Smiřice - hydrologie jezu.

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za zapůjčení materiálů z archivu jezu.

jez Smiřice Státní výzkumný ústav hydrotechnický T.G. Masaryka v Praze - Podbabě, vytvořil v červnu 1932 tuto zprávu:

   ,,Ředitelství pro stavbu vodních cest požádalo nás přípisem ze dne 16. října 1931, abychom zkouškami na modelech vyšetřili tvar podjezí zdymadla na Labi ve Smiřicích, které již bylo toho času ve stavbě.
   Model jsme vyhotovili v měřítku 1:32, byl zasazen do pokusného žlabu se skleněnými stěnami, jehož šířka je 0,7 m. Rozměr 0,7 m v měřítku 1:32 znamená rozměr ve skutečnosti 22,4 m.
jez Smiřice    Způsob proudění vody přes jez a podjezí byl konstatován, jako se to děje u nás obvykle, bavlněnými vlákny, navlečenými na tenkých železných tyčinkách. Podle směru vláken byly kresleny diagramy proudění.


jez Smiřice
Různé typy podjezí.

jez Smiřice

jez Smiřice

jez Smiřice