Smiřice - stavba Tyršova mostu přes Labe

Zpět na hlavní stránku

V archivu smiřického jezu je uložena složka:
Podnikatelství staveb Kahml & Novák v Hradci Králové

Okresní silniční most I. tř. přes Labe ve Smiřicích ř. km. 171.500

Složka plánů obsahuje 12 položek
Na každé složce je razítko ,,Řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze". Praha - Smíchov, dne 20. února 1930.
Rukou připsáno: ,,Schvaluje: Ministerstvo veřejných prací k. č. 2109 - 1930. V Praze, dne 31.1.1930. Za ministra: Šiška v. r."
Děkuji pí. Reichové a p. Millerovi za půjčení.



Tyršův most
Budoucí Tyršův most ve Smiřicích.

Z oddílu Statický výpočet vybírám:
  Projektovaný most bude postaven při příležitosti úpravy řeky Labe, náhradou za nynější nevyhovující okresní železný most nad jezem a klenutý most u zámeckého sadu, který jest majetkem velkostatku.
  Navrhovaný most má pouze jediné pole o světlosti mezi líci pilířů 36,8 m.
  Konstrukce mostu pozůstává z dvoukloubových oblouků se zavěšenou mostovkou.
  Světlá šířka mostní dráhy činí 7,40 m, z čehož připadá na vozovku 5,40 m, na protivodní chodník 0,80 m a povodní 1,20 m.

  Pro stálé zatížení počítá se s následujícími měrnými vahami:
Beton dusaný … 2,2 t/m3
beton železový … 2,4 t/m3
asfaltová isolace … 1,5 t/m3
cementová omítka … 2,0 t/m3
dlažba žulová … 2,6 t/m3
násyp, písek … 1,6 t/m3

  Pro zatížení nahodilé uvažuje se:
Strojní oračka v celkové váze 22 tun.
Strojní válec v celkové váze 18 tun.
Dvě řady vedle sebe nákladních automobilů o váze 10 t s přívěsnými vozy o váze 8 t.
Motorový nákladní vlak o váze 16 t s přívěsnými vozy o váze á 10 t.
Rovnoměrné zatížení 0,500 t/m2.

  Při zatížení strojní oračkou, nebo motorovým nákladním vlakem, připouští se dovolené namáhání o 20 procent vyšší.
  Pro konstrukci mostu uvažuje se beton o krychlové pevnosti v tlaku 300 kg/cm2 po 6ti týdenním tvrdnutí.


Tyršův most
Konstrukce hlavního nosníku. železná táhla mají průměr 28 a 30 mm.

Tyršův most
Příčný řez mostem.

Tyršův mostTyršův most
Pilíře mostu.


Železobetonový most přes Labe v Černožicích n. L.

Na všech plánech této složky je podepsaný Ing. Jan Blažek Praha, listopad 1939,
Razítka na plánech: Ingstav n.p. Praha, provoz 03 Hradec Králové. Kolaudační komisi předloženo dne 27.1.1955
Podle výkazu je celková váha ocelové výztuže nosné konstrukce mostu 55 388,23 kg.
Most stojí asi 2 km od smiřického mostu, proti proudu Labe.

most
Most v Černožicích.

most
Příčný řez mostem.