Smiřice a Holohlavy - pozvánky od roku 1907

Zpět na hlavní stránku    Starší pozvánky

Za většinu pozvánek děkuji ochotnému sběrateli, další ze smiřického archivu mi poslala pí. Reichová. Jiné jsou z aukcí.
Pozvánky mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.


1907

 pozvánky
Věneček mládenců Holohlavských.
V sobotu 12. ledna 1907. V 7 hodin večer.
V hostinci pana J. Tučka. Vstupné 2 K. Hudba p. Macháčka. Ve prospěch místní knihovny.
Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové

 pozvánky
V neděli 20. ledna 1907
Elitní věneček pěvecko-ochotnické jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
V sále hotelu ,,Andrejsek". Začátek v 8 hodin. Jen pro zvané. Vstupné: pán 3 K. Hudba c. a k. pěš. pluku čís. 36.
Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové

pozvánky

20.ledna 1907, Sál ,,Městský Hotel"
Vínek dívek Smiřických
začátek o půl 7 hod - Vtupné: pán 60 h, dáma 1 K ( Zajímavá chyba )
- Hudba místní - Čistý výnos věnován bude na obecnou kuchyň -
rozměr 12,4 x 7,7 cm


13. ledna 1907, O půl 7. hod
Všedělnický ples ve Smiřicích n. L.
Městský hotel, Hudba p. Macháčka
Vstupné 1 K 60 h ( 13,3 x 8,5 cm, tisk V. Nejedlý, Jaroměř).

Obě pozvánky mi poslala pí. Reichová, jsou okopírované od pí. Zdeny Duškové ze Smiřic
pozvánky


 pozvánky
V neděli 3. února 1907. Začátek o půl 8 hod. večer.
Ples I. živnosten. společenstva ve Smiřicích
Vstupné 2 K. Městský hotel. Hudba Vojenská. Výhradně pro zvané. Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové


1911

Smiřice - pozvánky
Vínek dívek Smiřických v hostinci p.Vojt. Pácalta ,,Na kopečku"
V neděli 22. ledna 1911 Začátek v 7 hodin večer Hudba pana Macháčka Vstupné: dáma 1 K, pán libovolné
Čistý výnos ve prospěch dobročinných účelů.
Tisk: V. Nejedlý, Jaroměř

Smiřice - pozvánky
Všedělnický Ples Org. dělnictva str. soc. demokratické a Smiřicích n. Lab.
A kdybychom padli všicci, vstanou noví bojovníci, rudý prapor zavlaje !
Dne 8. ledna 1911. Hudba - kap. pana Macháčka.
V měst. Hotelu o 7. hodině večer. Vstup 1.62 K, 2. dáma 42 h 2 h případ. menšin. fondu strany
Tisk: TH Venta, Praha - 197


1918

Smiřice - pozvánky
Městská dvorana ve Smiřicích n. L.
Zábavní večer


1920

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Váleční invalidé ve Smiřicích - přední strana složené pozvánky vlevo.
Ples válečných invalidů družina Smiřice
10. ledna 1920 Městská Dvorana v 7 hodin večer. Ve prospěch vdov a sirotků
Hudba vojenská Vstupné: osoba 7 K, tříčlenná rodina 15 K
Tisk: V. Nejedlý, Jaroměř.

pozvánky


Městská dvorana ve Smiřicích.
Na pondělí Svatodušní
dne 24. května 1920
o 8 hod. večer.

Sdružené organisace
českosl. strany lidové
pořádají na oslavu 15letého
trvání organisační činnosti
na Smiřicku

Hudební a pěvecký
večer


za laskavého spoluúčinkování
hostí z Hradce Králové

....13 bodů programu...
Tamburaše řídí dp. Markovič.

Sbory doprovází sl. K. Nováková a sl. R. Munzarová.
Vstupné na osobu 4 Kč. - Restaurační zařízení.
Předprodej lístků v papír. závodě pí. M. Hálové.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Zdroj: Roman Andrýs1926

Smiřice - pozvánky
Ples skupiny kovodělníků ve Smiřicích n. L. v sále hostince ,,Na kopečku"
V sobotu dne 9. ledna 1926. Začátek o 7. hodině večerní.
Hudba p. kapel. Čertnera. Vstupné 6 Kč včetně zem. d. Uctivě zvou pořadatelé.
Knihtiskárna Adolf Horák Smiřice n. L.


