Holohlavy - ulice U Trati

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 17.1.2019 evidováno 8 adres: čp. 57, 84, 108, 109, 144, 147, 251 a 332ulice U Trati
Letecká fotografie prostoru ulice U Trati. 10.6.2008
Vlevo dole vede panelová cesta, celou délku (mezi tratí a potokem Jordán) zabírá staré zasypané smetiště.

ulice U Trati
30.10.2018

ulice U Trati ulice U Trati
Stará mapa od p. Kupky má zakreslené rybníky v Holohlavech. Čp. 84 ještě mají jiné dvě budovy.
Letecká mapa z webu Mapy.cz ukazuje stejný prostor.

ulice U Trati čp. 108
Vzadu, za paní Svatoňovou, stojí dům čp. 108 v podobě před přestavbou.
Její manžel Vlasta stojí s Láďou Sukem vpředu. Archiv HK.

ulice U Trati čp. 108 ulice U Trati čp. 109
Vlevo: Dům s čp. 108 stojí na křižovatce se smiřickou ulicí. Dům byl postaven v roce 1927. Foto 7.3.2006
Vpravo: Dům čp. 109 byl postaven v roce 1927.

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati
4.8.2019

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati
30.4.2016

ulice U Trati čp. 144 ulice U Trati 251
Vlevo: Dům čp. 144 byl postavený v roce 1958 na bývalé děkanské zahradě.
Stavitel použil cihly z bývalé děkanské stodoly, kterou od obce koupil a rozboural.
Vpravo: novostavba čp. 251. Foto 7.3.2006

ulice U Trati
Nová fasáda na domě čp. 251 a na bývalé stodole v Dlouhé ulici. 2.5.2009

ulice U Trati čp. 147 ulice U Trati čp. 84
Čp. 147 + Čp. 84

ulice U Trati
Původní podoba domu čp. 84, vpravo je podoba domu dne 2.5.2009.

Čp. 84
Bývalé děkanství čp. 5 bylo po výstavbě nové budovy pro děkanství rozděleno na 3 části: Chudobinec, který převzal statek a zůstalo mu čp. 5, Školu obce, která obdržela čp. 6 a děkanský statek, který později obdržel čp. 84 a když statek po zrušení církevního jmění převzala obec, rozdělila ho a prodala co bouračku zájemníkům o stavbu Štréglovi, Kopeckému a Trčkovi.
  Staré obytné stavení a chlévy koupil Frant. Štrégl a spolu se synem Josefem postavili nový vilový domek (na části parcely, který podržel čp. 84 – r. 1953)


ulice U Trati
Zadní části domů ulice U Trati. 12.2.2011
Foceno z věže kostela. dům na obrázku dole ještě nemá ani základy.

ulice U Trati
Dům čp. 332. 14.6.2014

ulice U Trati
Dům čp. 332. 13.7.2014

ulice U Trati
Zadní části domů a pozemků. 28.4.2012

ulice U Trati
Bývalý strážní domek čp. 57, vlevo bylo dříve holohlavské smetiště. - 2.12.2009

ulice U Trati 57 ulice U Trati
Vlevo: Čp. 57. Pan Prokop v Holohlavské kronice píše: Strážní domek dráhy postavený v roce 1857, jest majetkem dráhy a sloužil za obydlí zřízenců, kteří obsluhovali závory přejezdu dráhy ke dvoru. Obsluha tato byla r. 1937 přenesena až na zastávku Černožickou. (závory zde byly až do šedesátých let). Dnes je tento dům soukromý majetek.
Vpravo: Foto z června 2002 ukazuje prostor před ulicí U Trati. fotbalové hřiště, tenisový kurt a požární nádrž ("koupaliště"). Mezi stromy vede železniční trať.


ulice U Trati
Foto holohlavského statku od G. Brože.

ulice U Trati ulice U Trati
Vlevo: V Holohlavech se 2.4.1977 při akci ,,Z" ( zadarmo ) upravovalo okolí cesty u ,,koupaliště".
Zleva p. L. Bohdanecký, B. Tomek a Václav Andrýs ( jede také s povozem na fotce nahoře ). Smiř. kronika
Vpravo: Foto od p. Otčenášové ukazuje prostor na konci ulice U Trati. Po schodech se prochází kolem kostela do Dlouhé ulice

ulice U Trati
Pohled na holohlavské panorama kolem roku 1900. Vpředu dnes neexistující dům a stodola čp. 84. Na kostele ještě nejsou hodiny.
Na fotce je popis ,,fotoamatér Aleš Jezdinský 1880 - 91", z hol. kroniky.

ulice U Trati
Výřez z pohledu ukazuje prostor pod kostelem a vjezd do statku - před rokem 1904.

ulice U Trati
Výřez z pohledu.

ulice U Trati ulice U Trati
Rybník se zdá větší než na mapce dole.

ulice U Trati
Václav Andrýs *1915 v rybníku u Brodku 12.7.1942
Vzadu vykukuje střecha fary. Kůň Drahoš byl odveden vojáky. Foto od Marie Andrýsové

ulice U Trati
Pohlednice ofocená od ing. Kupky

ulice U Trati
Foto od Hany Týfové už ukazuje zavezený rybník.

ulice U Trati
Popisovaný prostor na letecké fotografii z roku 1945. Holohlavský archiv.
Stodola na děkanské zahradě i rybníček u trati ("Brodek"), jsou zde dobře viditelné. Ulice vlevo dnes nese název Smiřická.

ulice U Trati
Vlevo je částečně vidět stodola. Smiř. archiv.

ulice U Trati
Foto z hol. kroniky z r. 1957, fotil Josef Hroch.

ulice U Trati
Fotil Ladislav Joneš.

ulice U Trati
Foceno 23.3.2006.

ulice U Trati
Požární nádrž 2.5.2009

ulice U Trati
Tenisové hřiště u požární nádrže. 27.8.2011

ulice U Trati
Konec ulice se schody ke kostelu a hřbitovu v Dlouhé ulici.27.8.2011

ulice U Trati
Zarostlý a zpustlý rybníček, kterému jsme říkali ,Adymák"
( původně se prý jmenoval Nadýmák, asi odkaz na ryby, které přibývali na váze ) - 24.4.2005

ulice U Trati
Práce na úpravě 3.5.2006

ulice U Trati
Konečně upravený prostor. 14.5.2006

ulice U Trati
,,Špionážní foto" - prostor totiž nově zakrývá plný dřevěný plot. - 2.5.2009