Smiřice a Holohlavy - povodně v letech 1905 a 1906

Zpět na hlavní stránkuFoto z holohlavské kroniky

povodeň 1905
Labská záplava za Smiřicemi 6.5.1905
Ing. Kupka na fotku připsal: ,,Rozlité Labe, zcela vlevo opuková stráň ( Adamírova stráň ) pod vlkovským hřbitovem směrem na západ.
Vpravo asi v 1/3 pohodnice ( rasovna ) na Bílém kopci ( tradičně patřila rodině Pružinovských ).
Stromy označují cestu od Smiřic k Vachkovu mostku a ke Smržovu - říkalo se jí "hatěma", i když skutečná haťová cesta vedla s ní paralelně asi 100 m severně.
Vpravo nahoře na snímku část Hubílesa a v pozadí číbuzský kostel".
Do smiř. archivu fotku daroval Jan Kotlant z Holohlav, fotil Lud. Lorenz z Jaroměře.

povodeň 1906
Labská záplava 9.3.1906
rukou Ing. Kupky je u této fotky na rubu připsáno: ,,od severu nahoře uprostřed budova zámku, napravo kostel sv. Tří králů a pivovarská humna, kouřící komíny Malburgovy továrny, vpravo od nich budova mlýna (tehdy ji asi vlastnil Ignác Klein - protektor Pavly Vachkové (pěvkyně Národního divadla), později provdané Osuské. Fotografováno od Černožic".
Do smiř. archivu fotku daroval Jan Kotlant z Holohlav. Pro svou velikost je obloha oříznuta
Za obě fotky děkuji V. Reichové.