1927

Smiřice - pozvánkySmiřice - pozvánky
Posluchači Státní rolnické a odborné hospodář. školy ve Smiřicích n.l. Přední a zadní strana složené pozvánky.
I. okrsek okres. sdružení rep. dorostu čsl. venkova na Jaroměřsku
Začátek o půl 8. hod. večer. Hudba pana Čertnera. Vstupné osoba 10 Kč mimo zemskou dávku. pozvánka slouží co legitimace.
Reklamace pozvánek vyřizuje př. Ing V. Mika, st. roln. škola ve Smiřicích n. L.
Tisk: Bratři Peřinové Hradec Králové

Smiřice - pozvánkySmiřice - pozvánky
dovoluji si zváti na VI. representační ples
pořádaný v sobotu dne 5.února 1927 v městské dvoraně ve Smiřicích n. l.
Vnitřní dvoustrana pozvánky nahoře..

Smiřice - pozvánky
Ples Skupiny kovodělníků ve Smiřicích n. L.
V sobotu dne 29. ledna 1927. začátek o 7. hodině večerní. v sále hostince ,,Na Kopečku".
Hudba p. kapelníka Čertnera. Vstupné za os. 6 Kč vč. zem. dávky.
Tisk: Knihtiskárna Adolf Horák Smiřice n. L.


1928

Smiřice - pozvánky
Všedělnický ples
Sdružené organisace social.-demokrat. strany dělnické ve Smiřicích
V sobotu, 28. ledna 1928 o půl 8. hod. več.
V sále měst. dvorany ve Smiřicích. Hudba osob. říz. p. kapel. Čertnera. Vstupné 7 Kč vč z. d.
Tisk: Horák Smiřice n. L.


1930

Smiřice - pozvánky
V sobotu 4. ledna 1930 v 7. hod. večer.
Ples Jednoty železničních zřízenců ve Smiřicích v sále Městské dvorany.
Hudba městská, říz. p. Fr. Čertnera. Vstupné: Osoba 8 Kč, dvoučlenná rodina 15 Kč, další dáma 5 Kč.
Čistý výnos ve prospěch pohřebního fondu - Tiskl: Horák Smiřice n.L. Zdroj: aukce


pozvánky pozvánky
První strana s textem: Posluchači státní rolnické a odborné hospodář. školy ve Smiřicích.
I. okrsek okresního sdružení republ. dorostu Čsl. venkova na Jaroměřsku
Zadní strana s textem: Za Plesový výbor Zemědělského plesu ve Smiřicích n/L ( razítko )
F. Jakoubek ples. předs. Jar. Týč posluchač odbor. hosp. školy
Vstupné osoba Kč 10.- mimo zemskou dávku
Reklamace pozvánek vyřizuje př. Jar. Týč, posluchač státní rolnické a odborné hospodářské školy ve Smiřicích n. L.


pozvánky

pozvánkyOtevřený dvojlist pozvánky s textem:
dovolují si zváti Vás na
IX. REPRESENTAČNÍ PLES
pořádaný v sobotu dne 1. února 1930
v Městské Dvoraně ve Smiřicích n. L.
Začátek o půl 8 hod. več Hudba pana Čertnera
Pro zvané a jimi uvedené hosty

Vpravo je detail plesového razítka.
Pozvánku mi nechal okopírovat p. Škvrna.1934

Smiřice - pozvánky
Lidový ples pro Smiřice a okolí v Městské dvoraně ve Smiřicích.
V neděli 7. ledna 1934. Začátek v 7 hod. večerní
Hudba městská, osobním řízením kapelníka p. Čertnera.
Vstupné 7 Kč.. Uctivě zve výbor.


1936

Smiřice - pozvánky
Lidový ples pro Smiřice a okolí v Měst. dvoraně ve Smiřicích.
V neděli 5. ledna 1936. Začátek v 7 hod. večer.
Hudba městská, osob. říz. kapel. p. Frant. Čertnera.
Vstupné 7 Kč se z. d. Uctivě zve výbor.
Tisk: Horák Smiřice n. L.


1938

Smiřice - pozvánky
Posluchači a spolek absolventů stát. zemědělských škol ve Smiřicích n. L.
a I. okrsek. okresního združení rep. dorostu Čsl. venkova na Jaroměřsku dovolují si Vás zváti na

Smiřice - pozvánky
XVII.zemědělský representační ples
V sobotu dne 5. února 1938 o půl 8. hodině večerní v městské Dvoraně ve Smiřicích nad Labem.
Vstupné za osobu Kč 7,20 mimo zemskou dávku
Jazz orchestr pana Čertnera. Pouze pro zvané a jimi uvedené hosty.
Reklamace pozvánek: Lubomír Hrozek, posluchač zeměděl. škol, Smiřice nad Lab.
Foto z aukra.


