Smiřice - model města z roku 1886

Zpět na hlavní stránku

Model Smiřic, vypracovaný učitelem ve Smiřicích K. Štěrbou. Byl vyznamenaný na výstavách v Praze, Pardubicích a v Jaroměři.
Model je umístěn v předsálí smiřického kostela.
Fotografie jsou pořízeny z filmu a přes sklo, omluvte kvalitu.... Běžte se podívat na vlastní oči. :-)

model model
Vlevo: Vlevo Malburgova továrna, zámek s kostelem a uprostřed pivovar s malým komínem.
Vpravo: U zámku byl pěkný park. Park byl celý oplocen, silnice z města vedla přes most nad splavem.
Zaujal mě větrný mlýn, patřící k zámku.

model model
Vlevo: Nejblíž je Malburgova továrna.
Vpravo: Široká cesta vede do Holohlav a úzká asi do Černožic.

model model
Vlevo: Pohled ze stejného místa, jako na fotografii vpravo.
Vpravo: Vpravo nahoře je nádraží i s vlakem. Potok vpravo nahoře přitékající z Holohlav, vedl po městské ulici.
Po 2 sv. válce byl tento potok zasypán a do roku 1947 koryto přemístěno .

model model
Vlevo: Zámek s parkem. Vpravo dole vede cesta dnešní ulicí na Lávkách do Holohlav. Vlevo dole pod splavem je bývalá ulice Na šternberku.
Vlevo nahoře je vidět starý znak města. Tři zelené jetelové lístky dnes zobrazujeme na stříbrném poli, dole je zlatý most nad modrým pozadím.
Vpravo: Bývalé náměstí před kostelem. Mlýnský náhon vede zprava nahoru do mlýna, odbočuje z něho jalový náhon, který se zavážel po roce 1945.

model model
Vlevo: Další pohled na náměstí před kostelem. Bývalý mlýnský náhon, který teče vlevo nahoře, je dnes v trubkách.
Vpravo: Dole je bývalý splav, dnes je na tomto místě malý stadion. Vpravo nahoře stojí bývalé akciové mlýny. Vlevo je zámek.

model model
Vlevo: Vlevo stojí nádraží, závory tu jsou stále. Zprava od Holohlav přitéká potok ve starém korytě.
Po druhé svět. válce bylo vytvořeno nové koryto. Foto p. Lukášek.
Vpravo: Most před kostelem zanikl také po válce. Za mostem ještě není budova Dvorany. Foto p. Lukášek.

model model
Vlevo: Náměstí před kostelem. Vlevo je Malburgova továrna. Vpravo nahoře stojí mlýn. Okopírováno z knihy.
Vpravo: Pohled na mlýn a cestu na Holohlavy. Okopírováno z knihy.

model
Foceno v roce 1986. Smiř. archiv

model