Smiřice - letecké záběry

Zpět na hlavní stránku

Fotografie pořídil Tomáš Spurný dne 13.8.2005.

letecký záběr
Cesta uprostřed vede, zleva ze středu města, vpravo k nádraží. Vlevo nahoře stojí škola s novým hřištěm.
Bývalý mlýnský náhon je zatruben a je vidět jen šedý pruh, začínající vlevo dole. Z trubek vytéká uprostřed nahoře vpravo od hasičské zbrojnice
( delší budova s červenou střechou ).

letecký záběr
Vlevo nahoře stojí smiřický zámek s kostelem. Ovál vlevo je malý stadión. Napříč stadiónem má přicházet šikmo zhora ( vpravo vedle bilé
budovy ) obchvat Smiřic, napojující se na cestu u benzínové stanice vlevo. Druhý ovál stromů vpravo, lemuje velký fotbalový stadión.
Kruhový objezd vpravo dole je u střelnice a STK ( státní technická kontrola ). Dole protéká Labe a částečně je vidět jez.