Plavba po Labi ze Smiřic do Předměřic 9.7.2017

Zpět na hlavní stránku     První plavba lodě Smiřice      Stránka provozovatele lodíloď Smiřice
Nový most ve Smiřicích nikdy nedostal jméno.

loď Smiřice
Starý most, při slavnostním odevzdání veřejnosti dne 19. září 1932, byl pojmenován "Tyršův most".
Plaketa na jeho pilíři ukazuje hladinu velké vody dne 10.3.2000.

loď Smiřice
Dva motory.

loď Smiřice
Protože je přístaviště na straně smiřického parku, museli jsme se po vyplutí otočit. 13:10 hod.

loď Smiřice
Konečně jsem viděl známý pohled na smiřický jez a elektrárnu od hladiny vody.

loď Smiřice
Kdoví kolik měst se může pochlubit dvěma mosty vedle sebe ?

loď Smiřice
Poklidná plavba. Kapitán nám říkal, že kolikrát zde děti i usnou.

loď Smiřice
Pan majitel si loď postavil sám.

loď Smiřice
Tyršův most se ztrácí v zátočině.

loď Smiřice

loď Smiřice loď Smiřice
Míjíme místo u klubovny rybářů a smiřickou čističku.

loď Smiřice
Výpusť z městské čističky.

loď Smiřice
Firma Danisco má svou moderní čističku.

loď Smiřice
Budovy Smiřic jsou za námi, míříme k místu kde se říká "U Skály", na mapě je to místo se stromem dub Parde.
Levý břeh se postupně zvedá, místo Pardedub má 260 m n.m., Smiřice mají 240 m. n.m.

loď Smiřice
Je dobré, že si mohu vzít kolo na loď a tak v Předměřicích nemusím hodinu čekat na zpáteční plavbu.

loď Smiřice
Ahoooj a zazvonění zvonku na lodi pozdravilo míjející lodičku.

loď Smiřice
Vlevo se břeh hrozivě zvedá do výšky, proto Na Skále.

loď Smiřice
Na levé straně jsme minuli ústí Malostranského potoka a hned napravo toto ústí Mlýnského náhona protékajícího Smiřicemi

loď Smiřice
Břeh se znovu přiblížil k hradině.

loď Smiřice

loď Smiřice
Most u Lochenic. Hladina Labe je klidná, zdá se, že ani neproudí.

loď Smiřice
Ústí říčky Trotina je kousek před mostem.
Na webu je popis:
Slepé rameno Labe obklopené lužním lesem. Z vlhkomilných rostlin tu najdete například stulík žlutý nebo kosatec žlutý.
V porostu hnízdí ledňáček říční a moudivláček lužní.

loď Smiřice loď Smiřice
Překvapilo mě, jak málo kachen je na Labi, až teprve u Lochenic a u Předměřic se nějaké objevily.
Zato všelijakých poletuch je plno.

loď Smiřice
Cyklostezka do Hradce Králové vede většinou podél Labe.

loď Smiřice
Blížíme se k Předměřicím.

loď Smiřice
Jel jsem v neděli, protože v sobotu se počasí zkazilo, stejně se ale postupně zatáhlo.

loď Smiřice
Jez v Předměřicích.

loď Smiřice
Elektrárna i jez jsou Předměřicích z roku 1953.

loď Smiřice
Přístaviště v Předměřicích - přirazili jsme v 14:16 hod.

loď Smiřice
Mapa použitá z webu seznam.cz ukazuje trasu hodinové cesty.