Smiřice - fotografie z jeřábu u čistírny odpadních vod 21.4.1985

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka

Zpět na hlavní stránku

jeřáb
Čistírna odpadních vod slouží firmě Danisco.

jeřáb
Labe

jeřáb

jeřáb
Stará městská čistírna odpadních vod.

jeřáb
Pohled na Zderaz (část Smiřic). Vpředu protéká doleva Mlýnský náhon.

jeřáb
Vpředu vlevo Dřevotvar. Dílny za železniční tratí a na kopci silážní věže Mléčné farny (kravína) patřily Státnímu statku.

jeřáb
Posunutý pohled ukazuje za Mlýnským náhonem bytové domy ulice Sídliště. Na kopci vzadu se rozkládá smiřický hřbitov.

jeřáb

jeřáb
Kostel v Holohlavech.

jeřáb
Jeřáb stojí u přistavované školy.

jeřáb
Montované domky (Okály) stojí ve Fučíkově ulici. Za mezerou pro vjezd na pole vede cesta Jiráskovou ulicí, kolem školy, až do centra města.

jeřáb
Firma Danisco.
Uprostřed vzadu jsou vidět okna a střecha Městského úřadu, za ním vlevo stojí dlouhá budova bývalého mlýna.

jeřáb
Starý písník.
Dole teče doprava Labe. Vzadu vede cesta "zadem" do Hradce Králové.