Smiřice - jarní tání na Labi v roce 1940

Fotografie z alba Jaroslava Litomiského okopíroval Ing. Milan Plšek.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika, rok 1940:
   pohled z jezu Dlouhotrvající zima a zejména kruté mrazy způsobily mnoho škody zvláště v novějších domech s vodovodem a ústředním topením, jejichž vedení bylo zčásti mrazem potrháno.
   Oteplení počasí v polovině března způsobilo tání sněhu i ledu, jehož odchod na řekách byl v některých dnech, ba hodinách velmi dramatický. Energické zákroky hlídek a zúčastněných činitelů, jakož i zásahy přírody přispěly k tomu, že nedošlo k následkům katastrofálním. Hodně ulehčilo, že náhlé tání bylo přerušováno po několika dnech oblevy nočními mrazíky a tak tato pausa zabránila prudkému rozvodnění a odchod vody z nížinných i podhorských poloh děl se dříve než přišly vody z vyšších toků.
   Ve Smiřicích a okolí nastalo prudké tání, provázené deštěm ve dnech 14. a 15. března 1940. Odchod ledu na Labi, který dosáhl místy tlouštky až 80 - 100 cm, byl velmi ztížen tím, že se silné ledové kry na několika místech nakupily a utvořily neprostupnou ledovou hradbu. Hlídky hasičů a bezpečnostních stráží v noci i ve dne nad jezem směrem k Černožicům, kde ledy zatarasily tok řečiště v délce téměř 500 m, sledovaly s úzkostí vývoj hrozivé situace. Voda, která nemohla téci obvyklou cestou, protrhla levý břeh hráze a rozlila se po lukách, zaplavila celý kraj od Josefova, Černožic k Vlkovu a směrem po "haťovou" silnici k Hubílesu.
   Když úsilí hasičů, dobrovolníků i lidí námezdných odstraniti ledovou zácpu uvolněním ker nepomáhalo, byly v pátek 15. března odpoledne povolány pomocné čety vládního i říšského vojska, které několika náložemi výbušných látek veliké ledové kry roztříštilo a uvolnilo tak cestu proudícímu toku labskému v řečišti. Hladina vodní pak klesla a nebezpečí záplavy níže položených částí města bylo zažehnáno. Obyvatelstvo některých domů bylo na nebezpečí záplavy upozorněno již v noci ze 14. na 15. březen.
   Na mnohých místech v okolí byly způsobeny velké škody; v Černožicích na př. strhly ledy v noci na pátek provisorní regulační most. Podobné záplavy a velké vody byly nejen v okolí Smiřic (od Holohlav k Habřině, k Rodovu, na Trotince k Sendražicům a Trotině), ale i v celém povodí Labe a Vltavy i jiných řek. Bylo to v důsledku nebývale tuhé zimy, velikého množství napadlého sněhu a zejména prudkého tání.
   Ve prospěch osob, postižených touto živelní pohromou (povodní) věnovalo Národní souručenství na jaře místo podomní sbírky K 2000,-.

   Vložený obrázek: pohled z jezu

zima 1940
Jez ve Smiřicích.

zima 1940 zima 1940

zima 1940
Vzadu je továrna v Černožicích.

zima 1940
Kostel v Holohlavech.

zima 1940

zima 1940

zima 1940
Odstřel ker.

zima 1940
Pohled po proudu Labe ke Smiřicím.

zima 1940
Černožice, firma Steinský-Sehnoutka

zima 1940
Černožice

zima 1940
U Černožic

zima 1940
Provizorní most u Černožic.

zima 1940
Rozvodnění potok (asi Jordán? přitékající od Holohlav)

zima 1940Fotografie nejdou datované, i lednu 1941 byla sněhová kalamita.

zima zima
Chloumek a lyžováním a pohřbem.

zima
Průhled vraty smiřického mlýna přes zábradlí Jalového náhonu do parčíku.
Paní Vágnerová říká, že to byla Voženílkova zahrada, zahradníkem byl Janko. Voženílek byl majitel mlýna.

zima
Splav Jalového náhonu u kostela. Koryto vedlo okolo zámku a parkem zpět do Labe.

zima
Jordán(?)

zima