Smiřice - rodina Karlova

Za materiály děkuji panu Otakaru Karlovi z německého Hamburku a ing. Plškovi.

Zpět na hlavní stránku     grafik prof. Eduard Karel

Karlovi ze Smiřic - rodokmen    Karlovi z Habřiny - rodokmenKarlovi
Rodina Karlova.
Karel Josef (*1882), děti Zdenka (*1911), Jiří (*1912), Libuše (*1918) žena Barbora (*1887) a syn Miroslav (*1912)
r.1921 foto ateliér Pešek Smiřice

Karlovi
Rodina Karlova.

Barbora Karlová Barbora Karlová
Barbora Karlová rozená Miškovská *4.12.1887.

Jan Jan
Jan Karel bratr Josefa. *17.01.1893 Sm. 90 sedlář Sm. †22.06.1985
Pohled adresovaný Betty Karlové choti úředníka 30.1.1915: Milá Bettynko!
Přijmi mylí pozdrav a jak as poznáš dle fotografie "strýčka Jana,, Ti zde posílám.
Prohlídni uvažuj a odepiš jak se Vám ve spolek zamlouvám.
Zdraví a líbá Vás Váš J. Karel
Vpravo: Jan Karel, mistr řeznický Smiřice č. 77, si vzal Annu Sehnoutkovou ze Smiřic č. 5.

děda
Josef Karel byl úředník ve smiřické firmě Malburg. (stojí uprostřed)

děda
Josef Karel *04.07.1882 a Novákovi.

děda
Blažena Nováková, Dana Kučerová, Líba Karlová, František Novák a Josef Karel.

děda
František Novák, Líba Karlová, Dana Kučerová, Luděk Kučera, Blažena Nováková a Josef Karel.

děda

děda

Libuše Karlová
Oznámení o smrti Josefa Karla Smiřice 27.4.1961, rukopis Libuše Karlové.

Karlovi
Smuteční oznámení o smrti Josefa Karla †26.4.1961.
Dříve se jezdilo do krematoria až do Pardubic, později do Kuklen v Hradci Králové.
Dnes většinou využíváme k rozloučení kostel církve čsl. ve Smiřicích.

Libuše Karlová
Na zadní straně fotografie je popis, bez určení pořadí:
Mirka Šmejda, Josef Pešek, Karel Ulrych, Bohouš Hemelík, Irča Čeřovská, Emila Klapková a Líba Karlová
Kliknutím se fotografie zvětší a ukáže děti
Dům čp. 14 - "Boží oko" ve smiřické Palackého ulici je popsán na této stránce.Libuše Karlová

Libuše Karlová
Libuše Karlová, matka Otakara Karla.
Otec Otakara byl Otokar Kodyš --- jeho rodokmen je na této stránce:

Libuše Karlová
Kliknutím se fotografie zvětší

Libuše Karlová
Podpisy žen na druhé straně skupinové fotografie.
Vyluštěná jména: Faltová, E. Faltysová, Dana Drahorádová, J. Baudyšová, Míla Kábrtová, Líba Dubnová, Opočno,
Jarmila Krulichová Opočno, Tošovská, M. Machková, Jiřina Hrubá, Dana Šimková, J. Tomešová, Kuldová ...

Libuše Karlová
Vyluštěná jména: J. Tomková, Míla Šrámková, Marta Škodová, M. Hronovská, V. Kroupová, Jar. Koníčková,
Hana Prouzová, Jaklová, Jelínková, Hrnčířová, Bendová, Tůmová ...

červený kříž
I. samaritní kurs ve Smiřicích 30.4.1934, za vedení bratra MUDr. Aloise Zlámalíka.
Kliknutím se fotografie zvětší

Popis pí. Vágnerové v listopadu 2018:
první řada, zleva: uprostřed v bílých šatech Marie Kaubová - Svobodová, Ludmila Beranová - Krejčová, Božena Kaubová - Ficková, v pokleku pokrývač Stanislav Kudr a Jaroslav Zákravský.
sedící zleva: ?, Zemek z "vodárny" (Nývltova ulice), MUDr. Zlámalík, ? (pomocník Zlámalíka), zahrádkář Sychrovský,
první řada stojících zleva: Anežka Fantová - Dvořáková, ostatní neznáme, až se šátkem je Libuše Karlová, další je Marie Hniková - Šťastná, ?, Čermák z "Ohrad", Ládr z mandlu a pí. Koudelková.
V poslední řadě stojí druhý zleva Jan Kučera, uhlíř.


