Smiřice - pozvánky z let 1901 - 1905

Zpět na hlavní stránku    Starší pozvánky    Novější pozvánky

Za většinu pozvánek děkuji ochotnému sběrateli, další ze smiřického archivu mi poslala pí. Reichová.
Pozvánky mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.


1901

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Pěv. jednoty ,,Zora" a ,,Hanka" ve Smiřicích
pořádají ve prospěch účelů školních
Maškarní věneček 2. února 1901 Začátek o půl 8. hod. jen pro zvané.
Hudba sokolská. Vstupné: maska 1 K, pán 2 K, rodina 3 K.
Reklamace přijímá a vstupenky pro masky vydává předseda p. J. Andrejsek.
Uprostřed je barevný: Jízdní lístek (vstupenka) do maškarního věnečku dne 2. února 1901. Hotel Andrejsek.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích
V neděli dne 27. ledna 1901. Začátek v 7. hod. Městský hostinec.
Vstupné: člen 1 K, nečlen 2 K. Hudba Třebechovická. Ve prospěch sborové pokladny.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Věneček Tělocvičné Jednoty ,,Sokol"ve Smiřicích.
V neděli 20. ledna 1901. Hudba p. V. Šafky. Hotel Andrejsek.
Začátek v 8 hodin. Vstupné: člen 1 K, nečlen 1 K 60h.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples I. živnostenského společenstva ve Smiřicích
Městský hostinec. Dne 10. února 1901. O půl 8. hod. Vstupné: člen K 1.60, nečlen 2 K. jen pro zvané.
Hudba Sokola Černožického, osob. říz. p. V. Stránského.
Čistý výnos věnován bude obecné kuchyni Mautnerově.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovol. hasičů ve Smiřicích
O půl 8. hodině. Městský hostinec. V neděli 12. ledna 1902
Vstupné: člen 1 K, nečlen 2 K. Hudba Jaroměřská, řízením kapelníka p. F. J. Pekelskýho.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1902

 pozvánky
Věneček těl. Jednoty ,,Sokol" ve Smiřicích
Hotel ,,Andrejsek". Dne 5. ledna 1902. V 7 a půl hodin. Jen pro zvané. Razítko: Člen 1 K, Nečlen 2 K.
Tisk: Br. Peřinové v Hradci Králové

Smiřice - pozvánky
Ples železničních zřízenců ve Smiřicích
V sobotu 1. února 1902. Začátek v 7. hodin večer. V hostinci pana Pácalta
Hudba Sokola Černožického. Vstupné 1 K 40 h.
Čistý výnos ve prospěch sirotků a vdov po hornících v Mostě.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1903

Smiřice - pozvánky
Věneček mládenců smiřických
Dne 11. ledna 1903. V 7. hodin večer. V sále městského hostince.
Ve prospěch obecní kuchyně. Vstupné: Pán 1 K 20 h, dáma 40 h. Uctivě zvou pořadatelé.
Tisk: F. Popelka, Jaroměř knihtiskárna, litografie

Smiřice - pozvánky
Ples dobrovol. hasičů ve Smiřicích
Dne 17. ledna 1903. Začátek o půl osmé hodině.
Městský hostinec. Hudba Třebechovická. Vstupné člen 1 K, nečlen 2 K.
Ve prospěch podpůrné pokladny sborové.
Tisk: V. Augusta v Litomyšli.

 pozvánky
Dne 8. února 1903. V sále městského hostince.
Ples všeodb. spolku ,,Havlíček" ve Smiřicích.
Začátek v 7 hod. Hudba Jásenská. Vstupné 1 koruna 40 hal. Čistý výnos ve prospěch podpůrného fondu. Tisk: A. Neubert, Jílemnice

Smiřice - pozvánky
Ples všeodborového spolku ,,Havlíček" ve Smiřicích
Dne 8. února 1903. V sále městského hostince. začátek v 7 hodin.
Hudba Jásenská. Vstupné 1 K 40 K (měly zde být jistě haléře - h)
Čistý výnos ve prospěch podpůrného fondu.
Tisk: A. Neubert, Jílemnice

Smiřice - pozvánky
Ples I. živnost. společenstva ve Smiřicích
V neděli 15. února 1903. Začátek o půl 8. hod. Vstupné: člen K 1.20, nečlen 2 K. V městském hostinci.
Čistý výnos věnuje se obecné kuchyni Mautnerově. Výhradně zvaní.
Hudba Jaroměřská, osob. řízením p. F.J. Pekelského..
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1905

 pozvánky
V neděli 12. února 1905. Začátek v 7 a půl hod. večer.
Ples I. živnosten. společenstva ve Smiřicích
ve prospěch obecné kuchyně Mautnerovy.
Vstupné: člen K 1.20, nečlen 2 K. Městský hotel. Výhradně zvaní.
Hudba Jaroměřská, osob. řízením kapelníka p. F. Pekelského. Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové

V neděli 26. února 1905
pozvánky Ples Pěv.-ochotn. jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
Člena ,,První České pěv. a hudební Župy"
V sále hotelu ,,Andrejsek". Začátek v 8 hod. Jen pro zvané. Vstupné: Pán 3 K.
Hudba C. a K. Pěš. pluku čís. 36., osob. říz. kapelníka P. M. Hejdy.
Čistý výnos věnován bude ve prospěch Ústř. Matice šk. a Mautnerovy kuchyně chudých.
Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové

Na jiné pozvánce jsem našel vyúčtování plesu:
Příjem:
Subskribre 148,- K, vstupné 115.-, celkem 263,- K
Vydání:
Portýr 3 K hudba 95.72 zpropitné 2 pozvánky 17.75 sluha 5.16 dekorace 40 známky 3.68 dovoz nástrojů 2.40 porta 0.75 hudebné 12.80 tan. poř. dám 26.13 tan. poř. pán 2.50 lesní vůně 1.60 porto od vzorků 0.92 hostinský 35.48 celkem 249.89 K
Příjem 263.-
Vydání 249.89
Výnos 13.11 K
Obecní kuchyni 20 K
Ú.M.Š. 20 K
Deficit 26.89 K