Smiřice - stavba nového mostu na Labi

Fotografie Václava Prostředníka ze smiřického archivu jsou doplněné dalšími z jeho negativů.
Fotografie označené MV, jsou okopírované od Miroslava Voláka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 1981:
   Stavba nového mostu byla v létě dokončena a poslední týden v červenci byly provedeny poslední zkoušky a most byl slavnostně otevřen. Protože jde o stavbu závažnou pro bezpečnost země, byla ukončena ve velmi krátké době. Rozpočtová cena byla 11,5 mil. Kčs.

Zpravodaj Smiřic a Holohlav č.72:
   Po dvouleté práci byl most slavnostně otevřen dne 29.7.1981.
Je typickým dílem své doby, účelný, strohý až nevzhledný, ale udrží přibližně pětkrát více než starý Tyršův most, který stojí vedle a svými účelnými leč elegantními tvary potvrzuje pravdivost přísloví ,,Sic tranzit gloria mundi". Byl totiž v třicátých letech považován za architektonicky zcela vyvážené dílo, umístěné správně do okolního prostředí.
   To se rozhodně o novém mostě říci nedá.most přes Labe
Staveniště mostu v pohledu od starého mostu. říjen 1979

most přes Labe
říjen 1979

most přes Labe
10.11.1979

most přes Labe
Stavbu prováděla firma Stavby Silnic a Železnic. 10.11.1979

most přes Labe
10.11.1979

most přes Labe
Provizorní cesta k elektrárně a domu u ní. - MV

most přes Labe
Příjezd od Smržova - MV

most přes Labe
20.2.1980

most přes Labe
jaro 1980

most přes Labe
jaro 1980 - MV

most přes Labe
jaro 1980

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
únor 1981

most přes Labe
Velká voda na jaře 1981.

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
MV

most přes Labe
11.5.1981

most přes Labe
11.5.1981

most přes Labe

most přes Labe
Původní výjezd z města přes Tyršův most. MV

most přes Labe
Betonování základů - MV

most přes Labe
Pohled z parku na původní výšku vozovky. Křižovatka s cestou do ulice U Stadionu. - MV

most přes Labe
Úprava vozovky k mostu. V pozadí stojí benzinová stanice. jaro 1981

most přes Labe
jaro 1981

most přes Labe
duben 1981

most přes Labe
Pohled od nového mostu do města. MV

most přes Labe
jaro 1981

most přes Labe
MV

most přes Labe
Slavnostní otevření nového mostu.

most přes Labe

most přes Labe
Nikdy jsem neslyšel, že by most měl nějaké jméno.

most přes Labe
Fotografoval p. Jelínek.

most přes Labemost přes Labe
Tyršův most a nový most. 4.5.2003 Vpravo: dnes přes cestu vede labská cyklostezka. 18.6.2006

most přes Labemost přes Labe
Za starým mostem byla zrádná zatáčka, o patník se zde zabil mladý motocyklista. (most je vlevo)
Zatáčka za novým mostem je nyní mírnější. 18.6.2006

most přes Labe
18.6.2006