Holohlavy - vodárenské věže

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika: Počátkem května 1976 byly v Holohlavech postaveny dva hydrogloby, každý o obsahu 200 m3.
Poprvé v republice bylo využito hydroglobu v páru. Tyto zásobníky nejenže zlepší zásobování města vodou, ale tvoří i jeho zajímavou dominantu.

vodárenské věže
Věže se stavěly za předsedy MNV Peřiny, proto se jim říkalo "peřinovy koule". Státní silnice vede do Jaroměře (vpravo).

vodárenské věže
Vodárenské věže 2.4.2006.

vodárenské věže
Letecký pohled ze dne 10.6.2008

----------------------------------------------------

vodárenské věže
březen 1976

vodárenské věže
březen 1976

vodárenské věže
březen 1976

vodárenské věže
březen 1976

vodárenské věže
březen 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
duben 1976

vodárenské věže
květen 1976

vodárenské věže
Obelisk "Boží muka" byl přemístěn od státní silnice k holohlavskému hřbitovu. - květen 1976

vodárenské věže
květen 1976

vodárenské věže
květen 1976

vodárenské věže
Jaroslav Peřina, předseda MěNV Smiřice, stojí vlevo. Smiřice a Holohlavy byly sloučeny. - květen 1976

----------------------------------------------------

vodárenské věže vodárenské věže vodárenské věže
Dvakrát v roce 2004 a v roce 2006

vodárenské věže vodárenské věže
Reklama je v noci osvětlená. + V roce 2008

vodárenské věže
12.9.2010

pravá koule
2.1.2013Obyvatelé Smiřic Holohlav a Černožic budou pít kvalitní podzemní vodu z Vodárenské soustavy východní Čechy
   Od Ing. Pavla Loskota, technického ředitele Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsme obdrželi informaci, že dne 27. září 2005 proběhne vodohospodářská kolaudace přívodního vodovodního řadu, prostřednictvím kterého bude do města Smiřice a obce Holohlavy dopravována pitná voda z Vodárenské soustavy východní Čechy.
   Dosud byli obyvatelé obou obcí včetně Černožic zásobeni z vodního zdroje Holohlavy - Černožice, který nevyhovoval trvale normě v ukazateli dusičnany a železo. Voda proto musela být pro spotřebitele upravována v úpravně vody Holohlavy, která je ve vlastnictví a provozování akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Tato společnost se rozhodla zlepšit kvalitu dodávky pitné vody, a proto vybudovala z Lochenic do Holohlav 6 km dlouhý přívodní řad, který dopraví do lokality podzemní vodu ze zdrojové oblasti Litá – Podorlická křída. Tento zdroj pitné vody se nachází v okolí obcí České Meziříčí, Pohoří a Bohuslavice nad Metují. Jedná se o vysoce kvalitní podzemní vodu čerpanou z 10 vrtů hlubokých až 150 m. Voda až na jedinou výjimku jednoho vrtu je dodávána bez další úpravy, pouze se hygienicky zabezpečuje chlorováním. Tato voda je dopravována přivaděčem o profilu 800 mm do Hradce Králové a odtud rozváděna do celé sítě Vodárenské soustavy. Současně se zahájením provozu přivaděče dojde ke zprovoznění nového vodovodu v Holohlavech v rybízovně a v obcích Rodov a Trotina, které Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. za finanční pomoci státního rozpočtu, Evropské investiční banky a města Smiřice rovněž postavila.
   Vyřazené zdroje zůstanou pro potřeby zálohy a budou se moci využít v případě mimořádných událostí, havárií a pod.
   Článek ve smiřickém Zpravodaji 4.října 2005.
vodárenské věže vodárenské věže
Fotografie s dokumentací koroze nejsou datované.

vodárenské věže vodárenské věže

vodárenské věže vodárenské věževodárenské věže
Komín kotelny u Černožic. 1.2.2021