Černilov – pohlednice

Kostely, fary a školy

Další pohlednice z ČernilovaČernilov
Vlevo evangelická reformovaná škola čp. 215, vpravo katolický kostel sv. Štěpána. Korespondenční karta z roku 1898. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Pohled na tři černilovské kostely a na obecnou školu. Fotograf Josef Junek 1903, dopisnice odeslána roku 1904. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Evangelická – reformovaná škola čp. 215, pohled na katolický kostel sv. Štěpána, obecná škola čp. 2. Pohlednice odeslaná asi roku 1910. Fotoarchiv Jana Kočího.

Černilov
Tři černilovské kostely. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána v dobách protektorátu. Fotoarchiv obce.

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána s farou čp. 1 od západu. Pohlednice vydána kolem roku 1911, odeslána kolem roku 1915. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Katolický kotel sv. Štěpána s novým parkem. Pohlednice vydána asi roku 1911. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána. Pohlednice z dvacátých let 20. století. Fotoarchiv obce.

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána. Pohlednici vytiskla firma Grafo Čuda Holice patrně ve třicátých letech 20. století. Fotoarchiv obce.

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána od východu. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice ze třicátých let 20. století. Fotoarchiv obce.

Černilov
Evangelický reformovaný kostel, škola a fara. Korespondenční lístek odeslán roku 1903. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Pohled na evangelický reformovaný kostel od jihu. Pohlednice odeslána roku 1912. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Evangelický reformovaný kostel. Foto Josef Junek, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1916. Fotoarchiv obce.

Černilov
Evangelický reformovaný kostel. Dopisnice vydána asi roku 1911. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Evangelický reformovaný kostel. Dopisnice odeslána roku 1920. Fotoarchiv Pavla Mrkvičky.

Černilov
Evangelický reformovaný kostel. Pohlednice odeslána roku 1926. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrský kostel (dříve evangelický reformovaný kostel). Pohlednice odeslána roku 1930. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrský kostel. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice z dob protektorátu. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrská evangelická škola. Pohlednici vytiskla Bromografia asi začátkem třicátých let 20. století. Fotoarchiv Jana Šťastného.

Černilov
Evangelický augšpurský kostel. Pohlednice odeslána roku 1913. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrský dolní chrám (dříve evangelický augšpurský kostel). Pohlednice z dvacátých let 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrský chrám. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice z dob protektorátu odeslána roku 1945. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Českobratrská dolní fara, vpravo bývalý kostel augšpurského vyznání. Pohlednice z dvacátých let 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Bývalá evangelická škola augšpurského vyznání. Pohlednice z dvacátých let 20. století. Fotoarchiv Pavla Mrkvičky.

Černilov
Masarykova jubilejní škola (architekt O. Liska, 1930 – 1931). Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice z počátku třicátých let 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Masarykova jubilejní škola. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice z počátku třicátých let 20. století. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Masarykova jubilejní škola. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice z počátku třicátých let 20. století, odeslána roku 1932. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Školní ulice. Vpravo papírnictví a mandl Růženy Machové. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1938. Fotoarchiv obce.

Černilov
Pohlednice z fotoarchivu Davida Horáka.