červený kříž
Vysvědčení Libuše Karlové.

diplom
Diplom socialistické výstavby II. stupně z roku 1951.
Při zachování nejlepší kvality práce překračovala trvale normu až na 160%.
Je vzorem uvědomělé svědomité pracovnice.

album
Album s vlastnoručně vyrobeným monogramem Libuše Karlové.
Jak píše Otakar Karel: "mamka zajistila svým vyrobeným razítkem v zubní laboratoři OUNZ Jaroměř".

Libuše    Libuše
Libuše Karlová.
Průkaz, že "jest oprávněna nositi odznak 1. stupně" Sokolská župa Podkrkonošská Jiráskova.Jiří
Svatba Jiřího Karla *1912 a Jaroslavy Zettlitzerové *1917 dne 24.4.1937 v Holohlavech
Zleva: Ing. Zdeněk Lameš, tech. rada, svědek nevěsty, Marie Zettlitzerová, sestra nevěsty, *1925, Miroslav Karel, bratr a svědek ženicha, *1912,
nevěsta a ženich, Jiřina Zettlitzerová, sestra nevěsty, *1924 a děkan Josef Roháč, oddávající kněz
Popis paní Jaroslava Navrátilová

Mirek a Mirka
Mirek a Mirka

děda
Manželé Šimkovi,
rodiče nevěsty Miroslavy Šimkové *1918, ženy Miroslava Karla *1912

dům
Smiřice, Kršovka čp.79, 1945 ve Smiřicích.
V okně zcela vlevo Barbora (*1887), zcela vpravo v okně Josef (*1882)

Karlovi
Otakar Karel píše: já, máma a babička.

Karlovi
Já a máma na jaroměřském letišti.

Karlovi
Já a máma - „strašně jsem se bál to si pamatuji, ale let samotný si už nepamatuji„.

Karlovi
Otakar Karel
Tato fotografie je z Jaroměře kde jsme bydleli v Ul. 5 Května asi někde čp. 136 nedaleko Nádražní ulice, kde jsme to měli kousek na nádraží za babičkou
do Smiřic, ale proč to píšu ty konve jsou dvě a mám je tu v Hamburku. Máma používala tyto konve potom v ul. Boženy němcové 415
nosila s nimi vodu nahoru kde jsme měli byt.

Karlovi
Otakar Karel - škola v Jaroměři

Karlovi
Ota přišel o maminku a opatrovníkem byl ustanoven 13.6.1967 Miroslav Karel.

Karlovi
Jirka, Mirek a Zdena
Popis: hoši 2 roky, já 3 roky Zdeňka

Karlovi
Vlevo maturitní foto Jiřího 19.3.1932 a Mirek na vojně v Dašicích 1935

Karlovi
Karel Jiří (*1912) s ženou Jaroslavou (*1917) a vnučkou Hanou. 16.5.1965 v Darkově.

----------------

Mirek píše 15.8.1989 své sestře:
"Jak píšeš, že zemřel Pepík Vachek, to byl lékárník a bydlel v Černožicích. Jenda Vachek je ve Smiřicích strojník."

----------------

Karlovi
Dopis z Pardubic Libuši Karlové.

Karlovi
Libuše Karlová měla nemanželského syna s Otakarem Kodyšem.
Zemřel při letecké nehodě. Stránka o Otakaru Kodyšovi.

Libuše Karlová
Blíže neurčené fotografie z alba Otakara Karla.

Libuše Karlová
Zadní strana kabinetek nahoře.

