Pozvánky

Zpět na hlavní stránku

Tato stránka doplňuje smiřické pozvánky --- na této straně. ---

Většina materiálů je ze smiřického archivu, poslala mi je pí. Reichová.
 pozvánky
Dne 21. ledna 1900. Začátek v 7 hodin.
Ples Tělocvično-hasičské jednoty ,,Sokol" ve Velké Skalici.
Hostinec br. Jana Pultra. Vstupné 1 K 20 h. Hudba spolková. Tisk: Br. Peřinové Hradec Králové.

 pozvánky
V neděli, dne 27. ledna 1907 Věneček děvčat Vlkovských
V hostinci pana Václava Martina. Začátek v 7 hodin. Vstupné 1 korunu. Tisk: Nejedlý, Jaroměř.

 pozvánky  pozvánky
Vlevo: V neděli, dne 18. února 1906. V hostinci p. V. Martina.
Vínek dívek Vlkovských.
Hudba jasenská říz. kap. p. Fňouka. Začátek o 6 hod. Vstupné K. 1.-. Tisk: V. Nejedlý, Jaroměř.

Vpravo:15. února 1903. Sál p. Václ. Martina.
Vínek mládenců a dívek Vlkovských
Začátek v 7 hod. večer. Vstupné: pán 1 K, dáma 1 K. Uctivě zvou Pořadatelé
Tisk: Cornstein a Smolík Jaroměř.

 pozvánky
19. února 1898. V 7 hod. večer.
Ples tkalcovských a mlynářských dělníků továrny p. J. Sehnoutky v Černožicích.
Sál p. J. Berana. Vstupné pán 50 kr., dáma 20 kr. Hudba Sokola Černožického.
Zvaní i nezvaní budou nám vítáni. Tisk: F. Popelka, Jaroměř.

 pozvánky  pozvánky  pozvánky
Vlevo: 17. února 1900. V 7. hodin.
Společný ples v hostinci p. J. Kučery v Hubílese
Vstupné 1 koruna 20 haléřů. Tisk: Popelka, Jaroměř

Uprostřed: Rybářský ples ve Velké Skalici v sále p. J. Pultra.
Dne 10. února V 7 hodin večer. Vstupné 1,20 K. Hudba Černilovská. Uctivě zvou pořadatelé. Tisk: Bratři Peřinové v Hradci Králové.

Vpravo: V neděli 21. ledna 1906. Začátek v 7 hod. večer. V sále Jana Pultra. Vstupné 1 K 20 h.
Čistý výnos ve prospěch spolkové pokladny
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Velké Skalici
Tisk: Bratři Peřinové v Hradci Králové.
Pozvánka byla doručena na adresu: Velectěný Pán pan L. Vir dvorní dodavatel pečiva Smiřice


Oznámení


Smiřice - oznámení Stanislav Hofmeister,
úředník lihovaru ve Smiřicích,
s chotí Marií, rozenou Voltovou
oznamují, že uzavřeli dne 27.února 1919 občanský sňatek u Okresního hejtmanství ve Dvoře Králové nad Labem.
V Hradci Králové ( Náměstí 17 ). V březnu 1919

oznámení MUC. Libuše Zemková ze Smiřic n. Lab.
oznamuje, že bude v sobotu 21. února 1920
o 11. hod. dopoledne ve velké aule Karlovy
university v Praze veřejně prohlášena
doktorem veškerého lékařství.
Od Ivy Urbanové
Smiřice - oznámení Pamětní síň a archiv města Smiřic
pod záštitou Místního národního výboru
otevře v rámci májových oslav
ve čtvrtek 5. května 1966 v 9 hod. dopoledne
Výstavku písemných prací, výkresů, ukázky
ručních prací žákyň a žáků smiřické školy
od roku 1840.
Tuto výstavku můžeme nazvat:
Školní práce našich pradědů, dědů a otců
s pohledem na dnešní generaci."
Výstavka bude otevřena každou neděli
od 9-12 hod a od 14 - 17 hod. Pro školní
návštěvy jest výstavka otevřena denně, nutno
však ohlásit předem den a hodinu návštěvy.
Správce pamětní síně a archivu:
Karel Vorel