Smiřice - sklad Dřevotvaru před požárem

Fotografie byly u kroniky BSP. Po rozpadu Dřevotvaru ji před zničením zachránila pí. Svatoňová. Za půjčení děkuji J. Klapkové.

Zpět na hlavní stránku      Historie Dřevotvarusklad
Dvě nízké budovy patří k popisovanému skladu. Foto od Hany Týfové.
Na volném prostranství v popředí dnes stojí ulice U Jordánu.

Černý den naší provozovny
  Ze soboty na neděli dne 7.9.1980 se nejen pro naší provozovnu, ale i pro celé družstvo stal tento den v historii družstva ,,černým pátkem". Skladové prostory umístěné v dřevěných boudách lehly popelem se vším materiálem. Požár se tak rychle rozšířil, že snaha všech požárních sborů byla marná a veškerá jejich snaha byla korunovaná pouze záchranou třetího objektu. Likvidace požářiště a převoz zachráněného materiálu do nedostavěného objektu nového skladu započne ihned a zúčastnili se ho prakticky všichni členové provozovny ze Smiřic. BSP v rámci likvidace požáru odpracovala stovky hodin a zaznamenaná byla i pomoc při následné inventarizaci. Všechny tyto práce vykonávali členové kolektivu tak, aby plnění plánu nedoznalo újmu a aby provozovny navazující na naši výrobu mohly své úkoly rovnoměrně plnit.
  Protože nově budovaný sklad měl být hotov a předán k užívání až po novém roce, musel kolektiv ze svého středu uvolnit další pracovníky, aby se jeho užívání mohlo uskutečnit co nejdříve.
  Zdroj: Kronika Brigády socialistické práce Dřevotvaru Smiřice.

   Tenkrát se mluvilo o úmyslném podpálení pro zakrytí chybějícího materiálu ve skladu. Další verze byly, že objekty vadily novému sídlišti Gen. Govorova, nebo že za to mohou děti. Mohl to být také elektrický zkrat. Vyšetřovací zprávu jsem neviděl.
   Když se podíváte na fotografie ukazující katastrofální stav objektů, je s podivem, že to tu skladnice přežily ve zdraví.


sklad
Vlevo vzadu je vidět panelový dům na sídlišti Generála Govorova. Nejbližší bouda stála docela blízko paneláku.
Okna domu byla při požáru úplně rozpálená. Někdo později sváděl rozpadající se rámy oken na tento požár.
Na odvrácené straně paneláku se však rozpadaly rámy také a teplo zde nepůsobilo.

sklad
Na místě vyhořelého skladu dnes stojí penzion.

sklad
Dýha ve skadě.

sklad

sklad

sklad

sklad

sklad

sklad

sklad

sklad