Smiřice - pozvánky z let 1868 - 1895

Zpět na hlavní stránku     Novější pozvánky    Pozvánky z jiných míst

Za většinu pozvánek děkuji ochotnému sběrateli, další ze smiřického archivu mi poslala pí. Reichová.
Pozvánky mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.1868 a 1872

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Ples pěvecké jednoty ,,Hanka"
v Smiřicích, v sobotu dne 15. února 1868. v hostinci u ,,zeleného stromu". Začátek v 7 hodin. Vstupné pán 1 zl. 20 kr.
Hudba vojenská. Restauraci převzal zdejší vinárník p. J. A. Herrmann. Tisk V. Goetschnera v Hradci Králové.

Vpravo: Pozvánka z roku 1872: Pěvecká jednota ,,Hanka" uspořádá dne 2. června v restauraci ,,na lednici" v Smiřicích Taneční věneček
ke kterémuž uctivě zve Výbor. Vstupné: pp. údové 30 kr., hosté 60 kr, začátek v 5 hodin. Tisk V. Götschnera.1886

Smiřice - pozvánky
Ples Sboru dobrovolných hasičů
V sále Jos. Lefnara dne 17. ledna 1886 v Smiřicích
Začátek v 7. hodin. Vstupné: nečlen 1 zl.- kr., člen -60 kr
Tisk Jos. ... v Litomyšli. (foto z aukce)


1887

Smiřice - pozvánky
Ples pěvecké jednoty ,,Hanka" v sále městského hostince ve Smiřicích dne 2. února 1887
Začátek v 8 hodin. Vstupné: host 1 zl. 20 kr. člen 80 kr.
Litogr. Th. Böhm Nové Město n. / Met.


1888

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích n. Labem
v neděli, dne 5. února 1888. 7 hodin. Městský hostinec. Vstupné: 1 zl. člen 60 kr
Tisk: J. Pak, Kolín

Smiřice - pozvánky
Ples Prvního živnostenského spolku v Smiřicích
v neděli, dne 12. února 1888. V sále ,,Městského hostince". Začátek v 7 hodin. Vstupné: host zl. 1,- člen zl -,60
Tisk: Bratři Peřinové, Hradec Králové

Smiřice - pozvánky
Ve prospěch ,,Ústřední Matice Školské" ! .
Místní odbor ,,Ú.M.Š." pro Smiřice a okolí pořádá za laskavého spoluúčinkování dam .
v den posvícení, v neděli dne 14. října 1888 odpoledne.
Salonní koncert a večer taneční zábavu v sále hotelu ,,Andrejsek" ve Smiřicích
Hudba c. k. pěš. pluku č. 94 osobním řízením chvalně známého kapelníka pana Jos. Matyse..
Vstupné do koncertu: pán 30 kr., rodina 50 kr. Vstupné do taneční zábavy pán 1 zl.
Tisk: Bratři Peřinové, Hradec Králové


1889

Smiřice - pozvánky
Ples Živnostenského spolku ve Smiřicích.
27. ledna 1889. Městský hostinec. V 7 hodin. Vstupné: člen 60 kr., pp. hosté 1 zl.
Tisk: Bratři Peřinové, Hradec Králové

Smiřice - pozvánky
Ples Pěvecké jednoty ,,Hanka ve Smiřicích.
v sobotu, dne 2. února 1889. Hotel Andrejsek. začátek o 7 1/2. hodině. Vstupné: člen 80 kr., nečlen 1 zl.
Tiskem J. Paka v Kolíně


1891

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích
18. dne m. ledna 1891 v sále hostince p. Josefa Lefnara.
Začátek v 7 hodin. Vstupné 1 zl., člen 50 kr. Hudba Sokola Třebechovického.

Smiřice - pozvánky
Ples Prvního živnostenského spolku ve Smiřicích.
25. ledna 1891. V 7 hodin večer. V sále hotelu Andrejsek Vstupné: člen 60 kr., host 1 zl.
Tisk: Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Maškarní ples Pěvecko-ochot. jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích.
Dne 1. února 1891. Hotel Andrejsek. O půl 8 hod. več. Hudba Sokola Třebechovického. Jen pro zvané.
Legitimace pro masky vydává, reklamace přijímá a veškeré dotazy zodpoví předseda jednoty.
Vstupné: P.T. host 1 zl., P.T. maska 70 kr., P.T. člen 70 kr.
Tisk: Peřinové, Hradec Král.


1892

Smiřice - pozvánky
Maškarní Ples Pěvecko-ochot. Jednoty Hanka ve Smiřicích
Hotel Andrejsek. Dne 7. února 1892. O půl 8. hodině večerní. Hudba Sokola Třebechovického. Vstupné: pán 1 zl., maska 50 kr.
Jen pro zvané. Legitimace pro masky vydává, reklamace přijímá a veškeré dotazy zodpoví předseda jednoty.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1893

Smiřice - pozvánky
Ples Pěv.-ochotnické jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
Dne 2. února 1893. V 7 hodin večer. Hotel Andrejsek. Hudba Sokola Třebechovického. Vstupné: pán 1 zl.
Br. Peřinové, Hradec Král.
Začátek v 7 hodin. Vstupné 1 zl., člen 50 kr. Hudba Sokola Třebechovického.

Smiřice - pozvánky
Věneček omladiny řemeslnické ve Smiřicích.
Dne 17. září 1893. Začátek v 7 hodin večer. V městském hostinci. Vstupné: pán 60 kr., dáma 20 kr.
Čistý výnos věnován bude místní tělocvično-hasičské jednotě ,,Sokol". Uctivě zvou pořadatelé.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1894

Smiřice - pozvánky
Ples Prvního Živnost. Společenstva ve Smiřicích
Dne 28. ledna 1894. V 8 hodin večer. V sále městského hostince. Vstupné: člen 60 kr., nečlen 1 zl. Hudba Sokola Třebechovického.
Čistý výnos věnován bude Mautnerově kuchyni pro chudé.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Vlevo je vrchní strana složené pozvánky, vpravo pravá vnitřní strana.
Ples. Úředníků ve Smiřicích
Dne 1. února 1894. Hotel Andrejsek. Výhradně pro zvané.
Tisk: V.B.Batovec v Praze.


1895

Smiřice - pozvánky
Stolová společnost ,,u Slezáků" Ples
2. únor 1895. V 8 hodin. Hotel Andrejsek. Hudba Sokola Třebechovického. Vstupné 3 kor. Jen zvaní.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples I. živnostensk. společenstva ve Smiřicích.
V neděli dne 17. února 1965. Začátek o 7. hodině. Hotel "Andrejsek"
Hudba Sokola Třebechovického. Výhradně pro zvané. Vstupné: člen 60 kr., host 1 zl.
Čistý výnos ve prospěch obecné kuchyně Mautnerovy. Zdroj: aukro.