Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Sport:

Fotbal
historie smiřického fotbalu
fotbalové výstřižky z novin do r. 1971
fotbalové výsledky z let 1950 - 1960
fotbalisté let 1923 - 1956
fotbalisté let 1957 - 1959
fotbalisté let 1960 - 1966
fotbalisté let 1967 - 1971
fotbalisté let 1953 - 1979
fotbalisté let 1979 - 1986 (p. Prostředník)
1000 zápas Ladislava Černého v r. 1986
podnikové turnaje
2. místo v poháru Coca Cola
fotbalisté z r. 2006
foto z r. 2011
oslava 90. let smiř. fotbalu 2011
oslava 95. let smiř. fotbalu 2016
oslava 100. let smiř. fotbalu 2021
silvestrovský fotbálek 2013
fotbalový stadion a jeho historie
Sokolský stadion (malý stadion)
skatepark a jeho okolí na stadionu
víceúčelové hřiště u smiř. školy
holohlavské nohejbalové turnaje - 2020
2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
2019

Kuželky
klub kuželkářů Zálabáci
stará sm. kuželna, jen s jednou dráhou
historie kk. z let 1979 - 1981     1982 - 1987
historie kk. z let 1988 - 1992     1993 - 1997
doplňky k předchozí historii od p. Rynta
kuželkářská družstva a jiné fotografie
znovuotevření dráhy 2009

Tenis
tenisový oddíl Smiřice - historie oddílu
album historických fotografií
stavba tenisové klubovny
nafukovací hala
foto a přehled činnosti z roku 1957
turnaje pamětníků 1977 - 2000
turnaje pamětníků 2001 - 2010
turnaje pamětníků 2011 - 2020
seznam vítězů všech turnajů pamětníků
turnaje čtyřher od r. 2004
posvícenské turnaje čtyřher
foto z jiných turnajů
oslava 85 let založení klubu

turisté Smiřice
klub střelců Smiřice
mažoretky ve Smiřicích 1978
mažoretky Izabel z HolohlavDTJ
DTJ - dělnická tělocvičná jednota
DTJ - sportovní akademie
DTJ - cvičení
DTJ - pí. Hažová v Praze, průkazky a jiné

Sokol
TJ Sokol Smiřice - popis historie
sokolský majetek 1910 - 1947
historie smiřického sportování v datech
fotografie z roku 1928
smiřický Župní slet v roce 1938
sjednocení tělovýchovy 1945 ve Smiř.
sjednocení tělovýchovy 1948 ve Smiř.
fotografie sportovců do r. 1945
fotografie sportovců let 1945 - 1999
fotografie sportovců od roku 2000
Sokol - župy, Jednoty, razítka
VII. Všesokolský slet 1920 + odznaky
pohledy vydané k VII sletu 1920
Okrsková spartakiáda ve Smiřicích 1965 - průvod
Okrsková spartakiáda ve Smiřicích 1965 - cvičení
Celostátní spartakiáda 1980
cvičení žen s Emou Baborákovou
Celostátní spartakiáda 1985

házená ve Smiřicích
volejbal a házená v Holohlavech

---------------------

Hasiči
hasiči Smiřice
hasiči Smiřice - pamětní kniha
historické foto hasičů
ocenění zasloužilých hasičů
oslava 90. výročí založení sboru v r. 1972
oslava 100. výročí založení sboru v r. 1982
oslava 130. výročí založení sboru v r. 2012
hasičská technika
předání nového auta Tatra 815 CAS - 19.10.2019
požár přepravek ve smiřickém lihovaru 1984
požár kombajnu u Smiřic 25.7.2013
hasiči Holohlavy

---------------------

Státní statek / Velkovýkrmny Smiřice
    1 část    2 část
    dějiny velkovýkrmen do r. 1982
    důchod státního velkostatku
    Dvůr Holohlavy
    Gigant
    původní velkorysé plány Gigantu
    statkové dílny - dříve liebiegova parní pila
    mechanizační dílny - foto od p. Binara
    album fotografií ze statku
    setkání spolupracovníků dílen a dopravyBývalé i současné spolky:

