Smiřice a Holohlavy


Sport:

Fotbal
historie smiřického fotbalu
fotbalové výstřižky z novin do r. 1971
fotbalové výsledky z let 1950 - 1960
fotbalisté let 1923 - 1956
fotbalisté let 1957 - 1959
fotbalisté let 1960 - 1966
fotbalisté let 1967 - 1971
další fotografie fotbalistů
podnikové turnaje
2. místo v poháru Coca Cola
fotbalisté z r. 2006
foto z r. 2011
silvestrovský fotbálek 2013
oslava 90. let smiř. fotbalu 2011
fotbalový stadion a jeho historie
Sokolský stadion ( malý stadion )
skatepark a jeho okolí na stadionu
víceúčelové hřiště u smiř. školy
holohlavské nohejbalové turnaje - 2019
2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Tenis
tenisový oddíl Smiřice - historie oddílu
album historických fotografií
stavba tenisové klubovny
nafukovací hala
foto a přehled činnosti z roku 1957
turnaje pamětníků 1977 - 2000
turnaje pamětníků 2001 - 2010
turnaje pamětníků od r. 2011
seznam vítězů všech turnajů pamětníků
turnaje čtyřher od r. 2004
posvícenské turnaje čtyřher
foto z jiných turnajů
oslava 85 let založení klubu

DTJ
DTJ - dělnická tělocvičná jednota
DTJ - sportovní akademie
DTJ - cvičení
DTJ - Hažová v Praze, průkazky a jiné

Sokol
TJ Sokol Smiřice - popis historie
sokolský majetek 1910 - 1947
historie smiřického sportování v datech
fotografie z roku 1928
smiřický Župní slet v roce 1938
sjednocení tělovýchovy 1945 ve Smiř.
sjednocení tělovýchovy 1948 ve Smiř.
fotografie sportovců do r. 1945
fotografie sportovců let 1945 - 1999
fotografie sportovců od roku 2000
Sokol - župy, Jednoty, razítka
VII. Všesokolský slet 1920 + odznaky
pohledy vydané k VII sletu 1920

házená ve Smiřicích
volejbal a házená v Holohlavech
smiřičtí turisté
mažoretky Izabel z Holohlav
klub střelců

Kuželky
klub kuželkářů Zálabáci
strará sm. kuželna, jen s jednou dráhou
historie kk. z let 1979 - 1981     1982 - 1987
historie kk. z let 1988 - 1992     1993 - 1997
doplňky k předchozí historii od p. Rynta
kuželkářská družstva a jiné fotografie
znovuotevření dráhy 2009

Bývalé i současné spolky:

Divadla
divadelní soubory Smiřice
všechna div. představení ze sm. kroniky
divadelní soubor OCHOS ze Smiřic
divadelní ochotnici Holohlavy
loutkové divadlo Holohlavy
loutkové divadlo Smiřice
zákulisí smiř. loutkového divadla

Pěvecké soubory
pěvecký soubor Hanka
Hanka - druhá část
Hanka - oslava 25 let a svěcení praporu
knížka ,,Památník 25 let Hanka"
Hanka - pozvánky na akce souboru 1
Hanka - pozvánky na akce souboru 2
pěvecký soubor Zora
Jednatel. kniha spolku Hanka 1887-1895
Jednatel. kniha spolku Hanka 1919-1950
dechová hudba Františka Čertnera
hudební spolek ,,Tamburaši"
pěvecký sbor smiřické školy
dětské pěvecké sbory a LŠU

Spolky
Český svaz ochránců přírody Smiřice
     zasazení pamětních lip
Čtenářská beseda v Hol. - kniha pokladní
Čtenářská a občanská beseda Smiřice
Junák Smiřice
Kampelička Holohlavy
Národní jednota severočeská Hol. a Smiř.
Okrašlovací spolek Smiřice
Osvěta - vzdělávací a zábavní spolek
Pionýři, ČSM, SSM
Rovnost - spolek mládenců
rybáři
    fotografie z rybářských soutěží
Všeobecný konsumní a úsporný spolek
myslivecká sdružení
    fotografie myslivců a jejich úlovků
zahrádkáři
různá stará společenství
spolky, cvičení a jiné události z Černožic

Politické strany
agrárníci
Katolicko národní jednota, Čsl. strana lidová Smiřice
Čsl. národní demokracie, Národní sjednocení Smiřice

Hasiči
hasiči Smiřice
hasiči Smiřice - pamětní kniha
historické foto hasičů
ocenění zasloužilých hasičů
oslava 130. výročí založení sboru v r. 2012
hasičská technika
předání nového auta Tatra 815 CAS - 19.10.2019
požár kombajnu u Smiřic 25.7.2013
hasiči HolohlavyZpět na hlavní stránku


Bývalé firmy:

Baborák a Brázda - knihtiskárna
Bartošek - klempířství a pohřební ústav
Bozner - cementárna
cihelna
cukrovar 1     cukrovar 2
dřevotvar    vyhořelý sklad dřevotvaru
Hejzlar Albert - cukrárna
Hojný - puškařství
Ježek Ludvík - zahradnictví
Junek Josef - fotograf
Kmínek - truhlářství

Lefnar - stránka o rodině
    stránka o budovách
    reklama a jiné materiály

lékárna    lékaři a zdraví
Mahler Adolf, závod knihařský

Malburg
Rodina
rodokmen rodiny
příbuzní v Rakousku - Stanz
fotografie z pozůstalosti rodiny (z webu)
foto z pozůstalosti ( p. Janko )
firma
dědictví po Albrechtovi a Oswaldovi
smiřický lihovarnický syndikát
plány firemních budov - do roku 1900
plány firemních budov - po roce 1900
dům a chaloupka
plány na stavbu a přístavbu domu
dům pro dceru v Praze
perforované známky firmy - perfin MS
písemnosti firmy     druhá část
ceník lihovin
ceník hořčice a octa
lihovar a jeho přestavba
miniaturky
výrobky f. Malburg - sbírka p. Janka
reklama a další materiály firmy
etikety firmy Malburg
etikety firmy po znárodnění

pivovar Smiřice
    pivovar Smiřice - foto z alba
    pivovar Smiřice - písemnosti
    pivovar - kolektivní smlouva 1938
mlýn - šrotovna - silo
    plány mlýna a okolních budov
Schiefner Jan - prodejna
Steinský - Sehnoutka z Černožic
Šmejda Josef - klenotník v Norsku

Státní statek / Velkovýkrmny Smiřice
    1 část    2 část
    dějiny velkovýkrmen do r. 1982
    důchod státního velkostatku
    Dvůr Holohlavy
    Gigant
    původní velkorysé plány Gigantu
    statkové dílny - dříve liebiegova parní pila
    mechanizační dílny - foto od p. Binara
    album fotografií ze statku
    setkání spolupracovníků dílen a dopravy

spořitelna Smiřice
Tichý Josef - sochařství
další naši podnikatelé staré doby
účtenky našich podnikatelů