Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Sport:

Fotbal
historie smiřického fotbalu
fotbalové výstřižky z novin do r. 1971
fotbal. výsledky z let 1950 - 2022 + foto sestav
fotbalisté let 1923 - 1956
fotbalisté let 1957 - 1959
fotbalisté let 1960 - 1966
fotbalisté let 1967 - 1971
fotbalisté let 1953 - 1979
fotbalisté let 1977 - 1986 (p. Prostředník)
fotbalisté z r. 2006
fotbalisté z r. 2011
fotbalisté let 2012 - 2023 (muži)
1000 zápas Ladislava Černého v r. 1986
podnikové turnaje
2. místo v poháru Coca Cola
oslava 90. let smiř. fotbalu 2011
oslava 95. let smiř. fotbalu 2016
oslava 100. let smiř. fotbalu 2021
silvestrovský fotbálek
holohlavské nohejbalové turnaje - 2020
2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
2019

Sportovní areály
fotbalový stadion a jeho historie
přestavba fotbalového stadionu
Sokolský stadion (malý stadion)
skatepark a jeho okolí na stadionu
tenisové kurty na stadionu
víceúčelové hřiště u smiř. školy - stavba 2004
víceúčelové hřiště u smiř. školy - akce

Kuželky
klub kuželkářů Zálabáci
stará sm. kuželna, jen s jednou dráhou
historie kk. z let 1979 - 1981     1982 - 1987
historie kk. z let 1988 - 1992     1993 - 1997
doplňky k předchozí historii od p. Rynta
kuželkářská družstva a jiné fotografie
znovuotevření dráhy 2009

Tenis
tenisový oddíl Smiřice - historie oddílu
album historických fotografií
stavba tenisové klubovny
nafukovací hala
foto a přehled činnosti z roku 1957
turnaje pamětníků 1977 - 2000
turnaje pamětníků 2001 - 2020
turnaje pamětníků od roku 2021
seznam vítězů všech turnajů pamětníků
turnaje čtyřher od r. 2004
posvícenské turnaje čtyřher
foto z jiných turnajů
oslava 85 let založení klubu

turisté Smiřice
klub střelců Smiřice
mažoretky ve Smiřicích 1978
mažoretky Izabel z Holohlav


DTJ
DTJ - dělnická tělocvičná jednota
DTJ - sportovní akademie
DTJ - cvičení
DTJ - pí. Hažová v Praze, průkazky a jiné
DTJ - oslava 50. let v Praze 1947

Sokol
TJ Sokol Smiřice - popis historie
historie smiřického sportování v datech
sokolský majetek 1910 - 1947
sokolské vysvědčení
fotografie z roku 1928
sjednocení tělovýchovy 1948 ve Smiř.
sokolské vývěsní skříňky
výroční schůze v r. 1979
výroční schůze v r. 1982
oslava 90. let TJ v roce 1988
fotografie sportovců do r. 1945
fotografie sportovců let 1945 - 1999
fotografie sportovců od roku 2000

Cvičení
Sokol - župy, Jednoty, razítka
VII. Všesokolský slet 1920 + odznaky
pohledy vydané k VII sletu 1920
smiřický Župní slet v roce 1938
Okrskové cvičení 1939
sjednocení tělovýchovy 1945 ve Smiř.
sraz a odjezd na Slet do Prahy 1948
Okrsková spartakiáda ve Smiřicích 1965 - průvod
Okrsková spartakiáda ve Smiřicích 1965 - cvičení
Celostátní spartakiáda 1980
Celostátní spartakiáda 1985
cvičení žen a dětí s Emou Baborákovou
cvičení žen Emou Baborákovou 1979

házená ve Smiřicích
volejbal a házená v Holohlavech

---------------------

Hasiči
hasiči Smiřice
hasiči Smiřice - pamětní kniha
historické foto hasičů
ocenění zasloužilých hasičů
oslava 90. výročí založení sboru v r. 1972
oslava 100. výročí založení sboru v r. 1982
oslava 110. výročí založení sboru v r. 1992
oslava 130. výročí založení sboru v r. 2012
hasičská technika
předání nového auta Tatra 815 CAS - 19.10.2019
požár přepravek ve smiřickém lihovaru 1984
požár kombajnu u Smiřic 25.7.2013
požár skladu firmy Kotas 12.4.2016
požár za zámkem 29.3.2024
hasiči Holohlavy
    hasičské závody v Holohlavech

---------------------

Státní statek / Velkovýkrmny Smiřice
1 část    2 část
dějiny velkovýkrmen do r. 1982
Lidové milice
důchod státního velkostatku
Dvůr Holohlavy
Gigant
původní velkorysé plány Gigantu
statkové dílny - dříve liebiegova parní pila
mechanizační dílny + foto od p. Binara
album fotografií ze statku
setkání spolupracovníků dílen a dopravy

Bývalé i současné spolky:

Divadla
divadelní soubory Smiřice
všechna div. představení ze sm. kroniky
nezařazené fotografie herců
divadelní soubor OCHOS ze Smiřic
divadelní ochotnici Holohlavy
loutkové divadlo Holohlavy
loutkové divadlo Smiřice
    loutkové divadlo Smiřice v r. 1976 - 50. let
    zákulisí smiř. loutkového divadla

