Cukrovar Smiřice, schůze ROH 23.6.1988

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.
Na místě zbouraného cukrovaru podniká firma AGRO CS a.s.

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o cukrovaruToušek Václav, ředitel Vč. cukrovaru napsal v prosinci 1986 do smiřického Zpravodaje: ROH cukrovar
   Cukrovar Smiřice oslaví v roce 1987 120 let svého trvání.
   Patří k jednomu z nejstarších závodů koncernového podniku Hradec Králové. Svojí zpracovatelskou kapacitou je druhým největším závodem koncernu Východočeské cukrovary. Základní kádr tvoří 67 lidí a pro zajištění výroby v době kampaně náboruje závod pracovníky z různých okresů. Z okresu Hradec Králové (cca 20 lidí), z okresu Náchod (cca 10 lidí), z okresu Trutnov (cca 35 lidí) a největší část kampaňových pracovníků je získávána ze Slovenska z okresu Humenné (cca 50 lidí)

   V závodě pracuje ZO KSČ, ROH, odbočka SČSP a působí aktivně ČSVTS. Někteří pracovníci cukrovaru jsou zapojeni v zájmových organizacích a pracují v místě svého bydliště. Dva pracovníci pracují jako poslanci NV.

   Závod vyrábí pouze surový cukr, který je převážen do sesterského závodu v Českém Meziříčí. Případná nadprodukce je převážena do pražských cukrovarů k dalšímu zpracování. Závod neprovádí žádnou vedlejší výrobu, a proto se jedná o sezónní závod. Za dobu trvání prošlo strojní zařízení závodu různými rekonstrukcemi a opravami. Je ale holou skutečností, že vedle kotlů z roku 1909 a 1925 jsou v závodě ještě varostroje z roku 1935. Rekonstrukcemi získal závod moderní zařízení jako např. řezačky s tyrystorovým pohonem, nový extraktor a další. Součástí závodu je nová ukládka řepy s kapacitou 30 tis. tun aktivně větrané a chemicky ošetřené řepy. Pro zlepšení spolupráce se zemědělskými podniky byla vybudována nová surovinová laboratoř, která slouží k přejímce řepy podle cukernatosti. ROH cukrovar

   Aby se zlepšily sociální podmínky pracujících, bylo vybudováno nové sociální zařízení včetně šaten. Závod zajišťuje pro své zaměstnance teplou stravu po celý rok a v době kampaně je teplé jídlo zajišťováno i pro odpolední směnu.

   V 8. pětiletce budou probíhat v závodě další strojní rekonstrukce za účelem zvýšení další zpracovatelské kapacity. Tyto úpravy budou závislé na zdárném dokončení výstavby společné výtopny Černožice n. L., na které se podílí závod cca 100 mil. Kčs. Zrušení kalových polí na šámu podstatně přispěje ke zlepšení životního prostředí v okolí závodu. Předpoklad realizace této akce je vázán na dodávku mechanizovaného kalolisu, která bude uskutečněna do tří let. Rekonstrukcí vodního hospodářství, která je plánována koncem 8. pětiletky, bude závod vypouštět vodu čistší, než nakupuje.

   Přesto, že závod nepatří k nejmodernějším závodům cukrovarnického průmyslu, dosahuje dobrých výsledků, a to především díky obětavé práci všech zaměstnanců. V socialistické soutěži se závod Smiřice umísťoval vždy na předních místech a proto je i letos snahou pracovníků, dosáhnout co nejlepšího umístění v této soutěži.


ROH cukrovar
Pan Prostředník si na svůj negativ také poznamenal: ředitel Toušek.

ROH cukrovar
Schůze probíhala v restauraci Labe na smiřickém Náměstí Míru.

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar
Zleva: p. Vladimír Bureš, Jaroslav Černý?, Knejp, Jiří Dušek

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar

ROH cukrovar
Diplomy: Vzorný pracovník (asi? Richard Pavlista) a Mistr svého oboru.

ROH cukrovar