Černilov – pohlednice s více obrázky

Další pohlednice z ČernilovaČernilov
Obchod Karla Růžičky čp. 50, pohled na obec v pozadí s katolickým kostelem sv. Štěpána a farou, evangelický reformovaný kostel. Dopisnice odeslána roku 1901. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled na evangelický reformovaný kostel a na střed obce. Dopisnice odeslána roku 1902. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Vlevo evangelický reformovaný kostel, dole evangelický kostel augšpurského vyznání. Dopisnice odeslána roku 1902. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána a pohled směrem k tomuto kostelu od jihu (za stromem hostinec Jana Jandíka čp. 183). Dopisnice odeslána roku 1902. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Partie s reformovaným kostelem, hostinec Jana Jandíka čp. 183 a obchod Josefa Hojného čp. 201, hostinec Václava Prokše čp. 262. Fotograf Josef Junek 1903, dopisnice odeslána patrně téhož roku. Fotoarchiv obce

Černilov
Pohledy na evangelický reformovaný a na evangelický augšpurský kostel. Na dolním snímku obchod Karla Růžičky čp. 50. Dopisnice vydána kolem roku 1905. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled ze silnice k Bukovině, kostel augšpurského vyznání. Dopisnice odeslána roku 1905. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Obchod Josefa Hojného čp. 201, hostinec Václava Jindry čp. 122 a sedlářství Františka Hromka čp. 258 (v pozadí katolický kostel, škola a část statku čp. 269 Václava Voltra), dole v pozadí Jindrův hostinec čp. 122 a v popředí část domku Horákových čp. 120, cesta obcí. Pohlednice vydána nákladem Josefa Hojného, odeslána roku 1910. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Restaurace Václava Prokše čp. 262, obchod Františka Vašíčka čp. 227, obchod a pekařství Vendelína Voborníka čp. 274, obchod Václava Mencla čp. 289. Pohlednice odeslaná roku 1910. Fotoarchiv Jana Kočího

Černilov
Tři černilovské kostely, obchod Josefa Hojného čp. 201, cesta k obchodu Václava Mencla (nahoře vpravo), cesta ke katolickému kostelu mezi hostincem Jana Jandíka čp. 183 a obchodem Josefa Hojného čp. 210 (dole vlevo). Pohlednice vydána nákladem obchodníka Josefa Hojného kolem roku 1910. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Celkový pohled na Černilov (v pozadí katolický kostel), pohledy vlevo: obchod Josefa Hojného čp. 201 a katolický kostel s farou čp. 1, pohledy vpravo: evangelický augšpurský kostel, evangelický reformovaný kostel. Pohlednici vydána nákladem obchodníka Josefa Hojného, odeslána roku 1911. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Celkový pohled na Černilov (v pozadí katolický kostel), pohledy vlevo: katolický kostel sv. Štěpána a obchod Václava Mencla čp. 289, pohledy vpravo: evangelický augšpurský kostel, evangelický reformovaný kostel. Pohlednici vydána nákladem obchodníka Václava Mencla, odeslána roku 1912. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Celkové pohledy na Černilov: pohled nahoře kostel evangelický reformovaný (v pozadí katolický kostel), pohled vlevo dole v pozadí mlýn, pohled vpravo dole kostel evangelický augšpurský. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, palác Louvre, odeslána v roce 1914. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě. Odeslán roku 1916. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Evangelický augsburský kostel, evangelický reformovaný kostel, katolický kostel sv. Štěpána, transformátor (v pozadí statek) a obchod Františka Cipry. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, palác Louvre, odeslána v roce 1914. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Evangelická reformovaná škola čp. 215, partie od katolického kostela, obecná škola čp. 2, Jandíkův hostinec čp. 183, Jindrův hostinec čp. 122 s cestou ke katolickému kostelu. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, odeslána v roce 1913. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Pohled na Horákovu vilku čp. 120 a katolický kostel sv. Štěpána, hostinec Václava Prokše čp. 262, partii z Malé strany a hostinec Jana Hojného čp. 51. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, odeslána v roce 1915. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě. Fotoarchiv obce

Černilov
Hostinec Václava Jindry čp. 122 (vlevo sedlářství Františka Hromka čp. 258, v pozadí katolický kostel, obecná škola a část statku čp. 269 Václava Voltra), hostinec Jana Jandíka čp. 183, obchod Otokara Gotlanda čp. 176 a poštovní úřad, obecná škola čp. 2, evangelická reformovaná škola čp. 215. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, palác Louvre, odeslána v roce 1915. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Dům pojišťovny čp. 310 (dnes obecní úřad), škola čp. 1, pomník svobody, partie, evangelický českobratrský kostel. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Růženy Machové. Odeslána ve dvacátých letech 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Tři černilovské kostely, obchod a pekařství Vendelína Voborníka čp. 274 a obchod paní Novákové čp. 254. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, palác Louvre, odeslána roku 1916. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled na obchod Františka Cipry čp. 50, obchod Františka Vašíčka čp. 227, hostinec Václava Prokše čp. 262 a hostinec Jana Hojného čp. 51. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Ferd. třída, odeslána v roce 1915. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Obchod Františka Cipry čp. 50, hostinec Jana Hojného čp. 51, obchod a pekařství Vendelína Voborníka čp. 274, obchod Josefa Macha. Pohlednice odeslána roku 1919. Fotoarchiv Pavla Mrkvičky

