Rozbitá Praha a Holice na konci z 2.světové války

Vydal vlastním nákladem A. Wanner, po návratu z koncentračního tábora ve Flossenbürgu.
Za půjčení pohlednic děkuji Davidovi. Pražské pohlednice mají novinový tisk.

Zpět na hlavní stránku

Praha
Zadní strana fotografií.
Text nahoře se mění podle fotografie a je uveden u obrázků.
Vždy stejný spodní text je přepsaný v úvodu stránky, pod ním je text: Původní snímek. - Reprodukce zakázána a číslo 284.

Praha
Příjezd prvních těžkých tanků Rudé armády do osvobozené Prahy dne 9. května 1945.

Praha Praha
Vlevo: Žalostné trosky staroměstského orloje, na jehož zničení si Němci ve dnech 5. - 9. května 1945 dali zvlášť záležet.
Vpravo: Důkaz německého barbarství za revolučních bojů v Praze ve dnech 5. - 9. května 1945. Němci zničená Staroměstská radnice

Praha
Celkový pohled na trosky Staroměstské radnice v Praze,
kterou němečtí ,,nositelé kultury" zničili za revolučních dnů 5. - 9. května 1945

Praha
Důkaz německého barbarství za revolučních osvobozovacích bojů v Praze ve dnech 5. až 9. května 1945.
Ani staropražský orloj neunikl ničivé zběsilosti nacistických Němců.

Praha Praha
Vlevo: Němci zničená Staroměstská radnice v den příjezdu pana presidenta dr. E. Beneše do Prahy.
Vpravo: Důkaz o tom, že ne nadarno se Němci prohlašovali za nositele kultury.
Detail ze Staroměstské radnice, kterou Němci ve dnech 5. - 9. května 1945 úplně zničili.

Praha Praha
Vlevo: Tisíce Pražanů přesvědčují se v prvních porevolučních dnech v květnu 1945 na Staroměstském náměstí
o ničivé bezohlednosti svých ,,ochránců".
Vpravo: Věž Staroměstské radnice s orlojem, zničená Němci ve dnech 5. - 9. května 1945.

Praha Praha
Vlevo: Z vojenské přehlídky 1. čsl. armády, která hrdinně bojovala po boku Rudé armády při osvobozování naší vlasti
proti nacistickým okupantům. Přehlídka konána 17. května 1945 na Staroměstském náměstí v Praze za přítomnosti
pana pres. dr. E. Beneše.
Vpravo: Z pražského národního odboje 5. - 9. května 1945.
Německá puma v sousedství čsl. rozhlasu až do základu zničila obytný dům.

Praha
Z vojenské přehlídky 1. čsl. armády, která hrdinně bojovala po boku Rudé armády při osvobozování naší vlasti
proti nacistickým okupantům. Přehlídka konána 17. května 1945 na Staroměstském náměstí v Praze za přítomnosti
pana pres. dr. E. Beneše. Prapor 1. čsl. brigády před tribunou pana presidenta.

Praha
Z vojenské přehlídky 1. čsl. armády, která hrdinně bojovala po boku Rudé armády při osvobozování naší vlasti
proti nacistickým okupantům. Přehlídka konána 17. května 1945 na Staroměstském náměstí v Praze za přítomnosti
pana pres. dr. E. Beneše. Ženy dobrovolnice, zařazené do této armády.

Praha Praha
Z příjezdu pana presidenta dr. E. Beneše do osvobozené Prahy dne 16. května 1945.
Vlevo: Pan president s chotí na tribuně před Staroměstskou radnicí za zvuků stát. hymen.
Vpravo: Pan president po příjezdu na Wilsonovo nádraží zdraví jásající a vítající jej davy.

Praha
Vlevo: Z triumfálního příjezdu pana presidenta dr. E. Beneše do svobodné Prahy dne 16.. května 1945.
Vůz s panem presidentem vjíždí na Václavské náměstí.

Praha
Jako zázrakem unikla zkáze socha sv. Václava v Praze, v jejíž bezprostřední blízkosti za revolučních
osvobozovacích bojů ve dnech 5. - 9. května 1945 dopadla německá letecká bomba.

Praha
Ve svém cílevědomém ničení pražských památek nezapomněli Němci ve dnech 5. až 9. května 1945 na České národní museum.
Německá bomba před museem zničila obytný dům, jiná bomba zasáhla střední vnitřní část musea.

Praha
Pohled s rampy Nár. musea v Praze na dům, zničený německou leteckou pumou za revolučních bojů ve dnech 5. - 9. května 1945

Praha
Stopy revolučních osvobozovacích bojů v Praze ve dnech 5. - 9. května 1945. Trosky německých těžkých zbraní na Letné.

Praha
Stopy revolučních osvobozovacích bojů v Praze ve dnech 5. - 9. května 1945.
Zničený německý tank před ředitelstvím stát. drah v Praze ,,U Bulhara".


Holice v Čechách

Texty na druhé straně pohlednic: jsou stejné:
Holice v Č. - Radnice vypálená německými hordami dne 6.5.1945
Prodejní cena K 2-. Z prodejní ceny činí K 1,50 - příspěvek Družstvu pro postavení památníku padlým při odboji v Holicích.
Grafo Čuda Holice

Holice

Holice

Holice