Smiřice - městská knihovna

Nejstarší fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Za další děkuji Iloně Hušákové. Fotil Václav Prostředník.

Zpět na hlavní stránku     Stránky Městské knihovny Smiřiceknihovna
Čerstvě přestěhovaná knihovna je opět v místnosti bývalé spořitelny. (viz. foto dole)
Zbývá instalovat počítače a další práce. 7.4.2021

knihovna
Epidemie Covidu uzavřela i knihovnu, tak se snad dvouměsíční stěhování čtenářů moc nedotklo. 7.4.2021
   Městská knihovna Smiřice plní funkci střediskové knihovny a metodicky řídí knihovny těchto obcí:
   Benátky, Černožice, Habřina, Hořiněves, Lužany, Skalice, Smržov, Žíželeves

   Historie:
   Dějiny knihovny ve Smiřicích se datují od roku 1872, kdy byla v našem městě založena Občanská beseda. Stanovy Občanské besedy z roku 1884 říkají: "Účel spolku jest čtením, hovorem, zpěvem, divadelním představením a zábavou společenskou vzdělanost šířiti a mravy šlechtiti." Knihovna byla součástí výše uvedeného vzdělávacího spolku a čítala 52 svazků knih.
   Prvním knihovníkem byl místní lékárník Vincenc Nievelt, po něm řada dalších: Karel Wolf (1871), Karel Svatoš (1884), Ladislav Sruber (1902), František Tobiášek (1904), Karel Štípek (1911) a jiní.
   Teprve od roku 1928 se datuje samostatná Veřejná knihovna města Smiřic, která čítá 3 505 svazků knih. Původní umístění bylo v budově bývalé radnice, později byla přestěhována do budovy spořitelny ve Smiřicích. S veřejnou knihovnou jsou spjata jména PhMr. Jiří Stříbrný a Josef Semrád.
   Od roku 1965 se knihovna profesionalizuje a současně se stává knihovnou střediskovou, řídí okolní vesnické knihovny s dobrovolnými knihovníky.
   Od srpna 1991 se knihovna nachází v pronajatých prostorách zámku. Kromě klasických služeb (půjčování knih, časopisů) umožňuje získání informací z internetu a CD ROMů.
   Dne 6. 12. 2004 knihovna zahájila svou činnost ve vlastních prostorách města tzv. Důchodu (budova sousedící s Kaplí Zjevení Páně). Přestěhování přineslo čtenářům příjemné změny, kromě krásného prostředí i rozšířenou výpůjční dobu.
Zdroj: výše uvedené stránky knihovny Smiřice.knihovna
Takto vypadala smiřická knihovna v letech 1910 - 1938. Nápis: Knihovna občanské besedy

knihovna

knihovna
Na fotografii je president Beneš.Knihovna umístěná v přízemí Městského úřadu Smiřice.

knihovna

knihovna

knihovna
Libuše Ševčíková

knihovna

knihovna

knihovna

knihovna

knihovnaSlavnostní otevření v prostorách zámku 16.8.1991

knihovna

knihovna

knihovna

knihovna

knihovnaBeseda s dětskou spisovatelkou Annou Kratochvílovou
Příklad jedné z mnoha kulturních akcí pořádaných v knihovně 2.4.1992

knihovna

knihovnaZáří 1999 - nové prostory pro dospělé čtenáře v zámku.
Dětské oddělené bylo přestěhováno na místo původního oddělení pro dospělé.

knihovna
Libuše Ševčíková

knihovna

knihovna

knihovna6.12.2004 byly otevřeny nové prostory v prvním patře budovy v areálu zámeckého nádvoří.
Stejný vstup má kaple i Erbovní sál.


 Část článku z Knihovnicko-informačního zpravodaje U Nás
Vyšlo: 31.3.2005, Číslo: Ročník 15 (2005), Číslo 1, Autor: Alena Součková – Libuše Ševčíková

   .... A nastal slavný 6. prosinec 2004 – nepřišel Mikuláš, ale nové prostory Městské knihovny ve Smiřicích se po malé slavnosti poprvé otevřely pro veřejnost.
   Knihovnu tvoří rozlehlá místnost, kterou regály plné knih a další zařízení člení na příjemná místa pro všechny skupiny uživatelů a návštěvníků knihovny. Děti si najdou svoji část vybavenou pestrým nábytkem, měkkým kobercem a ozdobami, mezi nimiž nikdo nepřehlédne obrovské smějící se sluníčko. Dospělí uživatelé najdou výběr krásné i naučné literatury, časopisy i počítačové stanice pro přístup k internetu a databázím.
   Knihovnice paní Ilona Hušáková a Leona Rousková se na služby v nových prostorách těší a rády přivítají stávající i nové čtenáře. Tomu předcházelo náročné stěhování, revize fondu a elektronické zpracování, aby se umožnilo půjčování přes počítač a využívání elektronického online katalogu. Na slavnostním otevření, jehož se účastnila i dlouholetá vedoucí smiřické knihovny paní Mgr. Libuše Ševčíková, která nyní působí v Knihovně města Hradce Králové, si všichni přáli, aby činnost knihovny přispívala ke kulturnímu životu i vzdělávání a aby nově rekonstruované prostory zámku ožily.

   Nyní předávám slovo osobě nejpovolanější – paní Ševčíkové:
   Do knihovny ve Smiřicích jsem nastoupila v roce 1969. Na mém působení v průběhu následujících let by se dal prezentovat vývoj knihovnictví. Prvních 22 let byla knihovna umístěna ve společných prostorách v hale spořitelny. Základní výbavou knihovníka bylo razítko, datumka, psací stroj atd.
   V srpnu 1991 se knihovna stěhuje do zámku, budovy bývalého ředitelství Státních statků Smiřice. Nelze při této náročné akci opomenout velkou pomoc Okresní knihovny v Hradci Králové, zejména metodiček Aničky Kusé a Táni Čejkové, které byly architektkami a dělnicemi celé akce.
   Knihovna získala lepší a větší prostory – oddělení pro mládež, pro dospělé, pracovnu i sklad výměnných souborů. Dochází i k personálnímu posílení o jeden pracovní úvazek – nastoupila Jana Knittelová, která pracovala s dětmi. V roce 1994 ji vystřídala kolegyně Ilona Hušáková.
   Zároveň se do knihovny – a nejen do naší - přímo valí technika. Městský úřad uvolnil finance na nákup počítače a knihovnického programu, modulu na vkládání knih. Za dva roky získáváme díky grantu ministerstva kultury a s přispěním městského úřadu druhý počítač, připojení na internet a rozšiřujeme knihovnický program o výpůjční modul. Dospělí čtenáři získali i další samostatné prostory, jež vyhovují provozu knihovny, která tak má takřka dokonalé informace o fondu, výpůjčkách, čtenářích a statistice. Ke zdokonalení práce s dobrovolnými knihovníky přispívá modul pro výměnné soubory a modul pro revizi fondu....


Fotografie ze dne 9.5.2005

knihovna
Dne 10.5.2005 internetová databáze smiřické knihovny obsahovala 16 633 knih.

knihovna knihovna
Při focení měla Ilona Hušáková (vlevo) stůl v dětském oddělení. Vpravo: Leona Rousková

knihovna
Dětské oddělení.

knihovnaNa konci roku 2020 ukončila pracovní poměr Leona Rousková. Ilona Hušáková v knihovně pracuje sama.
V únoru 2021 se připravuje stěhování knihovny do staronových, dnes nevyužitých prostor, na Městském úřadu Smiřice.
Nynější místo bude využito k jiným účelům.