Smiřice - nejstarší zobrazení kostela a zámku

Zpět na hlavní stránku

Smiřice
Obraz Smiřic (akvarel z roku 1823 podle kresby z roku 1818). Jeho autorem je moravský vedutista Jan Antonín Venuto (1746 - 1833).
Za foto z webu děkuji.

Smiřice
Grafický list s názvem: SCHLOSSKAPELLE IN SMIRSCHITZ. Gez. u. lith. v. R. Bürger. Gedr. v.F. Weider. L-XI. B1.II.
Za tyto listy děkuji p. Karliakové. (1839)

Smiřice
Smiřický zámek. Název obrázku SMIRZITZ. Vytiskl Druck v. Rau & Sohn in Dresden. Od p. Karliakové.

Smiřice
Kaple sv. Tří králů ve Smiřicích.
Vlevo stojí sousoší sv. J. Nepomuckého, dnes je přemístěno na pravou stranu kostela. Od Romana
Podpis rytce A. Lewy ( na spodní rytině je spíš R - LEVÝ / LEWÝ Antonín Josef 29. 3. 1845 Wolfsthal - 28. 9. 1897 Teplice, ČECHY).
Vpravo dole je nápis Šimáně a Vilím. Číslo 1312 .

Smiřice
Smiřice. Zámecký kostelík sv. Tří králů. Podpis rytce Lewy.
Číslo 1068. Od Romana.

Smiřice
Zámek v Smiřicích. Podpis rytce Lewy.
Číslo 1328. Od Romana.

Smiřice
Reprodukce rytiny ( F. Bapteld ? ) asi kol. r. 1850.
Pohled na smiřický zámek s jezem a domkem - zbytkem masných krámů ,,na Štemberku". Sm. archiv.

Smiřice
Fotografie ze smiř. archivu, datovaná do roku 1863.

Smiřice
Název rytiny: Smiřice z východu. Vlevo dole je nápis: Čechy 92. Od p. Karliakové.

Smiřice
Krátce po úpravě nábřeží u kostela. Smiř. archiv.