Černilov
Pohled na obec (v pozadí českobratrský a katolický kostel), transformátor (v pozadí statek), obchod paní Novákové čp. 254 a dům pojišťovny čp. 310 (dnes obecní úřad). Pohlednice odeslána v dobách Rakouska-Uherska. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Hostinec Jana Hojného čp. 51, partie z Malé strany, celkový pohled (v pozadí větrný mlýn), obchod Františka Vašíčka čp. 227, partie od katolického kostela. Pohlednice odeslána roku 1921. Fotoarchiv obce

Černilov
Partie s katolickým kostelem (vlevo sedlářství Františka Hromka čp. 258, v pozadí katolický kostel, škola a část statku čp. 269 Václava Voltra, vpravo hostinec Anny Jindrové čp. 122), Socha Svobody (pomník padlých, vlevo chalupa čp. 141), Kostel Českobratrský (pův. evangelický reformovaný), obchod Jana Valáška čp. 33. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Jana Valáška. Odeslána roku 1924. Fotoarchiv obce

Černilov
Vlevo obchod Františka Cipry čp. 50, nahoře partie s českobratrským (pův. evangelickým reformovaným) kostelem, vpravo obecní dům čp. 310, dole socha Svobody (pomník padlých, vlevo chalupa čp. 141). Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Františka Cipry. Odeslána ve dvacátých letech 20. století. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Vlevo sokolovna a pohled na katolický kostel od jihozápadu, nahoře obchod Marie Uchytilové čp. 176, vpravo chalupa čp. 141, pomník padlých a domek čp. 211 s obecním domem čp. 310, dole Školská ulice před zástavbou a rozcestí před obecnou školou čp. 2. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Marie Uchytilové ve dvacátých letech 20. století. Fotoarchiv obce

Černilov
Evangelický augšpurský kostel s farou čp. 166, dům pojišťovny čp. 310 (dnes obecní úřad), katolický kostel sv. Štěpána s farou čp. 1, evangelický reformovaný kostel s farou čp. 139, obchod Josefa Macha. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Josefa Macha ve dvacátých letech 20. století. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Pohled jako předchozí v barvě. Fotoarchiv Pavla Mrkvičky

Černilov
Sokolovna (sokolovna čp. 123 a část Jandíkova hostince čp. 122), Kostel českobratrský (pův. evangelický reformovaný), Partie od školy (zleva katolická fara, škola, část statku Václava Voltra čp. 269 a v popředí hostinec Anny Jindrové čp. 122), Katolický kostel, Pomník Svobody (pomník padlých). Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem Růženy Machové. Odeslána ve dvacátých letech 20. století. Fotoarchiv obce

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě. Vydán nákladem Růženy Machové, odeslán roku 1928. Fotoarchiv Jana Šťastného

Černilov
Sokolovna a orlovna, škola a hostinec u Jindrů čp. 122, obchod galanterní a koloniální J. Františka Nováka čp. 254. Pohlednice z ateliéru J. Rezka, Praha, Václavské nám. 59, vydána nákladem J. F. Nováka. Odeslána roku 1928. Fotoarchiv Davida Horáka

Černilov
Pohled jako předešlý v barvě. Pohlednice odeslána roku 1929. Fotoarchiv obce

Černilov
Vlevo nahoře obecní dům čp. 310, kde byl obecní úřad, obecní knihovna, občanská záložna, poštovní úřad a četnická stanice. Vpravo nahoře bývalá evangelická reformovaná škola čp. 215, vpravo dole evangelický kostel reformovaného vyznání. Pohlednici vytiskla firma Grafo Čuda Holice patrně začátkem třicátých let 20. století. Fotoarchiv obce

Černilov
Sokolovna, Černého nádržka, evangelický augšpurský kostel a obchod Františka Cipry čp. 50. Pohlednici vytiskla roku 1929 firma Grafo Čuda Holice. Odeslána roku 1931. Fotoarchiv Martina Kareše

Černilov
Katolický kostel, obecná škola, katolická fara (děkanství) a sokolovna s orlovnou za Pavlovou nádržkou. Pohlednici vytiskla roku 1929 firma Grafo Čuda Holice. Odeslána roku 1929. Fotoarchiv Martina Kareše