Situační plán nynějšího a regulovaného toku řeky Labe z roku 1919.

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuřečiště Labe
Na plánu je podpis Robert Čeřovský, Smiřice 8.9.1919.

řečiště Labe
První dvě spojené fotografie.
Od mlýna vede svisle vlevo cesta do Holohlav, od ní odbočuje vlevo nahoru, kolem Labe, cesta do Černožic. U zámeckého parku je ovál, kde byl dříve malý stadion.
Z toku Labe vede svisle dolů ,,Mlýnský náhon", z něho odbočuje kolem kostela ,,Jalový odpad", který se vrací zpět do řečiště.

řečiště Labe
Pravá část. Plán je oříznutý, vpravo dole chybí objekt ,,Vodárna", je vidět na kompletním plánu.Vodní síť u Smiřic na mapách 1. a 2. vojenského mapování

Smiřice a Holohlavy Smiřice a Holohlavy
I. vojenské mapování - Josefské 1764-1768 a 1780-1783 ( rektifikace ).
Vpravo: II. vojenské mapování - Františkovo 1819-1858.
Převzato ze stránky http://oldmaps.geolab.cz