Smiřice - Tyršův most

Zpět na hlavní stránku

8.6.1932 Výbor jednoty Sokol Smiřice požádal městskou radu, aby nový most přes Labe byl nazván "Tyršův most".
Městská rada této žádosti vyhověla a most při slavnostním odevzdání veřejnosti dne 19. září 1932 dostal jméno "Tyršův".
(zdroj: Sokolská kronika) Most se stavěl při příležitosti úprav řečiště Labe. Foto ze smiřického archivu.Tyršův most
Starý, a nový most v pozadí, fotografoval Roman Andrýs v létě 2020.Stavba mostu

Tyršův most

Tyršův most

Tyršův most

Tyršův most

Tyršův most
Most je hotový, ještě je potřeba k němu dovést řeku.

Tyršův most

Tyršův most
Razítko "Státní stavební správa pro úpravu Labe Smiřice n./L." které bylo otištěno na druhé straně fotografie je zobrazeno dole
Děkuji majiteli za foto.Slavnostní otevření mostu

Tyršův most

Tělocvičná jednota "Sokol" ve Smiřicích
Ve Smiřicích dne 14. září 1932
razítko Titl. Zpěvácký spolek "Hanka" ve Smiřicích.
   Tělocvičná jednota "Sokol" ve Smiřicích dovoluje si Vás zváti na oslavu stoletých narozenin Dr. Miroslava Tyrše s pořadem: na 17. září večer o 6 1/2 hod. průvod (občanský šat) ku vzplanutí hranice Tyršovy
   18. září dopoledne výstavu obrazů ze života Dr. Miroslava Tyrše
       odpoledne o 1 1/2 hod. průvod (v kroji) ku novému mostu přes Labe, který bude pojmenován "Mostem Dr. Miroslava Tyrše"

----------------------------

Sokolská kronika 17.9.1932:
   Sté výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše oslavila jednota 17. a 18. září. 17. Září navečer byl průvod na cihelnu, kde po slavnostním proslovu br. J. Černého byla zapálena hranice. 18. září byla pořádána výstavka obrazů Dra Tyrše a jiřin (zásluhou br. Jecha) a odpoledne průvod na nový most, jejž po proslovu br. J. Černého nazval starosta města p. Josef Vychroň "mostem Tyršovým".

----------------------------

Smiřická kronika 17.9.1932:
   17. a 18. září konány v naše městě podobně jako po celé republice oslavy 100. výročí narozenin dr. Miroslava Tyrše. Domy byly ozdobeny četnými prapory. O významu tohoto jubilea byla poučena i mládež ve škole. V sobotu večer 17. září uspořádala jednota sokolská za účasti místních korporací lampionový průvod od hotelu Andrejsek nad nádraží na t.zv. "starou" cihelnu, kde byl zažehnut vzpomínkový oheň. Při něm promluvil k velmi četně shromážděným účastníkům odb. učitel Jan Černý o dr. Mir. Tyršovi. Pietní tato slavnost ukončena zapěním státní hymny.
   1933 V neděli 18. září uspořádala místní sokolská jednota u Andrejsků výstavu obrazů, pojících se k Tyršovu životu a dílu, kterou z ochoty uspořádal místní zahradník Josef Jech. Výstavu tuto shlédli četní návštěvníci z města i okolí.
   V týž den (v neděli 18. září 1932) odpoledne prošel slavnostní průvod se státní vlajkou v čele a městskou hudbou městem od Pácaltových k novému labskému mostu. V průvodu šli: starosta města Josef Vychroň, členové městské rady a obecního zastupitelstva, legionáři v krojích, místní Sbor dobrovolných hasičů, Národní jednota střelecká, Tělocvičná jednota "Sokol" a. j.
   Slavnost zahájila hudba zahráním státní hymny. Nato promluvil odb. učitel Jan Černý o činnosti dr. Miroslava Tyrše, načež starosta města Josef Vychroň po krátkém proslovu pojmenoval nový labský most mostem dr. Miroslava Tyrše. Pak byly přestřiženy stuhové pásky most uzavírající a pochůzkou přes most slavnost ukončena.

----------------------------

Stejný den:
   18. září 1932 odpoledne asi o. 5. hodině strhl se prudký vichr, provázený krupobitím a vydatným lijavcem. V městě strhl na několika místech prapory, zlámal jejich žerdi a potrhal látku. Vodu nestačily odpadové kanály pojmout.


Tyršův most
Slavnostní otevření Tyršova mostu. 18.9.1932

Tyršův most

Tyršův most
Vlevo stojí starosta Smiřic Josef Vychroň.Tyršův most
28.12.1934

Tyršův most
Paní Musilová mi nechala okopírovat foto zamrzlého Labe.

Tyršův most
V roce 1981 byl otevřen nový most. Z tohoto pohledu k městu stojí vpravo. 30.1.2010

Tyršův most
Možná budeme most v budoucnu zachraňovat jako památku. Nebo se bude rozebírat před spadnutím ? 19.10.2014