Holohlavy - pohledy ze střechy bývalé školy.

Zpět na hlavní stránku

Fotografováno 15.5.2008. Chybějící směr pohledu zakrývají stromy.

Holohlavy
Holohlavy - komín vzadu patří k teplárně v Černožicích.

Holohlavy
Holohlavy - Smiřická ulice

Holohlavy
Holohlavy - vzadu jsou Smiřice.

Holohlavy
Holohlavy - ulice za žel. tratí: U Jordánu, Jabloňová a až vzadu Luční ( bílé domy ). Vpravo navazují Smiřice Mlýnskou ulicí.
Budova se šedou střechou ( bývalé čp. 29, vpravo vpředu ), bude zbourána, zde vyroste Lipová ulice.

Holohlavy
Holohlavy - Školní ulice vede do Smiřic.

Holohlavy
Holohlavy - část ulice Na Výsluní

Holohlavy
Holohlavy - na ulici Na Výsluní navazují domy ulice Na Státní.Smiřice
Smiřice

Smiřice
Smiřice - nejvyšší budova uprostřed je škola.