Smiřice - cihelna

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkucihelna
Cihly ze smiřické cihelny jsou v zíďce naproti fotce dole. Kolek je značen ležaté S a číslo šarže. Foto PS.

cihelna
Cihly které jsou použity v opěrné zdi na kopci Hankovy ulice ve Smiřicích nejsou ze smiřické cihelny,
vyrobila je cihelna Souček a Srdínko v Plotištích u Hradce Králové. 9.5.2018
Děkuji za informaci panu PS.plán
Plán rýsoval J. Andrejsek 11. července 1880.
Na polohopise vpravo nahoře, je nová pec zakreslena žlutě, níž vlevo je obdélník druhé pece (Ofen).
Dole je zakresleno nádraží, restaurace Na lednici a schody vlevo do cihelny.

Za doplnění děkuji Ing. Plškovi:
   .... plán pece cihelny z r.1880.
   Na dalších fotkách je vidět i vozík na zavážení cihlářské hlíny.
   Vlevo od domku správce je také vidět ještě nezasypaný tunel pod cestou, stojí tam u domku paní s děckem.
   Tunel sloužil k zavážení cihlářské hlíny do mísírny. Původně stála cihelna v prostoru mezi dnešní kuželnou a silnicí, terén tam byl snížen po vytěžené hlíně. Tam je také situována pec na plánku. Po vytěžení hlíny v této části pokračovala těžba na druhé straně dnešní silnice a k peci byla dopravována vozíky po kolejnicích, po vybudování cesty ke hřbitovu tedy tunelem. Později byla cihelna přemístěna za silnici, kde byla postavena průběžná oválná pec. V prohlubni po vytěžené hlíně byl nějaký čas třešňový sad, později zrušen a celá prohlubeň zavezena do úrovně silnice. Dnes pole mezi zahradami, kuželnou a hřbitovem. Já ještě pamatuji třešňový sad, hlídač nás párkrát naháněl. I tunel byl tehdy ještě průchodný, využíván ale již nebyl.
Milan Plšek 13.12.2015

-----------

Protokol sepsaný u obecního úřadu ve Smiřicích dne 24. července 1880.
   Předmětem jest komisní vyšetření žádosti správy velkostatku podané dne 12. července 880 za povolení stavby nové pece pro pálení cihel.
   … obmýšlenému zřízení nové pece na pálení cihel není z ohledu veřejných a policejních žádných překážek, jelikož na tom samém místě kde řečená pec postavená býti má již taková povolena stojí ku které též povolení udělené bylo.
   Já mezující soused Bohumil Šafář (čp. 54) nemám proti zřízení … ničehož k namítání ...

Ryntová-----------

Ze smiřické kroniky:
  Kdy byla založena cihelna státního velkostatku Smiřice nad nádražím, nemožno zjistiti, jistě však byla již v činnosti v r. 1869. V r. 1880 zřízena tam byla druhá vypalovací pec. Od cihelny vede přes t. zv. „starou cihelnu“ úzkokolejná dráha směrem k nádraží k vytahování klecí pro dopravu cihel drahou. V r. 1932 jsou v cihelně 2 kruhové vypalovací peci, každá se 14 komorami a roční výroba činí 3,000.000 cihel a 200 000 tašek. V menším množství vyrábějí se i roury a t. zv. „háky“. Na cihelně zaměstnán je 1 cihlář a v době kampaně 100 dělníků.

  V Liebiegově době ( 1863 - 1881 ) byla nad Smiřicemi zřízena i nová cihelna. Předtím se cihly pálily přímo ve městě: v prostranství u nynější školy a na tzv. bělidle poblíž malého stadionu. V r. 1880 měla cihelna v provozu 2 vypalovací pece. Cihelna byla součástí smiřického panství a ke statku patřila i po jeho zestátnění.

  16.3.1962 byla zastavena výroba v cihelně. V létě 1966 zahájil v prostorách bývalé cihelny činnost ,,podnik pro zúrodňování půdy". Za dva roky nikým nepovoleného provozu se této organizaci zdařilo znečistit prameny a studně značné části města západně od mlýnského náhona a jižně od Zemanovy ulice. - Sm. zpravodaj.

cihelna
Některé pracovnice smiřické cihelny přešly, po ukončení činnosti smiřické cihelny, do panelárny v Předměřicích.
Zleva: ?, pí. Mazáková ze Smiřic, Jaroslava Ryntová ze Smiřic, pí. Kudrová, Božena Černá z Holohlav, pí. Kopecká z Holohlav,
pí. Juričková z Holohlav, pí. Zilvarová, Jana Pácaltová z Holohlav, pán ?. Na obrázku nahoře je Jaroslava Ryntová.
Za foto a popis děkuji J. Ryntovi a Ivě Koudelkové roz. Černé.

