Cesta po břehu Labe ze Smiřic do Lochenic

Část trasy budoucí cyklostezky Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř - Kuks.
Na kole jsem se projel kolem Labe 17.9.2011. Časy focení jsou pod fotografiemi.
Nebyl jsem si jistý cestou v trase budoucí cyklostezky, proto jsem jel po druhé straně Labe.

Z veřejné vyhlášky:
Lochenice - Smiřice (délka úseku 3 565 m + 750 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu, v úseku č. 3.1 (Lochenice - ČOV Smiřice)
v nezastavěné části k.ú. Lochenice, Skalice u Smiřic,
Smiřice. V úseku č. 3.2 (ul. Labská - starý most přes Labe) v zastavěné části k.ú. Smiřice.

Zpět na hlavní stránku

u Labe
Za starým Tyršovým mostem je odbočka ke smiřické zahrádkářské kolonii. Tudy vede značená cesta do Lochenic. 13:21 hod

u Labe
Pohled na smiřický kostel. Dlouhý chodník a cesta vede od starého mostu až k čistírně odpadních vod. 13:25

u Labe
Cestička je dobře průjezdná ( až na větve stromů ), je to pohodlná jízda na kole.
Někde se přibližuje blízko k vodě, pro děti to asi není moc vhodné . 13:26

u Labe
Za ohradou bývají ovce. 13:27

u Labe
Čistírna odpadních vod Smiřice. 13:28

u Labe
Pohled proti toku Labe. 13:35

u Labe
Dlouho jsem nacházel zaražené barevné kolíky a další značky. 13:36

u Labe
Tady končí pole U Labe a začíná lesík, který zakrývá kopec Na Skále a místo Pardědub. 13:39

u Labe
Ústí Malostranského potoka vlevo. 13:41

u Labe
V prostoru Na Skále. Z druhé strany přitéká smiřický Mlýnský náhon ( Jordán ). Pohled proti proudu. 13:47

u Labe
Ptačí plastový sud. 13:49

u Labe
Stezka je značena červenými značkami. 13:50

u Labe
Na Pasekách - louka před přírodní rezervací v Lochenicích. 13:55

u Labe
Krásné stromořadí před Lochenicemi. 13:56

u Labe
Most v Lochenicích. 13:57

u Labe
Pohled proti proudu Labe. 13:59

u Labe
Pohled po proudu směrem k Předměřicím.

u Labe
Po této velmi dobré cestě se cyklostezka přivede do Lochenic, protože je nutné vyhnout se přírodní rezervaci.vpravo.
Je to ideální cesta pro kolečkové brusle. Jsem už na pravé straně Labe a jedu do Smiřic ( kam vedou i koleje ).