Smiřice - letecké záběry z dubna 1932

Zpět na hlavní stránku

Fotografie pocházejí asi od Malburgovy rodiny, zachycují totiž jejich majetek. Foto Smiř. archiv a jiní majitelé. Fotografie jsou číslované.

letecký
Budova uprostřed je Malburgova vila čp. 205, stojící v Palackého ulici.
Vysoký dům vlevo je rodiny Lefnarovy, za ním je jejich firma. Vpravo stojí budovy mlýna.

letecký
Celkový záběr na Malburgovu továrnu.
Smiřická spořitelna - Městský úřad ( v bližší řadě domů vlevo ) ještě nestojí. č. 596

letecký
Pohled na Malburgův dům. č. 597

letecký
Palackého ulice v pohledu z druhé strany, než na obrázku nahoře.
Na místě úzkého průchodu vpravo dnes začíná odbočka silnice na sídliště
gen. Govorova. Budovy vlevo vpředu patří ke zbouranému mlýnu. Bílá kola vpravo jsou u stromků. č. 598

letecký
Dole je vidět plot, kde končil majetek Malburgovy rodiny, továrna je výš. Přítok jalového náhonu do Labe je vpravo.
Vpravo od ohybu potoka je smiřický pivovar v budovách u zámku. č. 599

letecký
Zde je dobře vidět starý tok Labe, bílá línie v pozadí je cesta do Černožic.
U domu, kde začíná tato cesta je další cestička nahoru ( dnešní ulice Na Lávkách ).
Číslo jedna na fotografii má starý jez. Tady je dnes malý stadion. Na čísle dvě je dnes velký stadion.
Dole je vidět vtok jalového náhona zpět do Labe, má číslo tři. č. 512

letecký
Vtok Jalového náhonu do Labe a původního koryta vpravo. č. 514

letecký
Z tohoto pohledu jsou dobře vidět ramena Labe, dnes už dávno zasypaná.

letecký
Pohled na dnešní Hanzovu ulici. Jechovo zahradnictví. č.602