cihelna    cihelna
Smiřice, 18. června 1923
P.T. Obecní úřad v Holohlavech.
   Na dotaz Berní správy ve Dvoře Králové, ohledně daně z obratu za Kruhovou cihelnu ve Smiřicích - myslíme, že by bylo nejvýhodnější, by se dotyčné obce Holohlavy a Smiřice dohodli mezi sebou, jelikož se provozovna nachází na Holohlavském katastru a kanceláře i většina expedice na katastru Smiřickém. Týká se daně z obratu na kterou obec se přihláška učiniti má.
Razítko a podpis.


cihelna
Ve velké budově byla komorová pec na strojní cihly. V malé budově stála kruhová pec na ruční cihly.
Podle pana Mengra bylo nejdůležitější seřídit plamen, aby se cihly nespálily.

cihelna
Dnešní stav prostoru cihelny. Cihelna byla původně budova vlevo dole. Budovy patřily ke Státním statkům Smiřice. Dole byly dílny
a kanceláře. Za sklady vpravo byla čistička obilí. Strojní pilu provozuje soukromá firma.
Budovy a věže pro krmení vzadu patřily k zaniklé statkové mléčné farmě. Foto ze dne 27.2.2005

cihelna
Antonín Menger (Mengr) v bílé košili vpravo, jeho žena Anna Mengrová stojí před ním. (nepracovala v cihelně)

cihelna
Zaměstnanci cihelny, pátý zleva v placaté čepici sedí Karel Veselý, nový správce (vedoucí) cihelny. Starý správce sedí jako šestý.
První stojící zleva je Karel Zelenka. Cihelna byla prodělečná, pan Veselý vyhrál konkurs na správce a přistěhoval se ze Zbraslavi.
Za informace a většinu fotografií děkuji p. Reichové.

cihelna cihelna
Z této fotografie je zvětšená část zobrazená nahoře.
Zvětšená část fotografie vlevo dole. Zleva dítě ?, vzadu Alois Zelenka (nevl. bratr Barbory),
Barbora Veselá a její muž, správce cihelny Karel Veselý.

cihelna
V domku nad cihelnou bydlel správce. Foto od L. Reichové
Další fotografie domku čp. 243 v Cukrovarské ulici.

cihelna
Pohled na domek z druhé strany, vlevo je vidět podchod pod silnicí. Barbora Veselá drží v náručí asi Jaroslavu Mengrovou.
Foto od L. Reichové

cihelna cihelna
Korespondenční lístek, adresovaný Slavnému důchodenskému úřadu c.k. velkostatku v Smiřicích
od firmy J. Knopf a sp. podnikatelé staveb v Klenči.
S díkem stvrzujeme Vám obnos 536 K 18 h., které Jste nám poštovní spořitelnou dne 6. prosince,
za vystavění továrního komína u Vaší kruhové cihelny ve Smiřicích, laskavě zaslali.
Obnos ten k dobru Vašemu připsán byl. Znamenáme se milerádi k službám ochotni. Kleneč 9.12.1901cihelna cihelna
Od paní Otčenášové mám fotografii pokládání dlažebních kostek na cestu, která vede kolem hřbitova a cihelny.
Vpravo Karel Veselý už jako důchodce. Ve vozíku sedí Josef Brezovský původem ze Slovenska.

cihelna
Od paní Vágnerové mám tuto fotografii. Dostala ji od p. Fr. Šindeláře a věnovala ji do sm. archivu.
Vpravo stojí pan Hlava (bydlel na Chlomku), v černé vestě je Fr. Šindelář (v roce 2006 mu je přes 80 let).
Ve druhé řadě, první zleva, klečí p. Hlavová (babička od Hlaváčků).
Kliknutím se fotografie zvětší

cihelna cihelna
Dveře vedly do kanceláří statkového střediska. Heslo má stálou platnost, často ho používáme.
Naproti budově cihelny vede pod silnicí tunel. Na druhé straně je dnes vchod zasypaný.

cihelna cihelna
Zpracovávala se kvalitní hlína, střešní tašky drží dodnes.
Na druhé straně tašek je vyražen málo znatelný nápis SMIŘICE - jak je vidět na vloženém obrázku.
Za tašku děkuji p. Vanžurovi z Rodova.

cihelna cihelna
cihelna
Prodejka na 1 000 kusů cihel plných za 500 Kčs, odebraných p. Škvrnou. Od p. Škvrny ze Smiřic.
Razítka na prodejce, nahoře: Smiřické cihelny, závod Smiřice. Dole: Jednota, v Hradci Králové, se sídlem, v N. Bydžově.
Prodejna, 05 - 173, Holohlavy, p. Smiřice. Podpis: Hanzlová, dne 10.8.1961 v Holohlavech.

cihelna
Prostory bývalé cihelny zabírala 10.6.2008 pila.