Holohlavy a Smiřice v roce 1997

Zpět na hlavní stránkuFotografoval pan ing. Balcar. Fotografie mám z holohlavského archivu.

z letadla
Holohlavy - nahoře ulice Na Státní, velká budova školy, vpravo vede Dlouhá ulice, vlevo svisle Smiřická ulice

z letadla
Holohlavy

z letadla
Holohlavy - Dlouhá ulice končí u státní silnice.

z letadla
Holohlavy - bývalý statkový dvůr vlevo, kostel a vedle něho fara ( děkanství ), šikmo vede železniční trať.

z letadla
Vzadu leží Smiřice, vpředu jsou zleva holohlavské ulice: Luční, Na Lávkách a Jabloňová.

z letadla
Smiřice. Cesta dole vede od Černožic, část Holohlav ( stejné ulice, jako nahoře ). Vlevo leží velký fotbalový stadion.
Uprostřed sídliště gen. Govorova. Domy naproti Luční ulici ještě nestojí. Na zeleném poli, za částí Holohlav, dnes roste ulice U Jordánu.

z letadla
Smiřice. Dole teče hnědé Labe, nad ním je zahradnictví, vpravo uprostřed leží bývalý lihovar ( Malburg ) dnes Danisco.Václav Prostředník fotografoval 28.6.1997

z letadla
Dnešní biocentrum Obora.