Zdenka Karlová
Antonín Škorpil a Zdenka Karlová - výpis z knihy sňatků ONV v Jaroměři

Ota
Otakar Karel, Vrchlabí - děkuji.
Karlovi ze Smiřic


a/ Karel Wenzel *cca 1759 ze Smiřic 27 † před r. 1827
  Kateřina Lukšová *cca 1774 dcera Václava z Rozběřic ¤¤ 02.07.1799 Sm. 34

   b1/ Jan Karel *01.07.1800 Sm. 90 řezník †02.01.1882 Sm. 77
     Anna Sehnoutková *22.11.1802 Sm. 116, dcera Josef Sehnoutka ze Sm. 5 a Anna Neumannová ze Sm. 37
        svatba 14.05.1827 Sm. 77

       c1/ Josef Karel *06.02.1826 Sm. 5 řezník ze Sm. 90 †14.08.1877 Sm. 90
        Františka Hejcmanová *01.03.1826 Sm. 90 †19.01.1890 Sm.90, svatba 31.01.1853 Sm. 77
         dcera Františka, truhláře ze Sm. 90 a a Slezáková ze Sm. 135

         d1/ Josef *19.07.1853 Sm. 90 řezník ze Sm. 90 †11.03.1910 Sm. 90
            Marie Šrámková *26.09.1855 Pil. dcera Karla z Piletic 6 †07.05.1927 Sm. 259, svatba 20.09.1881 Piletice 6
             e1/Josef *04.07.1882 Sm. 90 úředník lihovaru, †26.04.1961 Sm. 79
              Barbora Miškovská *4.12.1887 Pce komorná u Malburgů †05.06.1966 KV - ¤¤ 06.06.1910 Sm. 90
                dcera Jana Miškovského, hostinského v Pardubicích č. 221 a Marie Malá ze Starého Plesu č. 24
               f1/ Zdenka *12.06.1911 Sm. 90 Karlovy Vary, † 2000 Cheb si vzala Antonín Škorpil *10.1.1907
               f2/ Jiří - dvojčata *21.07.1912 Sm. 94 tech. úředník †09.11.1980 BpH
                 Jaroslava Zettlitzerová *29.04.1917 Kasanice 19 †12.12.1979 BpH ¤¤ 24.04.1937 Hol 83
                  g1/ Jaroslava - Navrátilová *1938 Jaroměř, Bystřice pod Hostýnem
                  g2/ Jiřina - Ustohalová *1940 Černilov, Napajedla
               f3/ Miroslav - dvojče *21.07.1912 Sm. 94 obch. příručí †03.05.1993 DK
                  Miroslava *28.10.1918 (poručník Oty) †03.07.2009 DK
                   g/ bez dětí
               f4/ Libuše *03.11.1918 Sm. 65 OÚNZ Jaroměř †07.05.1967
                   g/ Karel Otakar *1956 Jaroměř, Hamburk
                     otec Otokar Kodyš *21.11.1906 Sm 82, voják, †03.07.1956, pád letadla         ====> Stránka o Otokaru Kodyšovi
                    žena Alena Ouhrabková *1957 Vrchlabí, ¤¤ 11.01.1992 Vrchlabí
            e2/ Eduard *24.07.1883 Sm. 90 záškrt †08.01.1885 Sm. 90
            e3/ Marie *02.06.1886 Sm. 90 dtto †07.10.1891 Sm. 90
            e4/ Emilie *07.09.1888 Sm. 90 dtto †17.12.1890 Sm. 90
            e5/ Hedvika *14.04.1890 Sm. 90 27 let †12.01.1917 Sm. 90
            e6/ Jan *17.01.1893 Sm. 90 sedlář Sm. †22.06.1985
              Josefa Miškovská *27.3.1892 Chrudim (sestra Barbory (e1/) - ¤¤ 07.11.1921 Sm. 86, MB
               f/ bez dětí

         d2/ Jan (Johann) *16.06.1855 Sm. 90 padl ve válce

         d3/ František *12.04.1859 Sm. 90 †06.03.1902 Černožice, učil v Holohlavech, pak řídící učitel v Černožicích a HK
            Marie Flégrová *2.7.1865 Hol. 3, dcera František Flégr †27.05.1940 HK - ¤¤ 23.02.1886 Holohlavy 35
            e1/ Marie *22.09.1886 Hol. 41 †07.11.1892 Černožice
            e2/ Růžena *16.03.1888 † 1929 Hol. 41
            e3/ Bohuslav *20.06.1892 Černožice škola si vzal 23.10.1921 na Pouchově Vlasta Fialová
            e4/ Lidmila *11.08.1896 † 1982 Černožice škola

