Smiřický jez - den otevřených dveří

Zpět na hlavní stránku

Smiřický jez
Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové, otevřel pro veřejnost 19.9.2009 jez Smiřice.
Byly také otevřeny: jez Hučák v Hradci Králové i zařízení na přehradách Pastviny, Rozkoš a Les Království

Smiřický jez
Pohled z vrcholu stavby na dva smiřické mosty.

Smiřický jez
Pohled na vzedmutou hladinu Labe.

Smiřický jez
Zvedací zařízení pohánějí elektromotory. V případě výpadku proudu obsluha stavidla obsluhuje ručně.
Podle průvodce byla zkoušena mobilní elektrocentrála, která však měla malý výkon.
Pro potřebu elektrárny by musela být daleko silnější, bylo od toho upuštěno.

Smiřický jez
Soustrojí na vrcholu jezového tělesa.

Smiřický jez
Budova elektrárny je soukromého podniku, nemá s jezem nic společného.
Na fotografii jsou vidět jemná česla a přípravek na jejich čištění ( zdá se, že nefunkční )
V případě poruchy elektrány se zastaví průtok vody v tomto kanále, proto je potřeba změnit průtok vody přes stavidla.
Na vodě jsou závislé další elektrárny po proudu a proto musí být stálá výška hladiny.
Do dvaceti minut musí obsluha jezu stavidla přestavět, drží se proto nepřetržité služby na telefonu.

Smiřický jez
Jez Smiřice nacházející se 5,7 km pod soutokem s Metují, je jez s největším rozdílem
mezi hladinami horní a dolní vody na celém Labi. Spád hladin činí 9,02 m. Dokonce největší jezová stavba
Střekov v Ústí n. L. má rozdíl mezi hladinami pouhých 8,40 m. Zdroj: internet.

Smiřický jez Smiřický jez
Pan Martinů nám vysvětlil vše o jezu a jeho stavbě, později také odpověděl na naše otázky.
Například jsme se dozvěděli, že poslední utopenec se tu zastavil asi před 25 lety.
Na prostředním pilíři je vidět místnost pro obsluhu. Je zde také lůžko.

Smiřický jez Smiřický jez
U budovy je vidět dlouhý okovaný trám. Naplaví se mezi pilíře, kde se zajistí a dolů se od něho vytvoří stěna.
Voda se z tohoto prostoru vypustí a vznikne suché místo pro údržbu stavidel.
Vpravo: Výška hladin vody. Na další jez v Předměřicích se voda dostane za hodinu.

Smiřický jez Smiřický jez
U elektrárny byl také postaven protiatomový kryt.

Smiřický jez Smiřický jez
Ukazovatel stavu výšky stavidel na vrcholu. Velké stavidlo vlevo má čísla ( od spoda nahoru ) 0 do 520
( stavidlo podle ukazovatele je ve výšce 0 až 350 ). Malé stavidlo vpravo má čísla odzhora 0 - 520 ( 0 / 240 )
Zajímavý přípravek na čistění malých česlí u elektrárny.
Posuvná část sjede pod vodu a při pohybu nahoru vynese nepořádek,
ten přehodí do nádrže která se opět vysype do otvoru v popředí. Propad míří do vody pod jezem.

Smiřický jez
Počasí se vydařilo a tak na prohlídku smiřického jezu přicházelo dost lidí.