Smiřice a Holohlavy v roce 1994

Letecké fotografie fotografoval Petr Hošek z Holohlav v červenci 1994.

Zpět na hlavní stránkuz letadla
Holohlavy. Nahoře vede státní silnice

z letadla
Holohlavy. Pohled z druhé strany ( od státní silnice ).

z letadla
Smiřice. Dlouhá budova vpředu je smiřická škola. Příčná linie je železniční trať.

z letadla
Nejblíž stojí bývalé statkové dílny, dál stojí cukrovar. Vlevo stojí silo a za ním statek Zderaz (říká se tak celé této části).

z letadla
Kroutící se Labe míří na Hradec Králové. Vpravo stojí smiřická čistírna odpadních vod. Stromy vpravo lemují Mlýnský náhon.

z letadla z letadla
Vlevo: Labe pod elektrárnou. Za Labem je zahrádkářská kolonie.
Vpravo: Holohlavský rybník. Silnice se stáčí vlevo na Jaroměř. Za křižovatkou leží Černožice.