Let balonem Holohlavy - Neděliště - 2 část

Měl jsem to štěstí a zúčastnil se ráno 22.9.2016 letu balonem z Holohlav. Děkuji všem dobrým lidem, kteří mi tento zážitek umožnili.

Zpět na hlavní stránku       Start v Holohlavech       Třetí část fotografií

balon
Smiřický ,,Pácalťák", na křižovatce doleva se sjíždí k závorám a do města. 7:51 hod.

balon
Holohlavská Zadní ulice je až vzadu, za ní vede cesta do Habřiny, vpředu státní silnice. 7:51 hod.

balon
Holohlavy, ulice Na Výsluní. 7:51 hod.

balon
Sjezd do Smiřic,. Škoda, že to nefoukalo jinak, takhle nebylo nic k slunci vidět.. 7:52 hod.

balon
Doprava vede smiřická Cukrovarská ulice. 7:52 hod.

balon
Školní statek se zde říká proto, že ve Smiřicích byla zemědělská škola a tady měli praxi. Dozadu vede cesta do Rodova. 7:52 hod.

balon
Bývalá cihelna. 7:53 hod.

balon
Holohlavy. 7:53 hod.

balon
Holohlavy, ,,školní statek". 7:54 hod.

balon
V čase státního statku tady byl veliký kravín, připomíná jej jedna silážní věž. 7:54 hod.

balon
Průmyslová zóna Smiřic. 7:54 hod.

balon
Místo kde za Liebiga stála pila, potom statkové dílny. Dnes místo mají rozděleno čtyři firmy. Za kolejemi vlevo stojí bývalý Dřevotvar, dnes internetová prodejna. 7:55 hod.

balon balon

balon balon
Trasa budoucí dálnice k Jaroměři. 7:56 hod.

balon
Vlevo vpředu byl cukrovar, jeho komín ještě stojí. Vzadu silo a solární elektrárna v místech kde říkáme Zderaz. 7:58 hod.

balon
Polabská nížina v ranním oparu.7:59 hod.

balon
Pohled k Jaroměři. Naproti školnímu statku byla 20.8.2016 akce Rally show 2016. 7:59 hod.

balon
Obdélník uprostřed je bývalý statek Zderaz (Zdaraz), budovy za ním statková velkovýkrmna prasat (Gigant).
Vodní plocha vzadu je písník, zde se těží písek od roku 2008. 8:00 hod.

balon
Státní silnice na Hradec Králové. 8:00 hod.

balon
Solární elektrárna ve Smiřicích. 8:01 hod.

balon
Nad říčkou Trotinkou se bude také budovat dálniční most. 8:02 hod.

balon
Německá podzemní továrna v Račicích je v lese uprostřed, vpravo Rodov, vzadu Račice.. 8:02 hod.

balon
Z Rodova vede cesta do vzdálenější Habřiny. Na obzoru vpravo se vypíná Sněžka. Na trase dole budují nové vedení elektřiny. 8:02 hod.

balon
Vpravo, za školním statkem, je trasa podobající se budoucí dálnici. 8:02 hod.

balon
Vystoupali jsme až do výšky 1371 metrů nad mořem. Start na hřišti v Holohlavech byl ve výšce 227 m n.m.
Pilot hledal příznivý vítr, abychom neletěli ke Hradci, prakticky jsme však viseli na jednom místě. 8:03 hod.

balon
Zderaz. 8:04 hod.

balon
Letiště v Hradci Králové. 8:04 hod.

balon
Labe protéká kolem Lochenic a Předměřic..8:05 hod.

balon
Trotina s autobazarem na kopci. 8:05 hod.

Start v Holohlavech       Třetí část fotografií