Černilov – pohlednice

Obecní úřad (dříve četnická stanice a dům pojišťovny čp. 310)

Další pohlednice z ČernilovaČernilov
Fotografie z roku 1922 (rodina vrchního četnického strážmistra Václava Binara). Fotoarchiv Rudolfa Tyllera

Černilov
Pohlednice odeslána roku 1934. Fotoarchiv Davida Horáka