Černilov – pohlednice

Procházka obcí

Další pohlednice z ČernilovaČernilov
Cesta k obchodu Václava Mencla (v pozadí): vlevo dům Horákových čp. 120. Pohlednice odeslána roku 1911. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Vlevo zadní část Jindrova hostince čp. 122, v popředí část domu Horákových čp. 120, v pozadí katolický kostel a střecha fary. Pohlednice odeslána roku 1914. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pozdější „Černého“ nádržka po regulaci: zleva chalupa čp. 245, statek čp. 190, chalupy čp. 93 a čp. 94. Dopisnice odeslána v roce 1910. Fotoarchiv Jana Šťastného.

Černilov
Pozdější „Černého“ nádržka po regulaci: zleva chalupa čp. 245, statek čp. 190, chalupy čp. 93 a čp. 94. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, palác Louvre, odeslána v roce 1915. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě, odeslán roku 1921. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: zleva hostinec čp. 183 a obchod čp. 329, vpravo za stromy obchod čp. 201, v pozadí kostel, fara a škola. Pohlednice z dvacátých let 20. století. Fotoarchiv obce.

Černilov
Pohled na katolický kostel od černilovské sokolovny. Pohlednice odeslána roku 1927. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: zleva domek čp. 329 (pletené zboží a obchod vlnou Marie Vachkové) a domek čp. 258 (sedlář Josef Černilovský), vpravo čp. 201 (obchod koloniální Františka Mencla), kostel, fara, škola a roh statku Václava Voltra čp. 269. Pohlednice odeslána roku 1928. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: vlevo domek čp. 329 (pletené zboží a obchod vlnou Marie Vachkové), vpravo čp. 201 (obchod koloniální Františka Mencla), v pozadí čp. 258 (sedlář Josef Černilovský), kostel, fara, škola a roh statku Václava Voltra čp. 269. Pohlednici vytiskla Bromografia asi začátkem třicátých let 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: vlevo hostinec Františka Půhonného, domek čp. 329 (pletené zboží a obchod vlnou Marie Vachkové), vpravo čp. 201 (obuvník František Malý a skupina sedících lidí s pojízdnou benzínkou, v pozadí čp. 258 (sedlář Josef Černilovský), kostel, fara, škola a roh statku Václava Voltra čp. 269. Foto Kot, Sezemice. Pohlednice odeslána roku 1931. Fotoarchiv Jana Šťastného.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: zleva roh hostince Františka Půhonného, řezník Josef Pašta, domek čp. 329 (pletené zboží a obchod vlnou Marie Vachkové), sedlář Josef Černilovský čp. 258, vpravo asi obuvník František Malý čp. 201, v pozadí kostel, fara, škola, roh statku Václava Voltra čp. 269 a hostince Anny Jindrové čp. 122. Pohlednice ze třicátých let 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Vlevo obchod Františka Cipry čp. 50, vpravo železářství Václava Lorence čp. 332 s benzinovou pumpou. Pohlednici vytiskla roku 1928 firma Grafo Čuda Holice. V dobách protektorátu byla vydána znovu nákladem Františka Cipry, obchodníka v Černilově čp. 50. Fotoarchiv obce.

Černilov
Černého nádržka: zleva chalupa čp. 245 a statek čp. 190 Josefa Černého. Pohlednici vytiskla asi roku 1928 firma Grafo Čuda Holice. V dobách protektorátu byla vydána znovu nákladem Františka Cipry, obchodníka v Černilově čp. 50. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Vlevo obchod Jana Valáška čp. 33, vpravo českobratrský kostel. Pohlednice odeslána roku 1928. Fotoarchiv Davida Horáka.

Černilov
Zleva roh obchodu Františka Cipry čp. 50, řeznictví Václava Voborníka čp. 273 a hostinec Jana Hojného čp. 51, vpravo roh krejčovství Václava Dvořáka čp. 281. Vpozadí věž evangelického kostela augšpurského vyznání. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1938. Fotoarchiv obce.

Černilov
Školní ulice. Vpravo papírnictví a mandl Růženy Machové. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1938. Fotoarchiv obce.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: zleva hostinec Františka Půhonného čp. 183, domky čp. 329 a čp. 258, kostel, fara, škola, roh statku Václava Voltra čp. 269, hostinec čp. 122 a obchod Františka Mencla čp. 201. Foto Vokřál, Hradec Králové. Pohlednice odeslána roku 1945. Fotoarchiv Pavla Mrkvičky.

Černilov
Cesta ke katolickému kostelu sv. Štěpána: zleva kostel, fara, bývalá škola čp. 2, část statku čp. 269 a hostinec Rudolfa Bradáče čp. 122. Pohlednici vydalo nakladatelství Orbis v padesátých letech 20. Století, odeslána roku 1963. Fotoarchiv Martina Kareše.

Černilov
Pohled od hostince Jednota Černilov čp. 262 (dříve U Pacáků, předtím U Skákalů) k  východu. Pohlednici vydalo nakladatelství Orbis, odeslána roku 1955. Fotoarchiv obce.

Černilov
Pohled od Masarykovy jubilejní školy čp. 380 k českobratrskému kostelu. Pohlednici vydalo nakladatelství Orbis v padesátých letech 20. století. Fotoarchiv obce.