1940

Smiřice - pozvánky
Posluchači zemědělských škol a mládež Národního souručenství ve Smiřicích dovolují si Vás zváti na
Vrchní strana složené pozvánky zobrazené dole.

Smiřice - pozvánkySmiřice - pozvánky
XIX. representační ples
V sobotu dne 3. února 1940 v sále městské Dvorany ve Smiřicích
začátek o púl 8. hodině večerní. Vstupné K 10,- mimo zemské d.
Jazz-orchestr pana Kubáska. Pouze pro zvané a jimi uvedené hosty.
Reklamace pozvánek vyřizuje Bohuslav Šíp, studující, Smiřice
Tisk Knihtiskárna Smiřice

Smiřice - pozvánky
Lístek byl vložený do pozvánky nahoře.


1941

Smiřice - pozvánky
Jednota dělnictva lučebního průmyslu dovoluje si Vás uctivě zváti na svůj
I. ples pořádaný v sobotu dne 25. ledna 1941 v hotelu Andrejsek ve Smiřicích
Začátek o 8. hod. večerní. Vstupné 8 K vč. z.d. Hudba p. Čertnera.
Čistý výtěžek ve prospěch vdov, sirotků a přestárlých dělníků od fy Malburg.
Knihtiskárna Smiřice.

Smiřice - pozvánky
Zaměstnanci pivovaru ve Smiřicích dovolují si Vás zváti na svůj První pivovarský ples
který pořádají v sobotu 1. února 1941 v městské dvoraně ve Smiřicích
Začátek v 8 hodin večer. Vstupné 8 K mimo z. d. Orchestr kapelníka p. Frant. Čertnera osob. říz.
Tisk Knihtiskárna Smiřice

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Na vrchní straně dvojlistu je text:: Posluchači zemědělských škol ve Smiřicích kladou si za čest zváti Vás na svůj
XX. representační ples pořádaný v sobotu dne 8. února 1941 v sále městské Dvorany ve Smiřicích
Začátek v 8 hodin večer. Hudba kapelníka pana Čertnera. Vstupné za osobu 12 K mimo zem. dávku
Pouze pro zvané a jimi uvedené hosty.Reklamace pozvánek vyřizuje J. Šrámek. Posluchač II. ročníku rolnické školy.
Knihtiskárna Baborák a Brázda, Smiřice


1943

Smiřice - pozvánky
Pěvecký sbor Českých učitelů
za spoluúčasti kulturního odboru Národního souručenství a Pěvecké jednoty "Hanka"
ve Smiřicích uspořádá v neděli 7. listopadu 1943 dva koncerty
Dirigent Prof. Dr. J. Plavec
Začátek koncertu pro mládež v 15 hodin, večer ve 20 hodin. Židům vstup zakázán.
Vstupné na odpolední koncert 6 K, na večerní koncert 6,25 K mimo z. dávku.
Předprodej v Knihkupectví A. Mahlera. Městská dvorana.
Zdroj: SOA HK


1944

Smiřice - pozvánky
Místní vedení osvětové služby ve Smiřicích a Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
dovoluje si Vás zváti
K oslavě pátého výročí trvání protektorátu Čechy a Morava
kterou pořádá ve středu dne 15. března 1944 o 20. hodině v Městské dvoraně
Pořad: 1. Zahájení předsedou správní komise města Ing. Zdeňkem Lamešem. 2. Slavnostní projev Dipl. agr. Rudolf Farber.
3. G.F. Handel: Largo. 4. W.A. Mozart: fantasie c moll. 5. B. Smetana: Scherzo polka. 6. B. Smetana: Předehra k opeře "Hubička"
Hraje hudba řízená kapelníkem Fr. Černerem a na klavír V. Čertnerová. Místa zaujměte laskavě již v 19:45

Smiřice - pozvánky
Oslavy Protektorátu 15.3.1944. Podpis: Ing. Zdeněk Lameš. Zdroj: SOA HK


1947

Smiřice - pozvánky
Místní organisace komunistické strany Československa ve Smiřicích
dovoluje si Vás zváti na svůj I. ples
který pořádá v sobotu dne 11. ledna 1947 v sále Měst. Dvorany ve Smiřicích
Začátek o 8. hodině večerní. Hudba kapelníka j. Kubáska osob. říz. Vstupné 25 Kčs. Vojín 15 Kčs se z.d.

