Smiřice - rytina obrazu z oltáře kostela

Zpět na hlavní stránku

Za okopírování lístku děkuji p. Karliakové.

obrázek v kostele obrázek v kostele
Rytina obrazu umístěného na hlavním oltáři a druhá strana lístku s popisem a modlitbou.

Přepis textu na druhé straně lístku:

obrázek v kostele   Vysvětlení obrazu.
  Tento obraz v minulém století zbožná hraběnka Marie Terezie z Gastheimu rozená hraběnka ze Sternbergu, při své první pouti do Říma tam od svatého otce papeže Benedikta XIV. dle obrazu Panny Marie od sv. Lukáše na plátně malovaný obdržela, napotom drahocennou diamanty a perlami vyzdobenou korunu, jakož i také napodobenou menší korunu na hlavu synáčka malého Ježíše zhotoviti nechala a do svého Smiřického zámku přivezla, a zde ve své domácí kapli v úctě chovala, denně domácí pobožnosti vykonávala, a poručila, by tento památný obraz, jakož i také jeden hřeb z kříže Kristova a mnohé posvátné ostatky do kostela Svatých Tří Králů na hlavní oltář k veřejné úctě vystavené byly - a tak v blahé paměti zachované byly.


obrázek v kostele
Zajímavý obrázek mě nechal okopírovat p. Kupka.
Obrázek mohl sloužit ke stejnému ůčelu, jako ten nahoře.

obrázek v kostele
Zvětšená část obrázku s obráceným písmenem ,,S" ve jménu Smiřice.