          d4/ Eduard Karel *20.1.1861 Sm. 90 / 239 †18.10.1950 Turnov     ====> Stránka o Eduardu Karlovi
           význačný grafik a rytec, dožil v Turnově, Alej Legií 754
           Františka Bernardová *12.3.1864 Modřišice 13 u Turnova †28.06.1944 Turnov
           koláře Antonín Bernard a Anna roz. Tomsová - ¤¤ 05.05.1890 ve Vídni 18-Währing
            e1/ Františka *10.12.1886 Vídeň nemanž. †21.11.1955 Turnov
            e2/ Eduard *08.07.1888 Vídeň nemanž. †03.12.1906 Praha
            e3/ Anton *26.09.1889 Vídeň nemanž. †03.11.1889 Vídeň
            e4/ Vilemína Anna *04.03.1895 Praha Žižkov Nusle †16.01.1916 Praha
              všechny děti zemřely svobodné bez potomků

         d5/ Pavlína *17.02.1869 Sm. 90 si vzala 05.02.1895 Kraus Josef *03.03.1842 Pecka obchodník v Miletíně

      c2/ Marie Karlová *20.07.1828 Sm. 6 †08.07.1829 Sm. 77
      c3/ Jan Karel *17.09.1830 Sm. 77
      c4/ František Karel *06.08.1832 Sm. 77 †06.01.1837 Sm. 77

      c5/ Antonín Karel *06.09.1834 Sm. 77 mistr řeznický 31 let †04.03.1866 Sm. 77 (sebevražda)
        Františka Hodková *cca 1832 35 let †04.03.1866 Sm. 77 (vražda)
        dcera Jana, koláře ze Sm. 34 a Marie Karasová ze Skaličky - ¤¤ 12.09.1859 Sm. 34 25 a 27 let
         d1/ Jan *28.11.1859 Sm. 77
         d2/ Marie *02.06.1861 Sm. 34 si vzala 03.02.1885 Kutík Jan *04.12.1857 Sm.      rodokmen rodiny Kutíkovy ===>
         d3/ Anna *12.09.1863 Sm. 77 si vzala 25.08.1885 Pitr František *03.02.1885 Třebech. barvíř v Třebechovicích 47
         d4/ Josef *06.02.1865 Sm. 77 †17.08.1865 Sm. 77

      c6/ Václav Karel *21.09.1839 Sm. 77 †24.02.1918 Sm. 77 si vzal 27.04.1869
        Anna Kotlandová *25.7.1848 dcera Václava †20.06.1927 Sm. 77
         d1/ Marie *16.01.1870 Sm. 77
         d2/ Anna *30.10.1871 Sm. 77 †31.12.1961 si vzala Václav Volt     ====> rodokmen Volt
         d3/ Lambertina *16.02.1874 Sm. 77 si vzala 11.07.1895 Šimek Josef *02.02.1868 pekař ze Sm. 194
         d4/ Vojtěch *24.04.1875 Sm. 77
         d5/ Jan *29.05.1880 Sm. 77 † padl na It. frontě
         d6/ Antonie *31.01.1882 Sm. 77 †06.04.1882 Sm. 84
         d7/ Aloisie *15.06.1885 Sm. 77 si vzala 09.06.1904 Strejc Stanislav *7.05.1877 Pha
         d8/ Václav *23.10.1887 Sm. 77 †03.01.1893 Sm. 77

