Žerotínský epitaf


Deskový obraz ,,žerotínského" epitafu ze zámku v Opočně. Uveřejněn byl v knize Věk urozených.