---------------------

MRO


MRO Místní rada osvětová ve Smiřicích

Pan ing. Jaroslav Moník bude

v úterý 25. března 1947

přednášeti v Městské dvoraně ve Smiřicích

na námět AMERIKA


Ing. J. Moník jest rodákem z Rodova.Pobyl dlouhá léta ve Spojených státech, kde z počátku těžce se probíjel v boji o existenci, později však vlastní houževnatostí a úsilím dostal se ku předu. Stal se asistentem sekretáře americko-československé obchodní komory, přednášel na universitách ve státě New York o národním hospodářství a po celou dobu války prokazoval českému národu v Americe dobré služby.

Jeho přednáška bude jistě velmi poutavá, neboť nám poví, jak se Amerika jeví v očích našeho českého člověka, bez příkras a bez nadsázky.

O přednášce bude promítnuto 5 filmů a to: 1. Cesta napříč Spojenými státy, 2. Elektrifikace venkova, 3. Zvěř v divočině, 4. Strážci lesů, 5. Cowboy.

Začátek přednášky ve 20 hodin. Vstupné 10 Kčs

Leták vytiskla tiskárna: Baborák a Brázda, Smiřice

-------------

Za leták děkuji pí. Janě Klimešové
1952

Holohlavy - pozvánky
Místní organisace KSČ Holohlavy dovoluje si Vás zváti na svůj VI. ples
který pořádá v hostinci Jednoty v Holohlavech. Začátek ve 20 hodin Vstupné 25 Kčs, vojsko 15 Kčs.
Hraje hudba Státních statků ze Smiřic za osob. vedení Františka Čertnera.
V sobotu dne 12 ledna 1952


1955

Holohlavy - pozvánky
Rada žen při MNV a požárníků v Holohlavech pořádají tradiční Babský bál
v sobotu 26.II.1955. Sál hostince "Jednoty". Začátek v 19 hod. Hudba ČSSS - řídí J. Černý
Jen vystřižený papír.


1959

Holohlavy - pozvánky
Výbor žen při MNV v Holohlavech zve Vás na tradiční Babský bál
dne 31. ledna 1959 v sále Jednoty v Holohlavech Začátek ve 20 hodin - Hudba J. Středy Vstupné 6 Kčs


1960

 pozvánky
Místní jednota požární ochrany v Holohlavech dovoluje si Vás zváti na svůj
tradiční ples který pořádá v sobotu dne 16. ledna 1960 v hostinci Jednoty v Holohlavech
Začátek v 19 hodin - Hudba Východočeské mlýny Předměřice - Vstupné 6 Kč vč. d.

 pozvánky
Posluchači a absolventi zemědělské školy ve Smiřicích nad Labem dovolují si Vás zváti na
Společenský ples
Pořádaný v sobotu 6.února1960 v sále Dvorany ve Smiřicích n. L.
začátek v 19 hodin. Vstupné 9. Kčs. Hraje hudba závodního klubu Družba - Smiřice


1963

pozvánka
Pozvánka na Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů který se konal v sobotu 9.11.1963 ve Dvoraně.


1964

Holohlavy - pozvánky
Výbor žen při MNV v Holohlavech dovoluje si Vás pozvati na tradiční Babský bál
který pořádá v sobotu dne 25. ledna 1964 v sále Jednoty.
Začátek v 19.00 hodin Hudba ČSD Hr. Králové Vstupné 8 Kčs, vojsko 5 Kčs.

Holohlavy - pozvánky
Sdružení rodičů a přátel školy v Holohlavech dovoluje si Vás pozvati na
I. ples rodičovského sdružení, který pořádá v sobotu 1. února 1964 v sále Jednoty v Holohlavech
Hudba ZK Družba, řídí J. Samek. Vstupné 7 Kčs - Začátek v 19 hodin

Holohlavy - pozvánky
Československý svaz požární ochrany v Holohlavech dovoluje si Vás pozvati na
Ples který pořádá v sobotu 8. února 1964 v sále Jednoty v Holohlavech
Vstupné 7 Kčs. Hudba OB Dohalice, řídí s. Bělina - Začátek v 19 hodin


1971

 pozvánky
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů a Český svaz včelařů ve Smiřicích
Vás srdečně zvou na společenský ples
který se koná v sobotu dne 23. ledna 1971 ve 20 hodin v sále ZK ,,Družba"
Hudba: ,,Melodie" OB Dohalice řídí E. Bělina. - Bohatá tombola Vstupné 10 Kčs, vojsko 8 Kčs. Vstup ve společenském úboru