      c8/ Františka Karlová *25.05.1841 Sm. 77 †12.05.1842 Sm. 77

   b2/ Kateřina Karlová *18.06.1803 Sm. 99

sestavil Milan Plšek
Smiřice, 2019-02-03

hrob
František Karel, bratr Eduarda, má hrob v Holohlavech. 31.10.2018

Český učitel
věstník Zemského ústředního spolku jednot učitelských v Čechách 2.4.1902
    V sobotu 8. března t. r. pohřben byl v Holohlavech za veliké účasti všeobecně oblíbený řídící učitel z Černožic, pan Frant. Karel. Neúprosná smrt vyrvala nám milovaného druha v letech plné práce. Zemřel neočekávaně po mnohých duševních mukách, sesláblý tělem i duchem ve věku 42 let. Zesnulý trpěl po delší čas nervosou, která již loni před prázdninami ze školy jej vypudila. Po prázdninách trochu zotaven učil znovu. Často však vyšel ze třídy potáceje se, bled — ale o vnitřních mukách svých nikdy nemluvil. I zdálo se, že choroba jeho není příliš vážnou. Dne 8. února ulehl, 6. března odpoledne tiše skonal v náručí svých drahých. Pohřbu jeho súčastnilo se nejširší okolí. Beseda, spolky zpěvácké, Sokolské a hasičské vyprovodily milého svého člena. A když nad rakví promluvil osobní přítel zesnulého, poslanec pan Jan Jaroš, — když líčil jeho tichý, plodný život a když loučil se dojemně s mužem pracujícím až do sklesnutí, bylo mocné pohnutí v velikém shromáždění a mnohá slza zalila oči. Vždyť zesnulý žil v paměti každého jako milý společník, jako vzorný občan, vzorný učitel a obětavý pracovník v životě veřejném. Zvláště kolegou uměl býti a kolegialita nebyla u něho slovem, ona hřála srdce jeho a pro každého kolegu dýchala teplem přátelství, uznávání a odpouštění.


čp. 77 čp. 90
Vlevo: již zbourané čp. 77, dnes je zde vjezd do ulice Zahradní.
Zde v roce 1866 Antonín Karel zabil svou ženu Františku a potom i sebe
Vzadu na kopci je částečně vidět bývalý hostinec Na lednici.
Vpravo: pan Plšek vyfotil čp. 90 stojící v Palackého ulici. 1.12.2018

Karlovi z Habřiny


KAREL Jan a Marie
    a1/ Alžběta *28.09.1736 Habřina
    s2/ Matěj *12.02.1740 Ha
    a3/ Dorota *16.04.1744 Ha
    a4/ Johann *23.03.1746 Ha pokračování a4)
    a5/ Marie *05.07.1748 Ha
    a6/ Václav *21.03.1751 Ha

-----------------------

===> pokračování a4)
KAREL Jan 1/4 sedlák z Habřiny 21, † před r.1837, vdovec si vzal 12.5.1782
    Kateřina Bukačová, dcera Václav Bukač z Habřiny 1
    b1/ Anna *15.05.1786 Ha17 vzala si 10.2.1805 Matěj Pospíšil z Rodova
    b2/ Kateřina *23.03.1790 †29.8.1790 Ha17
    b3/ Josef *31.12.1791 Habřina. Ha17 †10.4.1863 Ha21 pokračování b3)
    b4/ Kateřina *11.03.1794 Ha17
    b5/ Alžběta *14.03.1797 Ha55 si vzala 23.10.1817 Johan Sklenka, t.č.voják
    b6/ Františka *04.01.1801 Ha55

-----------------------

pokračování b3)
KAREL Josef *31.12.1791 Habřina. †10.4.1863 Ha21 1/4 sedlák, si vzal 26.04.1812 Ha21
  Kateřina Skořepová *1.11.1792 †6.12.1873 Ha, dcera Matěj Skořepa a Anna Nováková z Ha1,
    c1/ Václav Karel *23.2.1813 †27.8.1892 Ha21, si vzal 03.02.1834 Marie Novotná *asi 1808 †15.6.1887,
     dcera Johanna z Ha28 a Kateřiny,

    c2/ Jan Nep. Karel *26.03.1815 †6.4.1883, podruh, Ha21, si vzal 09.11.1847
     Marie Modrá, *asi 1822 †3.12.1885 z Hustířan 41, dcera Jana a Marie Macátková
       d1/ Václav *19.01.1847 Hustířany 41 † po r. 1918, si vzal 20.09.1875 Kateřina Bartošková *19.11.1845 Vlkov 40 †17.8.1918
          e1/ Marie *asi 1875 HU41, svatba 11.9.1897 František Hak, čeledín z Vilantic 39,
              syn Václav Hak z Vilantic a Anna Hynek ze Světí
          e2/ Anna *30.11.1876 HU41, svatba 23.7.1900 František Balda, nádeník z Velichovek,
              syn Jana Baldy a Marie Hostein z Habřiny 45
          e3/ Václav *17.8.1878 Hustířany 41, svatba 10.11.1903 s Antonie Jirkova, *13.11.1881 v Semonicích 42,
              dcera Václav Jirka, výhybkáře v Černožicích a Marie Novotná
          e4/ Jan *6.1.1881 HU41, dělník, svatba 16.7.1921 s Antonie Šedivá, *9.11.1980
              dcera Josef Šedivý ze Lhotky 34 a Marie Špensberger z B. Poličan
          e5/ František, *19.12.1882 HU41, dělník, svatba s Anna Pekárková , *31.12.1882
              dcera Václav Pekárek, domkaře z Vilantic 31 a Barbora Ganáček Vilantice 67