Pěvecké soubory
Hanka - pěvecký soubor
Hanka - oslava 25 let a svěcení praporu
knížka "Památník 25 let Hanka"
Hanka - pozvánky na akce souboru 1
Hanka - pozvánky na akce souboru 2
pěvecký soubor Zora
Jednatel. kniha spolku Hanka 1887-1895
Jednatel. kniha spolku Hanka 1919-1950
dechová hudba Františka Čertnera
hudební spolek "Tamburaši"
pěvecký sbor smiřické školy
dětské pěvecké sbory a LŠU
dětský pěvecký sbor LŠU 1988
smiřické hudební skupiny

Spolky
Český svaz žen Smiřice
    Český svaz žen Smiřice - večer u samovaru
Český svaz žen Holohlavy
ČSM Smiřice
ČSM Holohlavy
Svaz socialistické mládeže - SSM
Český svaz ochránců přírody Smiřice - stezka
     naučná stezka na Plivátkách 27.4.2021
Čtenářská beseda v Hol. - kniha pokladní
Čtenářská a občanská beseda Smiřice
Junák Smiřice
Kampelička Holohlavy
myslivecká sdružení
    fotografie myslivců a jejich úlovků
Národní jednota severočeská Hol. a Smiř.
Okrašlovací spolek Smiřice
Osvěta - vzdělávací a zábavní spolek
Pionýr     pionýrský slib
Rovnost - spolek mládenců
rybáři
    klubovna rybářů
    fotografie z rybářských soutěží
    úhyn ryb na písníku v r. 1986
    u moře na treskách
Svaz čs.-sovětského přátelství (SČSP) Smiřice
Svazarm Smiřice
Všeobecný konsumní a úsporný spolek
zahrádkáři
     zahrádkářská schůze v r. 1975
     výstava ovoce a zeleniny v r. 1976

různá stará společenství
spolky, cvičení a jiné události z Černožic
Klub střelců Smiřice

---------------------

Politické strany a další:
agrárníci
Katolicko národní jednota, Čsl. strana lidová Smiřice
Čsl. národní demokracie, Národní sjednocení Smiřice
Národní souručenství
Firmy:

Baborák a Brázda - knihtiskárna
Bartošek - klempířství a pohřební ústav
Bozner - cementárna
cihelna
cukrárny - Hejzlar a Hemelík
cukrovar      foto z r. 1984     foto z r. 1989     bourání
  skladiště pro cukr  -  požár tohoto skladiště
  cukrovar - schůze ROH v r. 1988
dřevotvar    vyhořelý sklad dřevotvaru
Hojný a Koza - puškařství
Ježek Ludvík - zahradnictví
Joneš Ladislav - kamnář a tiskař
Junek Josef a Alois - fotograf a košíkář
Kmínek - truhlářství

Lefnar - stránka o rodině    -   stránka o budovách
    reklama a jiné materiály

lékárna    -   kronika smiřické lékárny
    lékaři a zdraví    -   zubař

Mahler Adolf, závod knihařský

Malburg
Rodina      rodokmen rodiny     příbuzní v Rakousku
fotografie z pozůstalosti rodiny (z webu)     p. Janko
firma - dokumenty
dědictví po Albrechtovi a Oswaldovi
smiřický lihovarnický syndikát
benzinová stanice u fy. Malburg
plány firemních budov - do roku 1900     po roce 1900
dům ve Smiřicích     plány na stavbu a přístavbu domu
rodinná hrobka
dům pro dceru v Praze
zahrada a domek za továrnou
perforované známky firmy - perfin MS
písemnosti firmy     druhá část
ceník lihovin     ceník hořčice a octa
miniaturky
výrobky f. Malburg - sbírka p. Janka
reklama a další materiály firmy
etikety firmy Malburg     etikety po znárodnění

Malburg / lihovar o firmě
lihovar a jeho přestavba do r. 1984
lihovar a jeho přestavba v r. 1985
lihovar - stará octárna a úklid před 1.májem 1986
lihovar - octárna a její likvidace v roce 1986
lihovar - bourání bytu a sodovkárny v roce 1986
lihovar a jeho přestavba od roku 1986
lihovar - zaměstnanci
lihovar - úklid 25.4.1987
lihovar - bourání kotelny a komínu v roce 1990

pivovar Smiřice
    pivovar Smiřice - foto z alba
    pivovar Smiřice - písemnosti
    pivovar - kolektivní smlouva 1938

mlýn - šrotovna
    plány mlýna a okolních budov
    mlýn - likvidace
Pádr Bohuslav - hasič, fotograf
silo - mísírna krmiv
Schiefner Jan - prodejna
Steinský - Sehnoutka z Černožic
Šmejda Josef - klenotník v Norsku
spořitelna Smiřice
Tichý Josef - sochařství
Volt Václav - stavitel

další naši podnikatelé staré doby
účtenky našich podnikatelů