Smiřice - Jalový odpad (Labe)

Jalový odpad odváděl přebytečnou vodu z Mlýnského náhonu zpět do Labe.

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za půjčení materiálů z archivu jezu.jalový odpad
Mlýnský náhon tekl rovně do mlýna, odbočka vpravo "Jalový odpad od mlýna" odváděl přebytečnou vodu zpět do Labe.
Až u Labe je naznačeno poškození a plánovaná oprava vyústí.

Labe
Pohled z mostu u mlýna proti proudu Mlýnského náhonu, doprava odtéká Jalový odpad.
Foto Jaroslav Litomiský

jalový odpad jalový odpad
Lávka do parku za Dvoranou a tok kolem zámeckých budov a pivovaru.
Foto Jaroslav Litomiský

jalový odpad
Voda protékala kolem Dvorany a kostela zpět do Labe. Foto Jaroslav Litomiský

jalový odpadjalový odpad
Pohled na lávku od kostela.
Tzv. "Voženílkova lávka" vedla na ostrůvek s rybníčkem, kde měli Voženílkovi park. (Majitelé mlýna naproti)

jalový odpad
V televizním pořadu o Luďku Munzarovi byl použit i tento záběr starého jezu u kostela.
Díváme se přes náhon směrem k mlýnu a Dvoraně.

jalový odpadjalový odpad
Městský hotel - rok 1918. Most s jezem byl odstraněn v roce 1948
Podobný pohled jako vlevo. Kulturní dům Dvorana a hostinec vpravo - březen 2003.

jalový odpad
Foto od Jana Šťastného ukazuje tok Jalového náhonu kolem kostela.

jalový odpad
Zde již voda neteče. Foto Jaroslav Litomiský
Na popisu fotografie ze smiř. archivu je napsáno:
před.r. 1950, zděné nábřeží asi 4 - 5 m od zámeckého kostela.

jalový odpad
Pohledy na průrvu v zelinářské zahradě protektorátních statků ve Smiřicích.

jalový odpad
Na stránce leteckých záběrů z roku 1932 je dobře vidět umístění vodních toků.

jalový odpad
Půdorys úpravy vyústí Jalového odpadu.

jalový odpad
Bokorys úpravy
Vlevo je popis nízké hladiny vody 240.25, výška kamene 240.04, výška schodu uprostřed 244 ,
vpravo výška hladiny vody v Labi je 238.50, výška vyzděného vyústí 238.20, dno řeky 237.50
Na řezu dole je šíře žlábku 640

Oprava vyústí jalového odpadu ve Smiřicích ř. km 171.080

jalový odpad (na deskách je poznámka „Skartovat 1960“)
Rozpočet nákladu na rekonstrukci pobořeného jízku a zavezení výmolů při vyústění jalového odpadu do řeky Labe ve Smiřicích v říč. km. 171.070 (? - pozn. P.)
  Ve Smiřicích dne 14.května 1942.

1. Zasypání výmolů materiálem, získaným výkopem z náplavů na pravobřežní potahové stezce a přilehlých svahů od říč. km. 171.100 až 171.500. Materiál dopraví se lokomotivou a vozíky polní dráhy s ohledem také na rychlý postup práce.
2.Vybírání starého záhozového kamene ve starém řečišti s naložením a s odvozem do vykázaných míst v obvodu staveniště.
3. Vytrhání staré dlažby z lomového kamene do písku neb cementové malty položené.
4., 5. a 6. Dlažba 25 cm silná z kamene a spárovaná cementovou maltou.
7. Zához z kamene stavební správy řádně prolitý cementovou maltou v poměru mísení 1:3.
8. Plošné drnování svahů a ploch drnem ve čtvercích naležato těsně vedle sebe kladených, získaných před započetím výkopu na potahové stezce.
9. Betonové zdivo stupně, prahu a vývaru z betonu „Bcl“ tj. 190 kg portlandského cementu na 1.00 m3 volné nedusané směsi čistého, nepříliš jemného říčního písku a říčního štěrku.
10. Žulové kvádry jakosti žuly skutečské pro obrnění vtokových hran přepadu a vývařiště, na lícních plochách hrubě opracované, na ostatních plochách špicované, s dodáním, osazením a zalitím cementovou maltou o poměru mísení 500 kg portlandského cementu na 1 m3 říčního prosátého písku a vyspárováním a s vypálením styčných spar.
11. Kopáky z pevné modrošedé žuly jakosti žuly skutečské a rozměrech cca 25 / 30 / 50 cm pro obložení betonových zdí a křídel.
12. Dodání a ponechání v zemi dřevěné štětové stěny 3.00 až 5.00 hluboké.
13. Práce spojená s beraněním plošek.
14. Dodání a ponechání v zemi dřevěných borových pilot o průměru 25 až 30 cm, délky 4 až 7 bm.
15. Práce spojená s beraněním pilot.
16. Dodání kovaných botek o váze jedné botky 4 až 6 kg na dřevěné piloty a ploška.
K tomu 10 procent nepředvídaného.

jalový odpad
Stavební náklad celkem 388 602.34 K. Podepsán stavební správce Ing. Zdeněk Lameš


jalový odpadjalový odpad
Tímto směrem přitékal odpad do Labe. V roce 1945 se začal zavážet. Komín patřil k bývalému smiřickému pivovaru. 23.9.2007
I takovéto množství vod protéká někdy Labem. Pohled po proudu z Tyršova mostu. 1.4.2006
Z Labe vytékal, do Labe se vracel.Zavážení Jalového odpadu 1.6.1950

Foto a popis ze smiřického archivu.

jalový odpad
U Dvorany

jalový odpad
U ,,teplé vody" (?)

jalový odpad
Nad náplavkou

jalový odpad
U Dvorany (vpravo je kostel)

jalový odpad
U mlýna (vlevo)

jalový odpad
,,Na Bělidle" mlýnský náhon od Labe k mlýnu.

Šrajerová
Paní Šrajerová.

Labe
Prohlubování řečiště Labe

Labe
Prohlubování řečiště Labe

Labe

Labe