Smiřice - staré řečiště Labe

Zpět na hlavní stránku

Starý, ještě neregulovaný tok Labe u Smiřic

Labe
Liebigův kamenný most stojí uprostřed.
Dnes by to byl pohled od malého stadionu ke starému Tyršovému mostu. 1930. Sm. archiv.

Labe
Labe proti proudu pod ,,Štemberkem" ( ulice U Stadionu ). Opačný pohled, než na obrázku nahoře.

Labe
Pohled ze stejného mostu po proudu, břehy jsou poničené. 1930. Sm. archiv.

Labe
Velký dům vpravo je ,,Obecní dům" ( naproti školní jídelně ).

Labe
Kolem krajních domů probíhá dnešní Jiráskova ulice. Celá druhá strana domů ještě nestojí. Vlevo se tyčí komín cukrovaru. Vpravo dva komíny cihelny.
Po regulaci Labe se toto místo změnilo na stavební parcely.

Labe

Labe
Detail mostu z obrázku nahoře.

Labe
Labe pod zámeckým mostem. Sm. archiv. Kolem roku 1933.

Labe
Stejná lávka jako na fotce nahoře. Těžba písku. Sm. archiv.

Labe
Labe před regulací, bez udání místa. Sm. archiv.

Labe
Úprava Labe po povodni. Sm. archiv.

Labe
Detail z obrázku nahoře. Vlak vysypávající náklad na břeh.