       d2/ Anna+ *07.07.1849 Ha44

       d3/ Josef *16.03.1851 Ha68 Ha55, dělník si vzal 30.8.1880 v Chotěborkách Marie Peterova, *20.4.1859 †28.9.1916 Hu54,
         dcera Jana Petery z Hustířan a Josefa Kozlovská z Hustířan
          e1/ Anna *9.4.1886 HU41. svatba 13.1.1912 s Alois Šolc, čeledín z Dubu u Nechanic, *3.10.1878,
            syn Jana Šolce a Anna Němečkova
          e2/ Marie *11.2.1888 HU40,. svatba 17.6.1911 s Josef Švasta *13.3.1887, zedník Velichovky
            syn Karla Švasty a Marie Tomášová
          e3/ Josef, dělník v HU *22.3.1890 HU32 †17.6.1928 HU47, zemřel svobodny na zánět pohrudnice
          e4/ Františka, *11.2.1893 HU43, svatba 29.4.1919 s Václav Holeček *25.5.1889, rolník HU30
            syn Josefa Holečka z HU a Emilie Rindt z HU

       d4/ Anna *27.08.1853 Ha68 si vzala 12.8.1878 Jan Hanousek

    c3/ Josef Karel *20.01.1821 Ha21 chalupník si vzal 26.04.1842 Vlkov 37 Marie Říhová *1821
      dcera Václava a Kateřina Valášková z Vlkova 46,
       d1/ Václav *30.04.1843 Ha21 †06.05.1843

       d2/ Anna *31.07.1845 Ha21 si vzala 09.07.1867 Petzák František *01.07.1831 Dubenec

       d3/ Václav *7.3.1847Sm.42 †27.3.1920 Ha21, si vzal 21.02.1870
        Marie Moníková *29.9.1847 Vlkov7 †13.1.1925 dcera Jan Moník, učitele ve Vlkově
          e1/ Václav *27.08.1870 Sm 42 13.5.1920 Jr. - oběšeni, obuvník v Jaroměři
             1. žena Marie Jechova, *8.6.1862 Jilm u Jilemnice †6.4.1896 Jr. - vysíleni po krvetoku,
            dcera Josef Jech, tkalce z Jilemnice a Marie Smrčková , svatba 5.8.1895
             2. žena Kateřina Mňukova, posluhovačka *17.12.1865 Zámrsk †8.7.1904 Jr.31
            dcera Jana Mnuka ze Zámrsku a Kateřina Květenská , svatba 29.9.1896
             3. žena - Marie Nechutova, *20.5.1877 Seletice. nemanželská dcera Alžběta Nechutova,
            neman. dcera Anny Nechutovy, dcery Jana Nechuty a Lidmila Mramorková, svatba 7.1.1905
               f1/ Adolf Karel *11.9.1905 Rochlice u Liberce /jeho otec tam byl krátkou dobu obuvníkem/ †23.3.1968 Jaroměř - tkadlec v továrně
                  manželka Marie Exlerova, *20.9.1906 Schiffbeck / Hamburk/ †25.7.1967 Josefov, svatba 19.1.1929 - 5.12.1956 rozvod
                  dcera František Exler, nezvěstného dělníka z Hamburku a zemřelé Marie Jakubská z Chlistova,
                    g1/ Alena, provd. Vochomůrková 18.2.1929 - 18.2.1986 Čes. Lipa
                    g2/ Milada, provd. Šmídova
                    g3/ Věra, provd. Mandelová *8.2.1932 †2018 NSR
                    g4/ Jiřina, provd. Houžvičkova *11.6.1933 †2019 Č.Lipa
                    g5/ Adolf Karel
                    g6/ Jaroslav *asi 1940 †1949 Josefov na záškrt

