Smiřice a Holohlavy - zvony našich kostelů

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku


Holohlavy

   Holohlavskému kostelu zbyl po rekvisici za 1 sv. války jen jediný, památný starý zvon, kterým bylo těžko denně klekání zvoniti. Proto darovala kostelu menší zvonek r. 1925 děkanova sestra Anastazie Seidlová - odborná spisovatelka, která pokud byla v Holohlavech ráda jim sama klekání a poledne zvonila.


zvony kostelů
V roce 1932 byly zakoupeny za 15 743,- Kč dva zvony pro Holohlavy, jeden vážil 512 kg a druhý 330 kg.
Železná konstrukce pro zavěšení zvonů stála 10 000,- Kč. Starý zvon potřeboval nové srdce - stálo 700,- Kč.
Pro Smiřice byl za 5 239,- Kč zakoupen 275 kg zvon a pro Chloumek 280 kg za 5 330,- Kč.
Peníze na všechny zvony, se během jednoho a půl roku podařilo vybrat od dobrodinců.
Fotografie z Holohlav 23.10.1932 zobrazuje slavnostní navracení nově odlitých zvonů.

zvony kostelů zvony kostelů
Rekvizice v holohlavském kostele za 2. sv. války.

zvony kostelů

zvony kostelů zvony kostelů

zvony kostelů
Velký zvon pochází z katolického kostela. Nahoře byl nápis:
,,Ulil R. Manoušek v Brně v roce 1932" ( nebo 1931), dole: ,,Zdrávas Maria, milosti plná" a níže ,,Co válka vzala - láska věřících dala".
Malý zvon pocházel z kostela církve Čsl ve Smiřicích.
Kliknutím se fotografie zvětšízvony kostelů zvony kostelů
Vlevo: Tento malý zvonek na holohlavském kostele je až nahoře a je připojen lankem k hodinám.
Vpravo: Velký a malý zvon ve věži holohlavského kostela.

zvony z Holohlav
Zvony zavěšené v Holohlavech. Visí v úrovni dvířek pod věžními hodinami. 12.2.2011

zvon z Holohlav
Velký holohlavský zvon je dost zašpiněný. 12.2.2011


SmiřiceKliknutím na obrázek vpravo se fotografie zvětší zvony

-----------------------

Ing. Plšek ofotil v archivu v Zámrsku inventář, který byl sepsán v roce 1925:
Zvony:
Zvon velký 7q těžký ze vsi Plesu, kde nyní Josefov leží, do Smiřic přivežen / oceněn na 2000,-
Zvon prostřední 1q 50 kg těžký / 460,- / tužkou připsáno rekvír. 356 K
Zvon malý, 25 kg těžký / 100,-
Zvonky:
Zvonek u sakristie 1,5 kg / 4,-
Zvonky u oltářů obyčejné / 8,-
Zvonky u oltářů souhlasné / 24
a také např:
Mešní roucho z černého hedvábí s květinami, dar Leontiny z Liebigů
Razítko Patronátní úřad - též německy / 1884
pečetítko -//- / 1884

-----------------------

Tři zvony na smiřické věži
  - zvon s reliéfem Madony na měsíci a s andílky kolem, výška zvonu 38 cm a průměr 54 cm. Zvon byl opatřen nápisem GLORIA IN EXCELSIS DEO ET TERRA PAX HOMINIBVS BONEE VOLVNTATIS 1755. Zvon byl zabaven pro válečné účely v roce 1916
  - malý zvon zvaný Poledník. Byl vysoký pouze 28 cm a jeho průměr měřil 35 cm. Byl hladký a opatřen nápisem: vecerni …elizka … z upy … diranie z lissi lita … zřejmě také zabaven pro válečné účely
  - zvon z roku 1519 pochází z kostela sv. Jiljí z rozbořené vesnice Ples – na místě současného Josefova. Tento zvon na věži zůstal, je vyobrazen dole. Pro válečné účely bylo zabaveno ve Smiřicích i v Rodově 8 zvonů (zvonků) ze zvoniček na návsích a ze hřbitovů.

   Město se rozhodlo požádat o finanční náhradu za tyto zvony švýcarskou Mezinárodní organizaci pro migraci. Výše škody bude zjištěna odborníky – nebudou mít těžký úkol, protože o zvonech je dostatek písemných popisů i fotografií. Pokud budou za zvony získány nějaké prostředky, město podle starosty Jiřího Heřmana nechá odlít jiné zvony (pokud možno kopie původních) a vrátit je na původní místa.

zvony
Za článek (asi z Hradeckého deníku) děkuji B. Duškovi.

Ve Smiř. zpravodaji 2004 je napsáno: ,,Rada města projednala zamítavé rozhodnutí Komise pro majetkové pohledávky".
Ptal jsem se paní Mgr. Hottmarové, tajemnice Měst. úřadu Smiřice a opravdu město nemá na odškodnění za zvony nárok. 30.12.2004

zvony kostelů
Původně byl ve věži smiřického kostela tento hodinový stroj firmy Hadank a Syn z Hoyerswerdy

zvony kostelů
Ve věži smiřického kostela je pouze jeden zvon. Je vysoký 73 cm a jeho průměr je 100 cm.
Ucha jsou zdobena dvouřadým pletencem. Na plášti zvonu je reliéf Salvatora a kříž. Foto mám od p. Voláka.

zvony kostelů

J. Mach přeložil nápis takto: ,,Léta Páně 1519 ke chvále Boha všemohoucího a blahoslavené Marie Panny a svatého Jiljí, patrona kostela v Plesu odlil, mistr zvonařský Jakub Ptáček". Josef Zeman uvádí, že tento zvon o hmotnosti 1400 kg byl odlit v uvedeném roce v Kutné Hoře. Nejdříve byl zvon zavěšen v kostele sv. Jiljí ve vesnici Ples. Tato vesnice musela ustoupit budování pevnosti Josefov. Zvon byl pověšen do věže r. 1780.


zvony kostelů
Odlitky ze zvonu smiřického kostela z r. 1519. Časopis Hradecký kraj v roce 1907.

zvony kostelů zvony kostelů
Rekvizice ve 2. sv. válce

zvony kostelů
Smiřice

zvony kostelů
Dvojjazyčný nápis Město Smiřice je na zvonu vlevo. Foceno za domem naproti smiřickému kostelu.