Vodárenské věže a čerpací stanice v Holohlavech

Zpět na hlavní stránku


čerpací stanice
Obrázek tohoto prostoru před výstavbou v roce 1961. Diapozitiv od Ing. M. Plška

čerpací stanice
Výstavba čerpací stanice pro smiřický vodovod v roce 1961. Vzadu je vidět holohlavský rybník a Černožice.

čerpací stanice
Pan Kupka v popise píše: Budova vodárny pro Smiřice u ,,Černožického" rybníka.
Na místě, kde přibližně stála pivovarská vodárna. Foto od Romana.

čerpací stanice
Pohled na čerpací stanici od Černožic. 2.4.2006

čerpací stanicečerpací stanice
Dnes zbouraný dům, pohled z boku přes silnici. 1961
Pohled od Černožic na stejná místa, jako nahoře. 1961

čerpací stanicečerpací stanice
Fotografie z výstavby čerpací stanice v roce 1961

čerpací stanicečerpací stanice

Obyvatelé Smiřic Holohlav a Černožic budou pít kvalitní podzemní vodu z Vodárenské soustavy východní Čechy
   Od Ing. Pavla Loskota, technického ředitele Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsme obdrželi informaci, že dne 27. září 2005 proběhne vodohospodářská kolaudace přívodního vodovodního řadu, prostřednictvím kterého bude do města Smiřice a obce Holohlavy dopravována pitná voda z Vodárenské soustavy východní Čechy.
   Dosud byli obyvatelé obou obcí včetně Černožic zásobeni z vodního zdroje Holohlavy - Černožice, který nevyhovoval trvale normě v ukazateli dusičnany a železo. Voda proto musela být pro spotřebitele upravována v úpravně vody Holohlavy, která je ve vlastnictví a provozování akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Tato společnost se rozhodla zlepšit kvalitu dodávky pitné vody, a proto vybudovala z Lochenic do Holohlav 6 km dlouhý přívodní řad, který dopraví do lokality podzemní vodu ze zdrojové oblasti Litá – Podorlická křída. Tento zdroj pitné vody se nachází v okolí obcí České Meziříčí, Pohoří a Bohuslavice nad Metují. Jedná se o vysoce kvalitní podzemní vodu čerpanou z 10 vrtů hlubokých až 150 m. Voda až na jedinou výjimku jednoho vrtu je dodávána bez další úpravy, pouze se hygienicky zabezpečuje chlorováním. Tato voda je dopravována přivaděčem o profilu 800 mm do Hradce Králové a odtud rozváděna do celé sítě Vodárenské soustavy. Současně se zahájením provozu přivaděče dojde ke zprovoznění nového vodovodu v Holohlavech v rybízovně a v obcích Rodov a Trotina, které Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. za finanční pomoci státního rozpočtu, Evropské investiční banky a města Smiřice rovněž postavila.
   Vyřazené zdroje zůstanou pro potřeby zálohy a budou se moci využít v případě mimořádných událostí, havárií a pod.
   Článek ve smiřickém Zpravodaji 4.října 2005.


vodárenské věže
Vodárenské věže 2.4.2006. Stavěly se za předsedy MNV Peřiny, proto to byly jeho koule. Státní silnice vede do Jaroměře.

vodárenské věže
Letecký pohled ze dne 10.6.2008

vodárenské věževodárenské věže
Každý hydroglob má obsah 200 m krychlových. Fotografoval pan Lukášek
Vztyčování hydroglobů v roce 1976

vodárenské věževodárenské věže

vodárenské věževodárenské věže

vodárenské věže vodárenské věže vodárenské věže
Dvakrát v roce 2004 a v roce 2006

vodárenské věže vodárenské věže
Reklama je v noci osvětlená. + V roce 2008

vodárenské věže
12.9.2010

pravá koule
2.1.2013