          e2/Josef *27.02.1872 Sm 42 †20.01.1890
          e3 Františka *11.10.1873 Sm 170
          e4/ Anna *27.07.1875 Sm 170
          e5/ Marie 6.8.1878 Jr.8 - 6.3.1951 Mostek
             manžel Josef Štefec, obuvník v Jaroměři 216, *27.4.1874 Střítež, fara Modletín
             svatba 3.11.1898 - 15.2.1921 /rozvod/
          e6/ Emilie, *5.10.1887 Jar. 2 cihelny,
             manžel Ignác Nádvorník, krejčí, *9.8.1897 ve Svratce u Hlinska
          e7/ Antonin, pomocník zámečnický, *10.6.1882 Jaroměř, †31.12.1916, padl, byl prohlášen za mrtvého
             manželka Barbora Kovrzalová,*28.11.1891 Lahovice u Prahy,
             dcera František Kovrzal dělníka z Lahovic a Kateřina Holečková z Lahovic
             svatba 16.11.1911 v kostele u sv.Jakuba Většího ve Zbraslavi

       d4/ Marie *22.10.1849 Ha21
       d5/ Josef *12.08.1851 Ha21
       d6/ František *25.04.1853 Ha21 †30.05.1853
       d7/ Josefa *01.11.1855 Ha21

    c4/ Matyáš (Matěj) Karel *20.02.1821 Ha21
      1. žena ??
      2. žena Anna Findlerová *cca 1820 dcera Josefa z Dubence 67 a Barbory z Dubence 172
        svatba 17.06.1845 Dubenec 21, vdovec, 22 a 25 let (Fiedlerová)
       d1/ Josef *08.03.1849 Ha21 švec †18.02.1931 Hol.
         Anna Němečková *10.2.1853 Neděliště 31 vdovec z Holohlav 102, svatba 01.06.1875
          e1/ Františka *10.02.1876 Ha67 si vzala 09.05.1898 Tuláček Josef *02.06.1872, Poniklá dělník z Holohlavy 20,
              měli děti 1898-1904 v Habřině 81
          e2/ Marie *14.10.1879 Ha67
          e3/ Stanislav *08.12.1882 Ha67 †06.03.1884 Ha67
          e4/ Růžena, *25.1.1885 Ha67
          e5/ Anna, *15.9.1893 Ha99

       d2/ Anna *20.12.1851 Ha66, si vzala 19.05.1876 Ulrych František *30.1.1851 Předměřice 110 služebník
       d3/ Františka+ *10.12.1853 Ha66
       d4/ Jan *22.07.1859 Ha67 †22.07.1859
       d5/ Jan - dvojčata *22.7.1859 Ha67 si vzal Anna Řeháková z Nedělišť
          e4/ Růžena, *25.1.1885 Ha67
          e5/Josef *24.02.1888 Ha67 padl ve válce †04.09.1917 Goriz
          e6/Anna, *15.9.1893 Ha99
       d6/ Marie *18.05.1861 Ha69 si vzala 08.01.1883 Honza Jan *24.07.1856 Světí

      3. žena Anna Juštova, dcera +Václava z Čern.28 a +Marie 36 let †23.12.1872 Ha67
       d7/ Josefa *28.03.1865 Ha69 †11.04.1865 Ha68
       d8/ Stanislav *21.06.1866 Ha69
       d9/ Josefa *31.08.1868 Ha69 †13.04.1869 Ha68

      4. žena Anna Pultrová, dcera Jan Pultr z Černilova 71 a Kateřiny 55 let †28.01.1895 Ha67, svatba 01.07.1873 Černilov 71
       d10/ Aloisie *02.11.1876 Ha69 služebná 21 let †14.06.1896 Ha67
       d11/ František *29.01.1879 Ha69 †12.02.1879 Ha67
       d12/ František *03.04.1880 Ha69 byl obuvníkem ve Dvoře Králové 73, vzal si 22.10.1907 v Dubenci
          Marie Voňkova, *2.9.1884 v Doubravici I/46,
          dcera Josef Voňka, tkalce z Doubravice a Anna Rejlová z Doubravice
       d13/ Františka *26.07.1883 Ha69 si vzala Václav Mlatečka svatba 04.07.1908 Žíreč

