Smiřice - letecké záběry z roku 2003

Zpět na hlavní stránku

4.5.2003 - Startovali jsme v Josefově, přes Rasošky a Vlkov jsme se dostali nad Smiřice, Holohlavy a částečně nad Černožice.
Fotografie jsou vytvořeny z filmu.

z letadla z letadla
Přehradní nádrž, z výšky mě připadla překvapivě malá.
Starý Tyršův most přestal vyhovovat ( prý vojákům ), proto byl 29.7.1981 otevřen most nový.
Řeka Labe teče, směrem od pozorovatele, do Hradce Králové. Cesta doleva pokračuje ke Smržovu a dál na Opočno.

z letadla z letadla
Vlevo je řada domku "Okal" ve Fučíkově ulici. Uprostřed je Ulice 9. května, která se v polovině za křižovatkou, mění v ulici Na Ohradách.
Vpravo je ještě vidět Lidická ulice, měnící se zase v ulici Na Ohradách.
Foto vpravo: pohled na stejná místa, z pohledu od smiřické čistící stanice. Stromy vpravo ukrývají Labe.

z letadla z letadla
Dva samostatné bytové domy patří ke starému Sídlišti, vpravo od něho jsou garáže. Komín vpravo patří černožické teplárně.
Černožice leží za komínem. Hnědá ornice vyznačuje plochu, kde se budou stavět domky. Holohlavy se rozkládají vlevo od této plochy.
Vpravo: sídliště Gen. Govorova. Dvě hnědé střechy vpravo patří penziónu.

z letadla z letadla
Sídliště Gen. Govorova. Velká budova v popředí je kostel církve čsl.
Na sídlišti stojí komín kotelny. Vlevo od něho je vidět žlutá budova Středního odborného učiliště potravinářského.
Vpravo: nejblíž vlevo stojí dvě budovy penziónu. Ulice Ed. Karla vpravo vede až do centra města.

z letadla z letadla
Ulice Kršovka vpravo, pokračuje na fotce vedle až do Zemanovy ulice. Dvě spojené budovy patřily školce a jeslím.
Školka ve větší budově zůstala a v malé budově dnes jsou ordinace
dětského lékaře a gynekologie. Stromy vedle ukrývají potok Jordán, který vtéká do trub.
Foto vpravo: Zemanova ulice se nahoře mění v Palackého ulici. Ve vysoké budově na rohu je obchod s potravinami.
Zatrubený potok je naznačený zleva doprava, jako prázdné místo viditelné za malým bílým obdelníkem u silnice. Zde býval most.

z letadla z letadla
Smiřické nádraží
Vpravo: šedá budova uprostřed je smiřická škola. Až vzadu je vidět biocentrum Obora o který se strarají členové přírodovědného
kroužku ANAX ZŠ Smiřice. Kolem vede cesta na Hradec Králové. Věže vpravo nahoře patří ke smiřické čističce.

z letadla z letadla
Hlavní ulice Smiřic je ulice Palackého. Vlevo nahoře leží Sídliště gen. Govorova.
Foto vpravo: úplně vlevo v popředí je část smiřické školy. Zelená plocha je na náměstí Míru,
uzavírá ho zleva šedivá střecha velkoprodejny. Vpravo od paneláku na náměstí Míru je vidět část tenisových kurtů.
Až vzadu stojí kostel se zámkem. Řada stromů, uzavírající Smiřice, kopíruje Labe. Teče zleva doprava.

z letadla z letadla
Žlutá budova Středního odborného učiliště potravinářského stojí uprostřed vpravo. Tři rovnoběžné ulice za Smiřicemi již patří k Holohlavům,
které se také rozkládají za zelenou čarou. Tato linie je železniční trat. Vpravo nahoře již jsou Černožice.
Foto vpravo: ve čtvercové budově vpravo se dnes prodává nábytek, byla postavena pro výpočetní středisko.
Nad ní se již rozkládá továrna Danisco, bývalý Malburguv lihovar. Velká bílá budova v popředí je bývalá "Malburgova vila".
Dnes v ní sídlí Zvláštní škola a Loutkové divadlo. Městský úřad Smiřice sídlí v budově vlevo nahoře.

z letadla z letadla
Kostel a zámek. Vpravo leží továrna Danisco. Za budovami zámku leží zahrádkářská kolonie. Chodníčkem mezi zámkem
a továrnou se dá projít k Labi. Vyvýšená střecha budovy patřící k zámku a komín dříve patřily smiřickému pivovaru.
Vpravo: na nádvoří se shromažďují odpady, jako jsou ledničky atd. Zámek dříve patřil Státnímu statku Smiřice,
dnes je v držení soukromého majitele. Kostel patří městu.

z letadla z letadla
Za kostelem stojí hostinec, vlevo od něho Městský kulturní dům "Dvorana". Zadní budova vpravo patříla podniku Filec.
Čtyři domky s červenou střechou patří ještě Smiřicím. Pod námi jsou již Holohlavy.

Holohlavy

4.5.2003

z letadla z letadla
Vpředu je Smiřická ulice, uprostřed do ní ústí ulice Na Kopečku.
Takhle není vidět jaký je to kopec, ale od holohlavské školy jsme sánkovali Smiřickou ulicí až daleko dál než je vpravo dole vidět.
Jenže to nejezdily skoro žádná auta. Dnes by to bylo o život a taky není na cestě sníh.
Vpravo: Dlouhá ulice vede dozadu ke kostelu, faře a bývalému statku.

z letadla z letadla
Okolo holohlavského kostela dříve býval hřbitov. Vlevo je vidět kousek ulice U Trati. Zde je také požární nádrž, které říkáme koupaliště.
V popředí modrá vrata garáží patří Autobazaru Trotina. Dříve zde byl Státní statek.
Vpravo: zprava doleva vede Smiřická ulice. Vlevo dole vede ulice U Trati.

z letadla z letadla
Vysoká budova uprostřed je škola, zde začíná Smiřická ulice, vedoucí doprava. Podél vede Školní ulice.
Ulice řadových domků se jmenuje Luční.