Smiřice - sokolské vysvědčení

Zpět na hlavní stránku

Sokol Jiráskova Sokolská župa podkrkonošská.

Vysvědčení

Sestra Libuše Karlová
narozená dne 3. listopadu 1918
člen tělocvičné jednoty Sokol v
Smiřicích nad Labem
podrobila se dne 4. listopadu 1945 župní

zkoušce pomahatelské ( cvičitelské je přeškrtnuto ) a

uznána byla způsobilou.

jednatel - Jindra Prostředník ( ? )
starosta - ( ? )
náčelnice - Bártová Míla
Členové zkušebního sboru:


Razítko má text:
Sokolská župa podkrkonošská - Jiráskova..Dokument mi poslal Otakar Karel ( syn )
z něm. Hamburku.