Divadla
divadelní soubory Smiřice
všechna div. představení ze sm. kroniky
divadelní soubor OCHOS ze Smiřic
divadelní ochotnici Holohlavy
loutkové divadlo Holohlavy
loutkové divadlo Smiřice
    loutkové divadlo Smiřice - 50. let
    zákulisí smiř. loutkového divadla

Pěvecké soubory
pěvecký soubor Hanka
Hanka - druhá část
Hanka - oslava 25 let a svěcení praporu
knížka ,,Památník 25 let Hanka"
Hanka - pozvánky na akce souboru 1
Hanka - pozvánky na akce souboru 2
pěvecký soubor Zora
Jednatel. kniha spolku Hanka 1887-1895
Jednatel. kniha spolku Hanka 1919-1950
dechová hudba Františka Čertnera
hudební spolek "Tamburaši"
pěvecký sbor smiřické školy
dětské pěvecké sbory a LŠU

Spolky
Český svaz ochránců přírody Smiřice
     zasazení pamětních lip
     stezka na Plivátkách 27.4.2021
Čtenářská beseda v Hol. - kniha pokladní
Čtenářská a občanská beseda Smiřice
Junák Smiřice
Kampelička Holohlavy
Národní jednota severočeská Hol. a Smiř.
Okrašlovací spolek Smiřice
Osvěta - vzdělávací a zábavní spolek
Pionýři a ČSM
Svaz socialistické mládeže - SSM
SČSP Smiřice
Rovnost - spolek mládenců
rybáři
    fotografie z rybářských soutěží
    úhyn ryb na písníku v r. 1986
    u moře na treskách
Všeobecný konsumní a úsporný spolek
myslivecká sdružení
    fotografie myslivců a jejich úlovků
zahrádkáři      zahrádkářská schůze v r. 1975
různá stará společenství
spolky, cvičení a jiné události z Černožic

---------------------

Politické strany a další:
agrárníci
Katolicko národní jednota, Čsl. strana lidová Smiřice
Čsl. národní demokracie, Národní sjednocení Smiřice
Národní souručenství
Bývalé firmy:

Baborák a Brázda - knihtiskárna
Bartošek - klempířství a pohřební ústav
Bozner - cementárna
cihelna
cukrárny - Hejzlar a Hemelík
cukrovar 1     cukrovar 2
  skladiště pro cukr  -  požár tohoto skladiště
dřevotvar    vyhořelý sklad dřevotvaru
Hojný - puškařství
Ježek Ludvík - zahradnictví
Joneš Ladislav - kamnář a tiskař
Junek Josef - fotograf
Kmínek - truhlářství

Lefnar - stránka o rodině     stránka o budovách
    reklama a jiné materiály

lékárna    lékaři a zdraví
Mahler Adolf, závod knihařský

Malburg
Rodina      rodokmen rodiny     příbuzní v Rakousku
fotografie z pozůstalosti rodiny (z webu)     p. Janko
firma - dokumenty
dědictví po Albrechtovi a Oswaldovi
smiřický lihovarnický syndikát
benzinová stanice u fy. Malburg
plány firemních budov - do roku 1900     po roce 1900
dům a chaloupka     plány na stavbu a přístavbu domu
dům pro dceru v Praze
perforované známky firmy - perfin MS
písemnosti firmy     druhá část
ceník lihovin     ceník hořčice a octa
miniaturky
výrobky f. Malburg - sbírka p. Janka
reklama a další materiály firmy
etikety firmy Malburg     etikety po znárodnění

lihovar a jeho přestavba
lihovar - bourání kotelny a komínu v roce 1990

pivovar Smiřice
    pivovar Smiřice - foto z alba
    pivovar Smiřice - písemnosti
    pivovar - kolektivní smlouva 1938

mlýn - šrotovna - silo
    plány mlýna a okolních budov
Pádr Bohuslav - hasič, fotograf
Schiefner Jan - prodejna
Steinský - Sehnoutka z Černožic
Šmejda Josef - klenotník v Norsku

spořitelna Smiřice
Tichý Josef - sochařství
další naši podnikatelé staré doby
účtenky našich podnikatelů