    c5/ Kateřina *24.09.1825 Ha21
       d1/ Františka *14.01.1850 Ha21 nem. dcera
       d2/ Anna+ *19.11.1855 Ha21 nem. dcera si vzala 28.04.1856 Kaufmann Josef *cca 1819 Ha68
       d3/ Václav *24.04.1860 Ha21 jako vdova

    c6/ František Karel *25.01.1828 Ha21
    c7/ Jiří Karel *01.01.1830 Ha21 †18.02.1830 Ha21

    c8/ Jiří Karel *19.02.1831 Ha21 dělník z Ha67 70 let †22.09.1900 Ha69
      Františka Tomášková *13.01.1839 Neděliště vdova 70 let †21.12.1909 Ha
      dcera Matěje z Nedělišť 55, dělnice v Habřině-Chlomek, svatba 07.02.1859 Neděliště 55 28 a 20 let
       d1/ Marie *13.01.1860 Ha21 si vzala 22.05.1882 Andrejs Josef *4.12.1853 Rožnov obuvník
       d2/ František *30.01.1863 Ha68 †23.05.1863 Ha25
       d3/ Josefa *28.10.1864 Ha68
       d4/ Františka *25.08.1866 Ha68, vzala si 24.10.1892 František Schejbal, cestář, *11.4.1864 Plotiště 101
       d5/ Josef *15.02.1869 Ha68 si vzal 3.2.1896 Pavla Voženílková *10.7.1862 Plotiště č. 51

       d6/ František *15.12.1871 Ha68, si vzal 01.10.1894
        Františka Andrejsková (jinde Andrejsová - pozn. P.) *19.03.1870 Ha75 58 let †22.05.1929 Ha12
         e1/ Václav *21.09.1895 Ha49 dělník
         e2/ Anna *05.09.1898 Úpice svob. 19 let †06.11.1917 Ha12
         e3/ Josef *22.09.1900 Ha12 zedník, si vzal 28.04.1928 Božena Kubelková *18.10.1906 Ha44 dcera Jana a Františky
         e4/ Marie *08.08.1904 Ha12
         e5/ Františka *20.01.1909 Ha12 si vzala 11.12.1932 Sm Jareš Václav *14.07.1908 Č.Mez.182
         e6/ Oldřiška *14.02.1911 Ha12 dělnice si vzala 17.10.1928 Černý Václav *18.02.1907 Ha26 dělník

       d7/ Anna *09.10.1875 Ha67 †28.11.1876 Ha67
       d8/ Anna *23.05.1878 Ha67 si vzala 21.01.1898 Habřina - Chlumek 67, Josef Hlava *25.02.1874 Hol.2
               pokračování Hlavových v rodokmenu Šmída

    c9/ Mikuláš Karel *16.04.1833 Ha21 dělník 77let †14.03.1911 Ha18
     Anna Svatošová z Velichovek 17, dcera Václav Svatoš a Alžběta Černíková, svatba 07.10.1856 Habřina 68
       d1/ František *31.07.1856 Ha68 †13.08.1856 nemanž.
       d2/ Josef *05.07.1857 Ha68 †23.09.1857
       d3/ Václav *27.08.1858 Ha68
       d4/ Františka *04.10.1860 Ha10, dělnice v Jaroměři 83. si vzala 19.1.1895 Václav Martinec, *1.8.1870 Velké Petrovice,
         před svatbou byla služka v Praze, zde měla 2 nemanželské děti.
       d5/ Josef *26.04.1863 Ha21 †18.8.1913 vzal si Marie Podhofova, *16.8.1859 Jasenná 67,
         nem. dcera Anny, man. dcery František Podhof, výměníka z Jasenné 70
       d6/ Marie *02.12.1866 Ha21 †02.01.1867 Ha21

    c10/ Marie Karlová *07.03.1835 Ha21
    c11/ Václav Karel *26.02.1837 Ha21
    c12/ Stanislav Karel *27.11.1838 Ha21 †11.04.1839

sestavil Milan Plšek 2019-01
doplnila paní Jarolímková 2021.01.