Smiřice - Cukrovarská ulice, čp. 243

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této uliciCukrovarská ulice
Čp. 243 - u domu vede doprava cesta k domům Na Lednici a ke kuželně. 18.11.2020

Cukrovarská ulice
Čp. 243 - pohled od domů nad nádražím. 31.3.2021

Cukrovarská ulice
Pro porovnání diapozitiv od p. Joneše ze šedesátých let minulého století. Vzadu stojí komín cihelny.

Cukrovarská ulice
Domek dostává novou podobu. 9.9.2009

Cukrovarská ulice
Zhotovení chodníku. 12.6.2020Cukrovarská ulice
Naproti bývalé cihelně stojí zničený domek čp. 243. 23.2.2006

Cukrovarská ulice
Původní název ulice, vedoucí ke hřbitovu. 23.2.2006

Cukrovarská ulice
23.2.2006

Cukrovarská ulice
23.2.2006

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
23.2.2006

Cukrovarská ulice
23.2.2006domek
Plán domku pro správce cihelny. Zdroj: SOA Hradec Králové

domek
Protokol za povolení stavby ,,nového obytného domku na dílci pozemku čkat. 268 ve Smiřicích" byl sepsán 4. května 1908.
Plán rýsoval c.k. stavitel Stanislav Pešina 6.4.1908. Povolení k užívání bylo podáno dne 28.10.1908.

cihelna
V domku nad cihelnou bydlel správce. Foto od L. Reichové

cihelna
Pohled na domek z druhé strany, vlevo je vidět podchod pod silnicí. Barbora Veselá drží v náručí asi Jaroslavu Mengrovou.
Foto od L. Reichové