Černilov – pohlednice

Pohledy na obec

Další pohlednice z ČernilovaČernilov
Pohled na katolický kostel sv. Štěpána a faru od jihozápadu. Dopisnice odeslána roku 1906. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled na katolický kostel sv. Štěpána a faru. Pohlednice odeslána roku 1929. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Školská ulice, v pozadí českobratrský kostel. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Celkový pohled na střed obce (v pozadí věž evangelického reformovaného kostela). Pohlednici vytiskla Bromografia, odeslána roku 1934. Fotoarchiv obce.

Černilov
Pohled z věže katolického kostela. V popředí zleva krejčovství Josefa Kareše čp. 296, domek čp. 297 a střecha domku čp. 221. V pozadí vpravo kostel evangelický reformovaný. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1938. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled na dolní část obce – vlevo v pozadí věž evangelického augšpurského kostela. Fotil Zdeněk Menec, pohlednici vydalo nakladatelství Orbis – Praha, odeslána v roce 1962. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled na partii v okolí českobratrského (dříve evangelického reformovaného) kostela. Fotil Zdeněk Menec, pohlednici vydalo nakladatelství Orbis – Praha, odeslána v roce 1966. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled na střední část obce – v pozadí evangelický reformovaný kostel, vpravo bývalá sýpka. Fotil Zdeněk Menec, pohlednici vydalo nakladatelství Orbis – Praha, odeslána v 70. letech 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.