Cesta po břehu Labe ze Smiřic do Černožic nad Labem

Část trasy budoucí cyklostezky Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř - Kuks.
Na kole jsem se projel kolem Labe 25.9.2011.

Z veřejné vyhlášky:
Smiřice - Černožice nad Labem (délka úseku 1 654 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu v nezastavěné části k.ú. Smiřice a Černožice nad Labem

Zpět na hlavní stránku

u Labe
Na konci ulice Antonína Seligera stojí budova střelnice. Cestou mezi stromy se dostanete k Labi.

u Labe
Vzadu je částečně vidět elekrárna a jez.
Doprava odtéká voda do Mlýnského náhona na kterém je také malá vodní elektrárna.

u Labe
Mlýnský náhon protéká Smiřicemi, kde se do něho vlévá potok Jordán z Holohlav a nakonec se vrací zpět do Labe.

u Labe
Pravý břeh Labe nad smiřickým jezem - místo budoucí cyklostezky.

u Labe
Tady se to bude cyklistům líbit.

u Labe
Při regulace Labe bylo počítáno se závlahami luk. Ty časy jsou pryč, stavidlo dnes již není potřeba.

u Labe
Za zákrutem řeky už jsou vidět Černožice.

u Labe
Most přes Labe v Černožicích prochází opravou.

u Labe
Slepé rameno Labe se změnilo v malý rybník. Vzadu jsou domy Černožic, Labe je vpravo.

u Labe
V hrázi řeky je částečně vidět místo výtoku vody pro zavlažování a vpravo stavidlo.

u Labe
Černožický most.

u Labe
Přijel jsem zprava, doleva přes cestu povede další úsek cyklostezky. k Jaroměři.
Cesta vedoucí přes most do Vlkova je zablokovaná, proto jsem nemohl na druhou stranu řeky a zpět do Smiřic.

u Labe u Labe
Tabulky u mostu.