57, vlevo bylo dříve holohlavské smetiště. - 2.12.2009

ulice U Trati 57 ulice U Trati
Vlevo: Čp. 57. Pan Prokop v Holohlavské kronice píše: Strážní domek dráhy postavený v roce 1857, jest majetkem dráhy a sloužil za obydlí zřízenců, kteří obsluhovali závory přejezdu dráhy ke dvoru. Obsluha tato byla r. 1937 přenesena až na zastávku Černožickou. ( závory zde byly až do šedesátých let, ještě si je pamatuji ). Dnes je tento dům soukromý majetek.
Vpravo: Foto z června 2002 ukazuje prostor před ulicí U Trati. fotbalové hřiště, tenisový kurt a požární nádrž ( ,,koupaliště" ). Mezi stromy vede železniční trať.


ulice U Trati
Foto holohlavského statku od G. Brože.

ulice U Trati ulice U Trati
Vlevo: V Holohlavech se 2.4.1977 při akci ,,Z" ( zadarmo ) upravovalo okolí cesty u ,,koupaliště".
Zleva p. L. Bohdanecký, B. Tomek a Václav Andrýs ( jede také s povozem na fotce nahoře ). Smiř. kronika
Vpravo: Foto od p. Otčenášové ukazuje prostor na konci ulice U Trati. Po schodech se prochází kolem kostela do Dlouhé ulice

ulice U Trati
Pohled na holohlavské panorama kolem roku 1900. Vpředu dnes neexistující dům a stodola čp. 84. Na kostele ještě nejsou hodiny.
Na fotce je popis ,,fotoamatér Aleš Jezdinský 1880 - 91", z hol. kroniky.

ulice U Trati
Výřez z pohledu ukazuje prostor pod kostelem a vjezd do statku - před rokem 1904.

ulice U Trati
Výřez z pohledu.

ulice U Trati ulice U Trati
Rybník se zdá větší než na mapce dole.

ulice U Trati
Václav Andrýs *1915 v rybníku u Brodku 12.7.1942
Vzadu vykukuje střecha fary. Kůn Drahoš byl odveden vojáky. Foto od Marie Andrýsové

ulice U Trati
Pohlednice ofocená od ing. Kupky

ulice U Trati
Foto od Hany Týfové už ukazuje zavezený rybník.

ulice U Trati
Popisovaný prostor na letecké fotografii z roku 1945. Holohlavský archiv.
Stodola na děkanské zahradě i rybníček u trati ( ,,Brodek" ), jsou zde dobře viditelné. Ulice vlevo dnes nese název Smiřická.

ulice U Trati
Foto z hol. kroniky z r. 1957, fotil Josef Hroch.

ulice U Trati
Fotil Ladislav Joneš.

ulice U Trati
Foceno 23.3.2006.

ulice U Trati
Požární nádrž 2.5.2009

ulice U Trati
Tenisové hřiště u požární nádrže. 27.8.2011

ulice U Trati
Konec ulice se schody ke kostelu a hřbitovu v Dlouhé ulici.27.8.2011

ulice U Trati
Zarostlý a zpustlý rybníček, kterému jsme říkali ,Adymák"
( původně se prý jmenoval Nadýmák, asi odkaz na ryby, které přibývali na váze ) - 24.4.2005

ulice U Trati
Práce na úpravě 3.5.2006

ulice U Trati
Konečně upravený prostor. 14.5.2006

ulice U Trati
,,Špionážní foto" - prostor totiž nově zakrývá plný dřevěný plot. - 2.5.2009