Rodov, ochrana před vodou z polí - poldr

Obec Rodov je část Smiřic.

Zpět na hlavní stránkuZa informace o stavbě děkuji paní Hottmarové z Městského úřadu Smiřice.

Vybírám průvodní zprávy:
   Projektová dokumentace řeší novostavbu suché retenční nádrže v extravilánu osady Rodov, včetně souvisejících staveb protierozní ochrany, zpřístupnění a ozelenění. Nádrž je tvořená homogenní zemní hrází (max. výška 3,37 m) a částečně hloubenou zátopou o max. zátopě 6418 m2 a max. nadrženém objemu 11273 m3. Stavba zahrnuje vybudování hráze, hloubení v zátopě (zemník), vybudování přiváděcího a odpadního koryta (zemní kanál dl. 986 m, opevněný zatravněním) s vyústěním do Rodovského potoka v řkm 1,420 (před osadou Rodov). Dále je součástí stavby zasakovací průleh s hrázkou (PEO 1-T) včetně zatravněného pásu v šíři 15 m (ochrana zemědělské půdy před erozí), jehož vody jsou svedeny do přiváděcího příkopu k nádrži. Nedílnou součástí díla jsou vegetační úpravy – výsadba stromů a keřů autochtonních druhů dřevin a zatravnění. povodeňZpřístupnění vodního díla a přilehlých zemědělských pozemků je řešeno polními cestami...

PARAMETRY ZEMNÍ HRÁZE:
Kóta koruny hráze: 263,90 m n.m.
Max. výška hráze: 3,37 m
Šířka v koruně: 3,50 m
Délka v ose: 84,73 m
Sklon návod. svahu: 1:3,7
Sklon vzduš. svahu: 1.2,2

PARAMETRY NÁDRŽE:
Hladina stálého nadržení: není navržena
Hladina max. ovladatelná: 263,20 m n.m.
Hladina max. neovladatelná: 263,60 m n.m.
Vodní plocha při Hmax. ovl.: 5523 m2
Vodní plocha při Hmax. neovl.: 6418 m2
Objem vody při Hmax. ovl.: 8884 m3
Objem vody při Hmax. neovl.: 11273 m3

Foto: DENÍK/David Taneček

Povodňová ochrana reaguje na velkou vodu z polí nad Rodovem v roce 2009.

poldr
Mapa úprav.

poldr
Na leteckém záběru z vebu mapy.cz je vidět umístění stavby a velikost plochy polí nad Rodovem.poldr
17.3.2019

poldr
22.6.2019

poldr
17.3.2019

poldr

17.3.2019 - Kliknutím se všechny fotografie zvětší.

poldr
Cesta z Rodova do Habřiny. 17.3.2019

poldr
17.3.2019

poldr
17.3.2019

poldr
17.3.2019Hotová stavba 22.6.2019

poldr
Pod cestou se bude regulovaná voda dostávat do Rodovského potoka.

poldr
Příkop podél cesty. Jdu dál a fotografuji postupně stavbu

poldr
Podél příkopu je až k zemní hrázi nová asfaltová cesta.

poldr
Val zemní hráze ještě nezarostl zelení. Všude jsou už nasázené stromy. Malé sazeničky mají i ochranné ploty.
Kliknutím se fotografie zvětší

poldr
U hráze.

poldr
Odtok z případného přelivu hráze.

poldr
Snížená část hráze.

poldr
Výpustný objekt s měřidly výšky hladiny
(doufám v ochotu člověka, který mi pošle fotku hráze s vodou :-), děkuji předem)

poldr
Zadržovací nádrž.
Poldr Rodov vč. cest a protierozního opatření byl spolufinancován Evropskou unií
Kliknutím se fotografie zvětší

poldr
Přívod vody do nádrže s ochrannými ploty pro zeleň. Polní cesta už má jen zpevněný povrch.

poldr
Pohled k nádrži.

poldr
Cesta pokračuje vlevo po obvodu stavby.

poldr
Na konci polní cesty je tento objekt.

poldr
Horní část stavby s vytvořeným valem a jedním odtokem.
Kliknutím se fotografie zvětší

poldr
Jediný "kanál" v horní části poldru.

poldr
Výhled na Orlické hory a Polabskou nížinu.
Až to tady zaroste stromy, bude sem příjemná procházka, tedy jestli sem udělají cestičku.
Kliknutím se fotografie zvětší

poldr
Po obvodu stavby jsem se dostal až k serpentýnám cesty od Hoříněvse

poldr
Prošel jsem Rodovem a došel k zpátky k poldru.poldr
18.5.2020
Kliknutím se fotografie zvětší