Smiřice - Žižkova ulice

Zpět na hlavní stránku

Ulice Jana Žižky z Trocnova.
V ulici je evidováno 9 adres: čp. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 a 265Žižkova ulice
Letecký záběr na Žižkovu ulici ze dne 10.6.2008.

Žižkova ulice
Pohlednice od Jana Šťastného.

Žižkova ulice
Podobný pohled jako nahoře 17.10.2012.

Žižkova ulice
Fotografie ze smiř. archivu ukazuje Žižkovu ulici kolem roku 1930. V prvním domě měl Karel Kubeš řeznictví a uzenářství.

Žižkova ulice
Podobný pohled jako nahoře ze dne 7.4.2006

Žižkova ulice
Levá strana ulice, první dva domy patří do Nové ulice. 7.4.2006


Levá strana ulice

čp. 257 Žižkova ulice
Vlevo: Čp. 257 (7.4.2006), letecký pohled ze dne 4.5.2003.

čp. 257
Renovovaný dům čp. 257 - 17.10.2012.Pravá strana ulice

Žižkova ulice Žižkova ulice
Vlevo: Čp. 265, zadní část dvojdomku má čp. 264
Vpravo: Čp. 263, zadní část dvojdomku má čp. 262 (7.4.2006)

Žižkova ulice
Začátek ulice 10.11.2011.

Žižkova ulice
Na domě čp. 263 se dohotovuje nátěr fasády 23.9.2011

Žižkova ulice Žižkova ulice
Vlevo: Čp. 261, zadní část dvojdomku má čp. 260
Vpravo: Čp. 259, zadní část dvojdomku má čp. 258 (7.4.2006)

Žižkova ulice
Čp. 258 a 259. - 17.10.2012

Žižkova ulice
Zadní části domů, jak je můžeme vidět ze starého Sídliště.

Žižkova ulice
Dramatická obloha nad domy Žižkovy ulice. Pohled od Sídliště. 27.7.2009Žižkova ulice
Budování kanalizace v roce 1972. Smiř. archiv.

Žižkova ulice
Budování kanalizace v roce 1972. Smiř. archiv.Domy v ulici stavělo Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Smiřicích nad Labem.


Obecní úřad ve Smiřicích dne 18. dubna 1923 odeslal dopis s textem:
   Okresní správní komise v Jaroměři.
   Obecní zastupitelstvo města Smiřic ve své dne 9. února 1923 konané schůzi usneslo se, aby od pana Josefa Kučery, majitele usedlosti čp. 65 ve Smiřicích, výměnou získán byl pozemek čk. 327/2 ve výměře 40 a 65 m2, který určen jest za místa stavební a za který by obdržel přibližnou výměru z obecního pozemku čk. 335/1....

   Další pozemky byly připsány z veřejné cesty. Nově utvořené stavební parcely byly odprodány stavebnímu družstvu v úhrnné výměře 53 a 62 m2 za cenu 20.- Kč za 1 čtv. sáh z garantované plochy.

----------

Žižkova ulice Obecní úřad ve Smiřicích.
   Podepsané družstvo hodlá postaviti na pozemcích v poloze "za Vašatovými" ku tovární vlečce, po pravé straně mlýnského náhona, dle přiložených plánů 3 rodinné dvojdomky, 2 rodinné jednodomky....
   Ve Smiřicích, dne 19. května 1923
razítko, podpisy Filip Jan a Štípek.

----------

Obecně prospěšnému Stav. a byt. družstvu ve Smiřicích.
  K žádosti Vaší po místním komisionelním šetření konaném dne 18. května 1924, uděluje se Vám dle usnesení městské rady ze dne 20. května 1924 od dnešního dne povolení k obývání dvou rodinných domků, jež postaveny jsou dle schválených plánů na dle uvedených pozemcích a označeny následovně:
   čís. pop. 264 ve Smiřicích na čkst. 327/5 a 327/10,
   čís. pop. 265 ve Smiřicích na čkst. 327/2 a 237/3
   vesměs ve Smiřicích.
   Se stavbou jejich začato bylo 1. srpna 1923 a ukončena byla 15. května 1924.


pozvánka
Podpisy z oběžníku pozvánky na komisionelní šetření k povolení stavby konané dne 6. června 1923.

Žižkova ulice
Situační plán, kolonie domků, Stavebního a bytového družstva ve Smiřicích.
Rýsoval Robert Čeřovský 1.6.1923. Na Liebigovu ulici(dnes Hradecká) navazuje Okresní silnice.

Žižkova ulice
Část z plánu s razítkem Karla Volta s podpisem Václav Volt, stavitel. Smiřice v prosinci 1922.

Žižkova ulice Žižkova ulice
Bokorys vlevo patří k domku nahoře. Vpravo k domu dole.

Žižkova ulice
Plán dvojdomku typu "S". (Vchod pro obchod ?)
Rýsoval architekt Josef Pleskot, technická kancelář a podnikatelství staveb Kukleny - Hradec Králové, v červnu 1923.

Žižkova ulice
Plán dvojdomku typu "S" s jiným čelním provedením.

Žižkova ulice
Rýsoval architekt Josef Pleskot, v červnu 1923.