Smiřice - ulice U Vlečky

Zpět na hlavní stránku       Oprava cesty

V ulici je 25. května 2015 evidováno 6 adres: čp. 254, 267, 275, 482, 524 a 631. ( čp. 276 je stavba občanského vybavení )U Vlečky
Domy stojí jen po jedné straně ulice. Vpravo původně vedla železniční vlečka z nádraží do Malburgovy továrny.
Bílá budova vzadu patří do areálu firmy Danisco. Dnes jsou koleje již odstraněny. 2.9.2006

U Vlečky
Ulici U Vlečky vyfotografovali manželé Burešovi 21.10.2016.

U Vlečky
Foto z roku 1932.

U Vlečky
Foto z roku 1932.

U Vlečky
Vzadu leží Malburgova továrna. Část pohledu z 30tých let.

U Vlečky 267 U Vlečky 482
Vlevo: Čp. 267, vpravo: Čp. 482

U Vlečky 267
Nová fasáda domu domu čp. 267. 15.1.2015
Žlutá budova v popředí patří městu Smiřice a má čp. 276. Ve stejném čísle byla dříve kovárna p. Františka Kučery.

U Vlečky
Vlevo od domu čp. 267 stojí tato novostavba, dostala čp. 631. 8.8.2012

U Vlečky 275 U Vlečky
Čp. 275 + Dvojdomek čp. 524 a 254 (vpravo).

U Vlečky U Vlečky
Vlevo: Pohled zpět k výjezdu z ulice.
Vpravo: Pohled zpět k výjezdu z ulice. Oba domy vzadu již stojí v Jiráskově ulici.

U Vlečky
Dvojdomek úředníků firmy Malburg čp. 524 a 254 (vpravo). Smiř. archiv.